🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kopeczky
következő 🡲

Kopeczky Alajos (Bp., 1907. febr. 11.-Bp., 2001. máj. 16.): orgonaművész, zenetanár, karnagy. - Hegedülni, 10 é. korától zongorázni tanult, diákzenekart alapított. 1921: a Gát u. tp. orgonistája lett. 1926: éretts. a Bujovszki u. reálisk-ban. A Zeneakad-n 1931: orgona-zongora művésztanári okl-et szerzett. 1936 őszétől haláláig az újonnan épült Haller téri Páli Szt Vince-plébtp. kántor-karnagya. 1943: org-t építettett a tp-nak. - A diploma megszerzése után világi állást is vállalt, néhány hetes, ill. hónapos időszakokban 60-70 isk-ban helyettesített, míg 1941: a Százados úti (XIV. ker.) polg. fiúisk-ban állandósították. 1939: megnősült, 3 fia született. 1948: főv. szakfelügyelő, a Főv. Énekkar zongorakísérője. 1950-67: →Kodály Zoltán munkatársa. 1950: →Gergely Ferenccel és →Werner Alajossal elindította a szétszórt szerz-ek kántorképzését. Ebből nőtt ki a bpi nyári →kántorképző, melynek haláláig tanára. 1960: a Ped. Szem. ének tanszékének vez-je. Karnagyként főleg m. szerzők műveit szólaltatta meg. 1971. VIII. 31: nyugdíjas. - 1997: II. János Pál p-tól a →Nagy Szt Gergely rend lovagja, a M. Közt-tól aranyérem kitüntetést kapott. s.k.

Kopeczky Vidor Vendel, OSB (Szápár, Veszprém vm., 1814. okt. 17.-Tihany, 1885. ápr. 25.): gimnáziumi tanár, perjel. - 1932. IX. 17: lépett a r-be, Pannonhalmán teol. 1837. VII. 27: fog-at tett, 1840. VII. 20: pappá szent. Pannonhalmán hitszónok, 1841: Pápán gimn. tanár, 1844: Sopronban hitszónok, 1845: Esztergomban, 1848: Győrött, 1850: Sopronban gimn. tanár, 1859: Dömölkön lelkész, 1862: Pannonhalmán hitszónok, 1863: Tihanyban jószágkormányzó, 1866: Endréden lelkész, 1881: Tihanyban perjel, 1882: házgondnok is. - Írásai: Religio (1850:25. sz. Néhány őszinte észrevétel az átalakítandó kat. isk-k ügyében; 1851:48. sz. A kat. egyletekről, különösen a soproni ún. Kat. Conventről; 1858:31. sz. Gácser Leó emlékezete) - Álneve: Ködmön P. (Religio, 1850-58). 88

Szinnyei VI:966. - Balogh 1940:17. - PN 1987:73. (496.)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.