🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Forrai
következő 🡲

Forrai Magdolna Mária Gregoria, MSZI (Magyarszék, Baranya vm., 1918. jan. 22.-Debrecen, 1983. márc. 17.): tanárnő. - A gimn-ot Debrecenben a Svetits Intézetben végezte. 1934: lépett a r-be, 1938: tett fog-at. A kolozsvári Marianumban kezdett tanítani. 1948: fiz. munkás és kántor-karnagy. 1965: a debreceni Svetits Leánygimn. ének-zene tanára. - M: Népi zenénk a nemz. öntudat fejlesztésében. Kolozsvár, 1944. **

Gyászjelentés

Forrai Miklós (Magyarszék, Baranya vm., 1913. okt. 19.-Bp., 1998. dec. 26.): énektanár, karmester. - 1923: a debreceni Zenedében zongorát és zeneszerzést kezdett tanulni, 1931: Bpen a Liszt Ferenc Zeneműv. Főisk. növ-e, 1937: egyházkarnagyi és középisk. énektanári okl-et szerzett. 1935: Bpen énektanár, 1941: a Zeneműv. Főisk. tanára, 1957-63: az ének tanszak vez-je. 1943: a Forrai kórus, 1948-78: a Budapest kórus vez-je. 1973: A Liszt Ferenc Társ. főtitkára. A Kórusok Orsz. Tanácsa alelnöke. - Fm: A karvezető. Bp., 1936. - Kórusmű kiadásai: Ezer év kórusa. Bp., 1943. - Öt évszázad kórusa. Uo.,1956. - Liszt férfikarok. Uo., 1959. - Hanglemezek: Musica hungarica és Musica mundana. Szabolcsi Bencével. **

Brockhaus I:593.

Forrai Magdolna Mária Gregoria MSZI

Forrai Miklós

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.