🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > Marmion
következő 🡲

Marmion, Joseph Columba, B., OSB (Dublin, Íro., 1858. ápr. 1.-Maredsous, Belgium, 1923. jan. 30.): apát, lelki író. - Apja ír, anyja fr. Nővérei közül 3 apáca lett. Két korán meghalt kisfiú után a szülők ~t Istennek ajánlották. A középisk-t Dublinban végezte. 1874: kisszeminarista, a teol-t Clonliffe-ben, majd a Propaganda Fide koll-ában Rómában végezte, 1881. VI. 16: itt sztelték pappá. Hazafelé fölkereste Maredsous apátságát, hogy egy volt diáktársát meglátogassa. Megragadta a bencés lit., be akart lépni a r-be, de a pp-e további meggondolásra késztette és kinevezte Dundrumba kp-nak, majd a clonliffe-i Holy Cross szem. fil. tanárává. Tanárként a redemptorista nővérek és egy női börtön lelkésze is volt, itt tanulta meg a lelkivezetés művészetét. 1886. XI: megkapta az engedélyt pp-étől, hogy Maredsous-ban belépjen a r-be, ahol Dom Placidus →Wolter lett az apátja. ~ 30 évesen kezdte a noviciátust. 1891. II. 10: tett ünn. fog-at. A novícmester asszisztense, teol. tanár és hitszónok. Engedelmességének nagy próbája volt 1899: a parancs, hogy társaival Leuvenben alapítsák meg a Mont-César apátságot. Hamarosan prior, a növ-ek spirituálisa és tanára, sokak lelkivezetője, Joseph Mercier pp. gyóntatója. Közben kiterjedt lelki levelezést is folytatott, s nem egy kérdésben ~hoz fordultak a leuveni fakultások is. - ~ 1909. IX. 28: Maredsous 100 tagú közösségének apátja, az apátsághoz tartozó iskolák vez-je és a Revue Bénédictine kiadója lett. E sokféle feladat miatt vissza kellett utasítania a belga kormány ajánlatát, hogy az apátság nyisson missziót Katangában. A lelkiélet mestere volt nemcsak szerz-ei, hanem a világi papok számára is. Rekollekciók sorát tartotta Belgium, Anglia és Íro. papságának. Caldey anglikán ktora ~tól kért segítséget a közösség katolizálásakor. 1914-18: sok nehézsége volt amiatt, hogy a rendi fiatalokat Íro-ba menekítette. 1920: Maredsous, Mont-César, St-Andié de Zevenkerken monostoraiból megszervezte az Angyali Üdvözletről nev. belga kongr-t. - Levelezése rendkívül széleskörű, hatása sok nyelvre leford. művei révén ma is érezhető. A lelkiélet klasszikusának számít: mindent Krisztusra alapoz, az imádságos életet a zsolozsmára építi. - Tisztelete halála után azonnal megkezdődött. 1933: az USA-ban apátságot neveztek el róla. 1954: elindították b-gá avatását, II. János Pál p. 2000. IX. 3: b-gá avatta. - M: Le Christ vie de l'ame. 1917. (m-ul: Krisztus, a lélek élete. Ford. Simon Árpád. Bp., 1939) - Le Christ dans des mystéres. 1919. (m-ul: Krisztus misztériumai. Ford. Simon Árpád. Bp., 1941) - Sponsa Verbi. Brugge, 1923. - Le Christ idéal du moine. Paris, 1933. - Venez an Christ. 1941. (m-ul: Béke és boldogság Jézus Krisztusban. Ford. Bóka Imre. Bp., 1971) M.I.L.

LThK VII:99. - NCE IX:243.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.