🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kisdy
következő 🡲

Kisdy Benedek, Kisdi (Szécsény, Nógrád vm., 1598.-Jászó, 1660. jún. 22.): megyéspüspök. - Szegény családból származott. Nagyszombatban és Bécsben a jezsuitáknál tanult. 1619. X. 23: a római CGH növ-e lett. 1622. IX: betegség miatt hazatért, XI. 26: pappá szent. Pázmány Péter érs. udvari kp-ja, majd Sellyén plnos. 1624: pozsonyi, 1629. IV. 21: esztergomi knk. és honti főesp. 1629. X: a →nagyszombati zsinaton tagja annak a 6 tagú biz-nak, mely a lelkészségért folyamodók isk. végzettségét vizsgálta. 1631: szentgyörgymezei prép. és főszegyh. főesp. 1636: hatvani prép., 1642. VII. 12: nagyprép. 1643. X. 23. (1644. IX. 24.): szerémi, 1646. IV. 12: váradi vál. pp., IV. 23: pozsonyi prép. 1647: tagja annak a biz-nak, melyet a Mo., Alsó-Au. és Stájero. közti határvita eldöntésére alakítottak. 1648. II. 2: egri mpp. és 1648-60: jászói prép. A kápt-t Jászóra, 1650: Kassára költöztette. 1657. II. 26: alapítólevelében a hittud. és bölcs. kar tanárai ellátására 60 ezer Ft tőkével megalapította a →kassai jezsuita főiskolát, melyet a kir. 1660. VIII. 7: megerősített, s azt e napon meg is nyitották. Végrendeletében a Kassán állítandó papnev. int-re (→Kisdianum) 30 ezer Ft-ot hagyott. Követként tárgyalt I. Rákóczi Ferenccel a kat-ok érdekében. Sztség hírében halt meg. Kassán temették el. Költségén jelent meg a Cantus catholici régi és új deák és magyar aitatos egyházi énekek... H.n., 1651. (→Cantus Catholici). - Helynökei 1649: Pálfi János, 1653-54: Somogyi Ferenc, 1655: Mokcsay András egri nagyprép-ok. - Utóda a szerémi c-en 1650: Francisci András; a váradin 1648. IV. 20: Zongor Zsigmond, az egri széken s a jászói prépságban 1660. VIII. 16: Pálffy Tamás. 88

LBE:491 A. - Mendlik 1864:122, 82. (1646-48: váradi pp.), 99. (1648-60: egri pp.) - Gams 1873:379. (1644. X. 23-1646. IV. 21: szerémi pp.), 385. (1646. IV. 22: váradi pp.), 368. (1648. II. 2-†1660. VI. 22: egri pp.) - Koncz 1892:132. - Zelliger 1893:235. (XI. 30: szent.) - Némethy 1894:685. (†Kassa) - Szinnyei VI:394. (s.v. Kisdi; XI. 30: szent.) - Schem. Mv. 1896:91. (55.) (1646. IV. 23-1648. IV. 8: váradi pp.) - Kollányi 1900:234. (XI. 26: szent.) - Schem. B-D-S. 1900:52. (45.) (s.v. Kisdy) - Eubel IV:317. (1643. X. 23: szerémi pp.), 359. (1646. IV. 12: váradi pp.); 73. (s.v. Kisdi; 1652. IV. 8: egri pp.) - Veress II:24. - Chobot II:584. - Bunyitay-Málnási 1935:116. - Jászói névtár 1944:41. - Sugár 1984:326. (s.v. Kisdi; arcképe)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.