🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Marnavics
következő 🡲

Marnavics Tamás, Marnavić, OFM (Fojnica?, Bosznia-1645. márc. 4. előtt): püspök. - M. Tomkó János unokaöccse. II. Ferdinánd 1633: nevezte ki szendrői pp-ké. M. Tomkó János lemondása után 1637. VI. 26: a boszniai ppség adm-a, 1639. X. 3: megerősített boszniai pp., ekkor még Prágában élt. Halálát 1645. III. 4: jelentették Rómába. - Utóda a szendrői széken 1637: Levákovics Rafael OFM, a boszniain 1646. V. 5: Jaravics Marián OFM. T.E.

Schem. B-D-S. 1856:7. (42.) (s.v. Marnavić Nissensis); 1862:7. (41.) (s.v. Marnjavcic) - Gams 1873:369. (46.) - Fraknói 1895:354. - Hodinka 1898:96. - Eubel IV:119. - Galla 1940:260. - Gašić 1944:31. (58.) (1634: szendrői, 1639: boszniai pp. 1640. III: Szebenikóban sztelték fel; †Velice, Pozsega vm., 1644. dec.)

Marnavics Tomkó János, Marnavić (Szebenikó, Dalmácia, 1580. febr. 7.-Zágráb?, 1637. ápr. 1.): püspök. - Apja török szolgálatban vámszedő a török-velencei határon. ~ 12 é. korában a szebenikói kisszem-ba lépett, 1597. IX: Rómába ment tanulni, 1602: a názáreti szem. növendéke, 1619: a Szt Jeromos Koll. tagja, 1630-36: főn-e. 1610: szebenikói knk., az ottani papnev. tanára, 1622: a Propaganda Kongr. ~ot bízta meg a glagolita szertartáskv-ek új kiadásának előkészítésével. 1624: Garzadori zárai érs., ap. vizitátor kísérőjeként (mint ap. protonot.) beutazta a velencei-dalmát tengermelléket. Zágrábban Domitrovics pp. kinevezésével 1626 végén zágrábi knk., szegyh. főesp. Szebenikói ppi kinevezését Velence megakadályozta. 1628: lemondott knk. jövedelméről, mivel a kápt., kinevezését törvénytelennek tartva, nem adta ki. - Pázmány érs. javaslatára II. Ferdinánd 1631. VII. 15: kinevezte boszniai pp-ké, VIII. Orbán p. XI. 10: erősítette meg, Bécsben Vinkovics Benedek 1632. I. 25: pp-ké szent. 1632: megírta hamis családtört-ét, melyben magát Vuk szerb kir. leszármazottjának mondta, s ezt költött adatokkal bizonyítani próbálta. VIII. Orbán Au-ba és Lengyo-ba küldte a pálos rházak megvizsgálására. A nagyszombati zsin-on a lat. lit. mellett szólt, Vinkovics szláv lit-t kívánó javaslatát ellenezve. XII. 19: fölszent. az újjáépített zágrábi szegyh-at, ekkor Ergely pp. olvasóknk-ká és spp-ké nevezte ki. 1635 nyarán VIII. Orbán rendeletére a boszniai egyhm-ben kellett volna letelepednie, erre lemondott a ppségről, amit a Sztszék nem, de II. Ferdinánd elfogadott; a p. fölmentette boszniai látogatása alól. 1635: Zágrábban járt, ezüst ereklyetartót vitt a Szt István-ereklyének. - Karácsonyi János kimutatta, hogy tört-íróként céljainak megfelelően önkényesen magyarázta, értelmüket megváltoztatva közölte a tört. adatokat, az okl-ek hamisításától sem riadt vissza. ~nak tulajdonítják a hamis Szilveszter-bullát. Halálhelyének Bécset, Nagyszombatot és Rómát is föltételezik. - M. vonatkozású főbb művei: Zivot blazene divice kcere Bele kralja ugarskoga i hrvatskoga sestrenice reda sv. Dominika... Velence, 1613. - Vita Berislav i Bosnensis, Episcopi Vespremiensis, Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae Bosnaeque Bani etc... Uo., 1621. - Ad Laurentium Magalottum S. R. E. Card. amplissimimum de coronis ungaricis... Róma, 1627. - Regioae Sanctitatis Illyricanae... Uo., 1630. - J. T. Marnavitius ex principibus Nissae comitibus de Zvornik dd. in Voynizza et Kamengrad episc. regni Bosniae. Uo., 1632. - Utóda 1637. VI. 26: Marnavics Tamás OFM. T.E.

Schem. B-D-S. 1856:7. (41.); 1862:6. (40.); 1900:22. (46.) (s.v. Mrnjavčić, Marnjavčić, Marnavić) - Schem. Zagr. 1870:XXVIII. (368.) (†Róma) - Gams 1873:369. (45.) (1631. XI. 10-1639: pp.) - Matković 1888:LXV. (587.) (†Róma, 1642) - Fraknói 1895:331. (s.v. Tomkó Marnavich János) - Hodinka 1898:96. (†1637. febr/márc.) - Margalits 1900:733. (*1579, †Róma, 1639 végén) 1902:822. - Eubel IV:119. - Századok 1909:5. sz. (Karácsonyi János: Ki koholta a Sylvester-bullát?); 1910:3. sz. (Uő: Új adatok...); 1913:1. sz. (Uő: Világbolondító Tomkó J.) - Vanyó 1933:329. - Galla Ferenc: ~ boszniai pp. m. vonatkozásai. Bp., 1940. - Turul 1941. (Tóth László: Ki és miért hamisította a Sylvester-bullát?) - MÉL II:154. (†Róma, 1639 eleje) - Gašić 1944:29. (56.)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.