🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Mentes
következő 🡲

Mentes Domokos (Süttör, Sopron vm., 1878. szept. 13.-Székesfehérvár?, 1958. febr. 21.): plébános. - Kismartonban és Sopronban tanult, a teol-t Győrött végezte, ahol 1901. VII. 1: pappá szent. Szomódon, 1903: Mosonban, 1905: Császáron és Kapuváron kp., 1907: Győrben szegyh. karkp., 1909: a tanító és tanítóképző hittanára is, 1918: Fertőrákosi plnos, 1938: Neszmélyben nyugdíjas. - M: Krisztus szenvedése és a Hétszentség. 7 nagyböjti sztbeszéd. Győr, 1915. - Szemléltető hitelemzés. Kis katekizmus magyarázata egyh. és világi hitokt. számára. Uo., 1916.  - Az Oltáriszentség imádásának kézikv-e. 1-2. köt. Írta Albert Tesniére. Ford. Győr, 1944. 88

Schem. Jaur. 1940:131. - Gulyás XVIII:807.

Mentes Mihály (Süttör, Sopron vm., 1891. máj. 25.-Győr, 1960. máj. 11.): kanonok, költő. - A gimn-ot Győrött a bencéseknél, a teol-t a bpi egy-en 1914: végezte, ahol 1918: a teol. dr-ává avatták. 1914. VII. 14: pappá szent. Győr-Belvárosban kp., 1918. XII. 1: a győri ppi nagyobb papnev. tanulm. felügy-je, 1920. IX: uo. a hittud. főisk-n az óker. irod. rk., 1924. IX. 14: a szentírástud. r. tanára. 1937: a tanítóképzőint. internátus ig-ja. 1940: győri knk., 1940-46: a szem. rektora, 1946: h. rektora és tanára, 1947: szegyh. főesp., 1948: c. prép. - 1925-28: a győri Kisfaludy Irod. Kör titkára, 1949: a SZIA III. o. tagja. - Elmélkedő hajlamú költészetét papi hivatása, hazafiúi érzelmei és szülőföldje term. szépségei ihlették. Színre került egyfelvonásosai a hajmáskéri tüzérezred színpadán: Zrínyi, Petőfi álma, Az orosz kém; a győri Kat. Kör színpadán: A Fertő tündérei, Szt Ágnes, Márc. 15. a Felvidéken 1920-ban, Üdvözlégy Mária. - Szövegével énekeljük a →Hozsanna 10, 13, 42, 182, 185, 229, 293. sz. énekét. - M: M. bánat. Versek. Bp., 1920. - Fertő. Irredenta versek. Győr, 1922. - Szt Ágnes. Drámai kép. 3 fv. Uo., 1922. - Márc. 15. a Felvidéken 1920-ban. Uo., 1924(?). - Muzsikál az erdő. Versek. Uo., 1927. - Felhők. Képek egy kongreganista leány életéből. 3 fv. Uo., 1928. - A lélek orgonál. Versek. Uo., 1933. - A remete éneke. Versek. Uo., 1938. - Új kereszt. Misztérium. Szeged, 1938. (Szociális drámák). - Jeremiás siralmai. Ford. és magyarázta. Rákospalota, 1944. (Lelkiélet kis kv-ei 59.) - Az Oltáriszentség imádásának kézikv-e. Írta Tesniére Albert. Ford. Győr, 1944. - Győrött 1928. I. 15-1929. IX. 1: a Dunántúli Hírlap főszerk-je. T.E.

Kisfaludy Irod. Kör évkv-e. 1908-27:51. - Győr vm. fejek. Győr, 1931:129. Arck. - Hein Tádé: ~. Sopron, 1934. - Schem. Jaur. 1947:141; 1968:215. - M. Kurír 1949. V. 12. - MIL II:213. - Horváth 2000:132. (141.)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.