🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > kabala
következő 🡲

kabala (héb. kabbalah, 'hagyomány'): I. általános értelemben tanítás továbbadása; szűkebb értelemben a zsidóság titkos, misztikus tanítása, melyet szerzői a →talmudistáktól származtattak. Provence-ban (Fro.) 1150-1250: alakult ki és Hispánia felé terjedt el, s a 16. sz. végén széles körben elismert vallási mozg. lett. - 1. A ~ Provence-ban. A 13. sz. ~ klasszikus művének számított a Bahir-kv., melyet a Jób 37,21: szereplő Bahir, 'világos, tiszta' szóról neveztek el, mert a kv. ezzel a szentírási hellyel kezdődik. Több régi munka gyűjt-e, mely már elfeledett zsidó gnosztikus elemeket tartalmaz. Nem egy kéz műve, 1200 k. zárhatták le. A provence-i zsidóság fejlődésének csúcspontján, a 12-13. sz: a ker. és az arab műveltség határán élt. A Tibbonida család tagjai a zsidó és arab szerzők legfontosabb vallásfil. munkáit héb-re ford. E ford-ok hatását ki lehet mutatni a korai kabbalisták gondolkodásából. E körből származik a misztikus élményeket is tartalmazó Illés kinyilatkoztatásai. A ném. →hasszideusok aszkétái, a ker. →valdiak, →katarok és →albigensek tanítása nagy hatással volt rájuk. - 2. A ~ Hispániában. A ~ Provence-ból Burgosba, Geronába és Toledóba jutott el, ahonnan az egész Ibériai-fszg-en elterjedt a 13. sz. végén; fő műve a →Zóhár kv. (Dán 12,3 alapján 'ragyogó világosság'), mely 5 köt-ből áll és különböző kiadásai ismertek. Csak a 4. köt. egységes mű, a többit kisebb részekből illesztették össze. Szerzőjének a 2. sz: élt Simon bar Jochajt tartották, valódi szerzője Mozes de León, aki a legnagyobb részt füzetenként, 1275/90: Kasztíliában írta. A szerzőnek már nem volt pontos ismerete a talmudi hagyományról, és Palesztinát is csak az irod-ból ismerte. - 3. Miután 1492: a zsidókat kiűzték Spo-ból, a ~ népmozgalommá vált. M. →Cordovero összegyűjtötte és magyarázta a ~ anyagát. Később Isaac →Luria és tanítványai hatására Izr. földi számkivetését úgy fogták föl, mint az istenség kisugárzásának földi képét. E számkivetésnek csak Izr. megigazulása (messiási küldetése) vethet véget. Ebben az összefüggésben tanították a →lélekvándorlást. A luriani ~ból merített →Szabbatai Zvi és Jakob →Frank messianista eretneksége, valamint a →hasszidizmus. - A jeruzsálemi egyetem a ~ tanulmányozására külön tanárt foglalkoztat. - II. az →amuletthez és a →talizmánhoz hasonló tárgy (cselekedet), melyet a babonás ember minden fontosabb dolgában magánál tart (vsz. az ort. haszidoknak azon szokásából eredően, hogy a ~ egy lapját, v. az egész kv-et mindig magukkal hordják a szívük fölött, kis tasakban). - III. a néphagyományban az →eke szállítására való kabola névvariánsa. **

MN II:166. - Schubert 1955:152. - LThK V:1233. - MNL I:657. (eke) - BL:907.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.