🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > forradalom
következő 🡲

forradalom (lat. revolutio, a revolvo, 'visszaforgat, felforgat' igéből): az államrend erőszakos megváltoztatására törekvő cselekvések összessége. - Az ember számára erkölcsi feladat, hogy emberhez méltó társad. körülményeket teremtsen az állam és a népek közösségének keretében. Mivel az emberi lét adottságai állandóan változnak, s köztük az ember mindig a maga véges adottságaival (tévedéseivel, hibáival, rosszra hajló akaratával) van jelen, nem lehet végérvényes, állandó, mindenki számára kielégítő társad. rendet biztosítani. Igazi béke és jólét csak igazságra és szeretetre épülhet, s mivel ezeket az értékeket itt a földön nem birtokolhatjuk tökéletesen, hanem állandóan küzdenünk kell értük (vö. GS 78), ezért sem az állami, sem a nemzetk. rend nem lehet végleges és sérthetetlen; állandóan szükség van a javító célzatú változtatásra. - A szükséges változásokat természetesen különféle módon lehet elérni: a társad. evolúció törekszik arra, hogy az állam alkotmányának tiszteletben tartásával a fönnálló rend értékes elemeit megőrizze, s azokat a szándékolt reform kiinduló pontjának tekinti. Ezzel szemben a ~ alapjaiban akar szakítani a meglévő renddel, és merőben új körülményeket akar teremteni (→erőszakosság). Céljának elérésére ált. bármilyen eszközt igénybe vesz, s a tört. tapasztalat azt mutatja, hogy a ~ak jelentős szenvedést hoztak emberek tömegeinek. Mindazonáltal a ~ban megengedhető lehet az erőszak alkalmazása is, mint végső kiút és megoldási lehetőség, ha a jogos önvédelem igényli, és ha nem okoz több szenvedést, mint az a jogtalanság, amit meg akar szüntetni (→háború, →polgárháború). - A ~ erkölcsi megítélésénél figyelembe kell venni, hogy mennyire szolgálja a →közjót és mi ellen irányul: lényegében rendezett társad. rend ellen, v. a társad. rendezetlen struktúrái ellen; törv-es és a hatalmat jogosan használó kormányok (→jogállam), v. bitorlók, ill. zsarnokok ellen. A ~ csak jogtalanság megszüntetése végett megengedett, de ebben az esetben is kérdés, hogy a ~at milyen eszközökkel hajtják végre. Ált. a jogos célokért induló ~ak is nagyon sok jogtalanságba torkollnak (→francia forradalom, →kulturális forradalom Kínában, →októberi forradalom, →őszirózsás forradalom). A ~at gyakran kíséri a demagógia elszabadulása, amikor egy-egy mindenáron hatalomra törő szűk csoport, kibújva a felelősség alól, a néphangulatot személyes céljainak megfelelően befolyásolja. Épp ezért a 20. sz: mindinkább tért hódítanak az →erőszakmentes cselekvést hirdető mozgalmak. - Az ún. csendes v. békés ~ban nincs vérontás, vezetői kerülnek minden új jogtalanságot, és a lehetőség határáig törekszenek az erőszak nélküli megoldásokhoz (→dialógus, →vita, meggyőzés, motivált döntés). A II. Vat. Zsin. követendő példaként említi azokat a rétegeket, akiknek megvannak az eszközeik a nemzetk. keretekben joguk erőszakos érvényesítésére, és mégis van türelmük az erőszakmentes módszerekhez (GS 78). B.J.

Hörmann 1976:1383.

forradalom

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.