🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Freud
következő 🡲

Freud, Sigmund Salomon (Freiberg, Morvao. 1856. máj. 6.-London, 1939. szept. 23.): a pszichoanalitikus iskola megalapítója. - Kisgyermek korában izr. vallásban nevelkedett, uakkor erősen hatott rá kat. nevelőnője hite is. Családja átkerült Bécsbe és eltávolodott a zsidó hagyományoktól. 1873-81: orvostanhallg. Bécsben, de →Brentanónál fil-t is tanult. 1885: habilitált, Párizsban Charcot-nál folytatta tanulm-ait. 1886: ideggyógyász Bécsben. Nagy hatással volt rá, hogy J. Breuer hipnotikus altatással mutatta ki a hisztéria jelenlétét betegeknél. Átvette ezt a katartikus módszert, majd helyettesítette az ún. szabad képzettársítással, így fejlesztette ki a nevével fémjelzett pszichoanalízist. 1895: fölfedezte, hogy az álomnak jelentéstartalma van; tételét így fogalmazta meg: az álmok vágybeteljesülések. Az általa kialakított módszer napjainkig él, a →mélylélektan eszmei alapja, amely sajátos pszichoterápiához vezetett el, ennek eredményei éppoly nyilvánvalóak, mint kudarcai. 1902: alakult meg a ~i iskola köre, ennek tagjai: A. Adler, C. G. →Jung, később L. Binswanger; idővel mindegyikük a maga külön útját járta. ~ magánéletében szigorú erkölcsű. Mint családapa és orvos türelméről híres. 16 é. át viselte fájdalmas betegségét (az ínyrákot), 33 operációt ért meg. Barátai 1938: a megszállt Au-ból Angliába menekítették. Valláspszichológiai írásai (Totem és tabu, Egy illúzió jövője, Mózes és az egyisten hit) fantáziadús elméletet szőttek a vallás keletkezéséről, végső soron dogmatikus ateizmus alapjait vetették meg. A lélek mélyrétegeinek fölfedezésével új utat nyitott a lélektanban, a pszichiátriában és az orvostud-ban, hatott a művelődés többi ter-ére is. - M. m-ul: Pszichoanalízis. Ford. Ferenczi Sándor. Bp., 1912. (új kiad. 1990) - Az álomról. Ford. uő. Bp., 1915. (reprint kiad. 1991) - Totem és tabu. A vadnépek és a neurotikusok lelki életének némely megegyezéséről. Ford. Pártos Zoltán. Bp., 1918. (új kiad. 1990) - Három ért. a szexualitás elméletéről. Ford., bev. Ferenczi Sándor. 2. kiad. Bp., 1919. (új kiad. Nyíregyháza, 1995) - A halálösztön és az életösztönök. Ford. Kovács Vilma. Előszó: Ferenczi Sándor. Bp., 1923. (új kiad. 1991) - Bev. a pszichoanalízisbe. (28 előadás) Ford. Hermann Imre. Wien-Bp., (1932) (Új kiad. Bp., 1986) - A mindennapi élet pszichopatológiája. (Az elfelejtés, elszólás, balfogás, babona és tévedés) Ford. Takács Mária. Wien-Bp., 1932. (3. kiad. Ford. Gergely Erzsébet, Lukács Katalin. Bp., 1992) - Álomfejtés. Ford. Hollós István. Bp., 1935. (új kiad. 1985) - Önéletr. Ford. Ignotus-Kovács Vilma. Bp., 1936. - Az ősvalami és az én. Ford. Hollós István, Dukes Géza. Uo., 1937. (reprint kiad. 1991) - A lélekelemzés legújabb eredményei. Ford. Lengyel József. Debrecen, 1943. (új kiad. Nyíregyháza, 1993) - Egy illúzió jövője. Ford., bev. és jegyz. Schőnberger (Székács) István. Bp., 1945. (2. kiad. 1991) - Mózes és az egyisten hit. Ford. Fonóné Ozorai Gizella. Uo., 1946. (új kiad. 1987) - Esszék. Ford. Bart István, V. Binét Ágnes stb. Uo., 1982. - Önéletrajzi írások. Uo., 1989. - Rossz közérzet a kultúrában. Ford. Linczényi Adorján. Uo., 1992. B.P.

Varjas Sándor: Az álomról. ~ álomelmélete. Bp., 1913. - Mester János: Pierre Janet és ~ lélektani eredményei. Uo., 1929. - Viszkok Lajos: A modern pszichoterápia főirányai. ~, Adler, Jung. Sopron, 1933. - Boross Mihály: Jorio asztrológiai álmoskv-e. Bp., 1943. - Pálóczi-Horváth György: ~ v. egy illúzió eredete. Uo., 1948. - Kerényi, Károly: Geistiger Weg Europas. Fünf Vorträge: ~, Jung, Heidegger, Thomas Mann. Zürich (1955) - Berencz János: ~ mélylélektan, pedagógia. Szempontok a mélylélektan kritikájához. Eger, 1957. (Klny. Egri Ped. Főisk. Évkv-e) - Wells, Harry K.: Pavlov és ~. Ford. Lénárt Edit. Bp., 1962. - Hermann István: ~ avagy a pszichológia kalandja. Uo., 1964. - Fodor, Nándor: ~, Jung and occultism. New Hyde Park, 1971. - Dufresne, Roger: Bibliographie des écrits de ~ en francais, allemand et anglais. Paris, 1973. - Lejbin, Valerij: Pszichoanalízis és neofreudizmus. Bp., 1982. - Jones, Ernest: ~ élete és munkássága. Ford. Félix Pál. 2. kiad. Uo., 1983. - Harmat Pál: ~, Ferenczi és a mo-i pszichoanalízis. Bern, 1986. - LThK IV:359. - VIL III:346.

Freud, Sigmund Salomon

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.