🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Megyer
következő 🡲

Megyer: a honfoglaló magyar törzsek egyike. - VII. (Bíborbanszületett) Konstantin bizánci cs. (ur. 913-959) Megeri névalakban a törzsek fölsorolásakor a 3. helyen említette. - A 9. sz. végén, a →honfoglaláskor vezére Árpád. - Törzsnévi eredetű helynévként 1135: Meger, 1220: Megyer, 1248: Meger, 1310: Moger; emlékét mai helyneveink is őrzik, 1910: Békásmegyer, Koppánymegyer, Nagymegyer, Nógrádmegyer, Pócsmegyer, Tótmegyer, Vasmegyer. E törzsnévből ered a →magyar nép nemzeti elnevezése. 88

Németh Gyula: A honfoglaló magyarság kialakulása. Bp., 1930. - Korai m. tört. lex. 1994:449.

Megyer Jenő (Nagymegyer, Komárom vm., 1921. dec. 12.-Esztergom, 1997. dec. 19.): pap, teológiai tanár. - A teol-t esztergomi főegyhm-sként 1941-45: Bpen, 1945-51: Rómában a Gregoriana Egy-en végezte, itt 1947. X. 20: szent. pappá. 1951-53: Lővenben társad-tud. hallg., teol. dr. 1953: Rio de Janeiróban (Brazília) a nagyszem. tanára. 1955: Washingtonban (USA) kisegítő lelkész, 1958: St. Martin (Oh.) orsolyita koll-ának lelkésze és tanára. 1966: Washingtonban, 1970: Emmitsburgben (Maryland) egy. lelkész. 1971: Columbusban (Oh.) a Pontifical Seminary Josephinum morális tanára. - 1992: hazatért, Esztergomban a Hittud. Főisk. morális tanára, a Szatmári Irgalmas Nővérek zárdalelkésze. 1994: p. prel. 88

Bölöny 1984:408. - Nagy II:250. - Esztergomi Körlevél 1998. I.

Megyer (1939-ig Menczer) József, Szt Imréről nev., Piar (Bp., 1900. jan. 22.-Nápoly, Olaszo., 1972. nov. 9.): tanár. - 1917. VIII. 27: lépett a r-be, 1922. XII. 24: ünn. fog-at tett, 1924. VI. 22: pappá szent., a Pázmány Péter Tudegy-en teol. és m-lat. szakot végzett. Kecskeméten, 1928: Szegeden, 1930: Bpen, 1941: Szegeden, 1947: Vácott gimn. tanár. 1948: Olaszo-ban telepedett le. - M: A diák olvasmányai. Bp., 1940. - Piar-k. (Balanyi György, Schütz Antal) Uo., 1940. - Kisparti János. Uo., 1941. - Bölcselet és bölcsesség. (Dr. Schütz Antal: A bölcselet elemei) (Ismertetés) Szeged, 1941. (A Szegedi Piar. Diákszöv. „Vademecum” füz-ei 8.) - Babits Mihály. Uo., 1942. (Uaz 9.) - Séta a szegedi piar. gimn. körül. Uo., 1942. (Uaz 10.) - Korunk költője (Mécs László). Uo., 1942. - A piar. szellem. Uo., 1942. - Piar-k a Délvidéken. Szeged, 1942. - Csendes városok. Uo., 1943. - Az eu. ember szülőföldjén. Uo., 1943. - M. szemmel Tusnádtól Isztambulig. Uo., 1943. - Piar. földr. Uo., 1943. (Vademecum füz-ek 11.) - Ady a gimn-ban. Szeged, 1943. (Klny. Nevelésügyi Szle) - Nápolyi séták. Róma, 1961. - Róma. A város, ahogy én láttam. Madrid, 1963. (2. kiad. Nápoly, 1971) - Spo-i napló. Uo., 1965. (2. kiad. Spo. Élmények földje. Nápoly, 1972) - Szicília még mindig szép. Nápoly, 1969. - Toszkána útjain a magam módján. Uo., 1970. 88

Barthos-Csetri 1924/25:96. - Barthos-Csetri-Luttor 1928/29:154; 1930/31:51. - Jámbor 1938:57; 1942:286. - Pilinyi 1943:261. - Tóth 1948:134. - Bölöny 1984:408. - Nagy II:250.

Megyer (Monsberger) József, SJ (Sopron, Sopron vm., 1922. márc. 31.-Mexikóváros, Mexikó, 1966. márc. 28.): egyetemi tanár. - 1944. IX. 26: lépett a JT-ba, 1948: a József Nádor Műszaki és Gazdaságtud. Egy-en közg. dri, 1949: Innsbruckban a JT főisk-ján fil., 1954: Bogotában (Kolumbia) a JT hittud. főisk-ján teol. licenciátust szerzett. - 1951: Mexikóban középisk. tanár, 1957: Bogotában (Kolumbia) a kivándorolt m-ok lelkésze, 1958: Barranquillában és Medellinben (Kolumbia) tanár, 1959-66: Mexikóvárosban a latin-amerikai egy. közg. és szociológia tanára. T.E.

Bölöny 1984:409. - Necrologium...SJ 1987.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.