🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > Jung
következő 🡲

Jung, Carl Gustav (Kesswill, Svájc, 1875. júl. 26.-Zürich, 1961. jún. 6.): református pszichológus. - Ref. lelkész fia. A bázeli egy. orvosi karán végzett, 1905: a zürichi egy. pszichiátria prof-a. 1907-13: kapcsolatban állt S. Freuddal, majd szakított a pszichoanalitikus isk-val és abbahagyta a tanítást is. Csak 1933: tért vissza a katedrára. 1948: Zürichben megalapította a Komplex Pszichológia Int-ét. - Fm: Psychologische Typen. Leipzig, 1921. - Psychologie und Religion. Zürich, 1940. - Aión. Uo., 1941. - Psychologie und Alchimie. Uo., 1944. - Symbolik des Geistes. Uo., 1948. - Gestaltungen des Unbewussten. Uo., 1950. - Von den Wurzeln des Bewusstsein. Uo., 1954. - Bewusstes und Unbewusstes. Uo., 1957. - M-ul: Emlékek, álmok, gondolatok. Bp., 1987. - A lélektani típusok ált. leírása. Uo., 1988. - Analitikus pszichológia. Uo., 1991. - Gondolatok a jóról és a rosszról. Uo., 1996. - Gondolatok az álomról és az önismeretről. Uo., 1997. - Gondolatok a látszatról és a létezésről. Uo., 1997. - Gondolatok a szexualitásról és a szerelemről. Uo., 1997. - Gondolatok az apáról, az anyáról és a gyermekről.. Uo., 1997. - A szellem szimbolikája. Uo., 1997. - Gondolatok a természetről. Uo., 1998. - Lélekgyógyászat., Uo. 1998. - Szellem és élet. Uo., 1999. Sz.F.

LThK V:1206. - Világirod. lex. V:816. (†Küssnacht) - Vanzan-Schultz 1978:158. - MacLynn, Frank: ~ élete és munkássága. Bp., 1998. - Crowley, Vivianne: A ~i szellemiség. Uo., 1999.

Jung János (Vác, Pest vm., 1841. jún. 8.-Vác, 1917. febr. 27.): fölszentelt püspök. - A középisk-t Vácon, Tatán, Győrött és Esztergomban, a teol-t Vácon és Bpen végezte, 1865. VIII. 22: pappá szent. Hatvanban, Sárin, Fóton, Kunszentmiklóson, Csongrádon és Hódmezővásárhelyen kp., 1871: a váci szem. lelki ig-ja és az egyhjog h. tanára, 1874: ppi iktató, 1875: titkár, 1876: irodaig. és sztszéki tan. 1882: váci knk., 1888: mogyoródi c. apát. 1890: szegyh. főesp., 1910: nagyprép. 1893. II. 19: kinev., Vácott V. 11: fszt. rosaliai pp. és Schuster pp. spp-e, 1915: ált. helynök. T.E.

Schem. Vac. 1910:29. - Chobot I:60; II:787. - Tragor Ignác: Váci pályák, váci babérok. Vác, 1940:56. - Ritzler-Sefrin VIII:484.

Jung József (Iglau, Morvao., 1734.-Pest, 1808. aug. 22.): építőmester. - Brünnből jött 1763 k. Hatvanba Grassalkovich Antal meghívására, kastélya átépítésére. 1767: az aszódi Podmaniczky-kastély bővítési munkáit vez. 1773: pesti polgár. ~ építette 1774-76: a gombai ref. tp-ot, újjáépítette 1774-82: a jászberényi r.k. tp-ot, 1777: a szügyi v. vm-házát, 1781-84: a kunszentmártoni r.k. tp-ot. 1794-1801: a bpi görögkeleti tp-ot (v. Petőfi tér). Egyik legsikerültebb műve a szekszárdi vm-háza. Fia, József pesti építőmester. 88

MÉL I:828. - ML 1966. II:535.

Jung Tamás (Székelykeve, Temes vm., 1911. dec. 10.-Zrenjanin, 1992. dec. 5.): fölszentelt püspök, bánáti apostoli kormányzó. - A teol-t a frankfurti jezsuita főisk-n végezte. 1936: pappá szent. 1949: a bánáti főpléb. plnosa. 1971. XII. 23: kinev. 1972. II. 13: Nagybecskereken fszt. castellanói cpp., 1988. I-ig ap. korm.

Szolg. 1972. 14:96. - AP 1984:714.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.