🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > Flettner
következő 🡲

Flettner Márta M. Archangela IML (Szekszárd, Tolna vm., 1899. júl. 13.-Piliscsaba, 1983. szept. 8.): rendfőnöknő. - 4 gyermekes család 3. gyermeke. Egész fiatalon tagja a →Katolikus Leányok Országos Szövetségének. Tisztviselői állását föladva 1924: Sopronban lépett a r-be. Fog. után 1926: a bpi Szt Margit Int-.ben énektanár és prefekta. 1943: Sopronban →Berghofer Teréz M. Berchmana főnöknő alatt az anyaház ált. gondnoknője. 1948. V: rfőnöknő. Megválasztásának délutánján hallotta az →iskolák államosításának hírét, ami a r. 49 intézményét, 351 nővérét érintette. ~ sürgősen végiglátogatta őket. - ~ vezette be a fogadalomtétel előtt a juniorátust és a →probációt. 1949 tavaszán a népjóléti min. átfogó adatközlést kért a kórházi nővérekről. ~ végiglátogatta a 18 kórház nővéreit, s a 450 betegápoló nővér inkább választotta a létbizonytalanságot, mint a szerz. ruha letételéhez kötött ígéretéseket. - 1950. VI. 18: fegyveres ÁVÓ-sok törtek be a soproni zárdába. 7 leponyvázott teherautó állt be az udvarba. 5 teherautót ~rel és 55 nővérrel Fótra irányítottak, ahol a hívek szalmát, üstöt és élelmet hoztak számukra. Az internáltak néhány nap múlva szinte szabályos zárdai életet éltek. VI. 20: a szerz. elöljárókat fölmentették és korlátozott utazási engedélyt adtak nekik. Ettől kezdve ~ ingázott Fót és a többi tábor között, ahol IML nővérek voltak. - IX: a táborokból elengedték a nővéreket a hajléktalanságba. ~ másodmagával Piliscsaba-Klotildligeten kapott egy padlástéri hajlékot, a tp-ban vállalt szolg-ot. Kiterjedt levelezést folytatott a nővérekkel, miközben az ÁVÓ komolyan megfigyelés alatt tartotta. - 1975: a m. rtart. főnöknője. Sokat utazott, látogatta a szoc. otthonokba került örek, beteg nővéreket. R. E.


Flettner Márta Archangela, IML (Szekszárd, Tolna vm., 1899. július 13.–Piliscsaba, 1983. szept. 8.): tartományfőnöknő. – Líceumi érettségi után egy-et (Zeneakadémiát?) végzett. Sopronban 1924. X. 19: lépett a kongr-ba. 1926. 3: első, 1932. V. 3: örök fog-át uo. tette. A budai Szt Margit Int-ben zenetanár. Fellendítette a gimn. zenei életét és a tp. liturgiát. – 1943: ált. gondnoknő, 1948: generális főnöknő, 1976: tartományfőnöknő. – A szétszóratás után Piliscsabán kántor; anyai szeretettel és gonddal tartotta számon a nővéreket. Új zsolozsmáskönyvet adott a nővérek kezébe Sík S. fordításában. Nagy gondot fordított a Rendi Szabályok betartására. Szorgalmazta az új Breviárium tanulását, ehhez komoly előkészületet biztosított. – A szétszóratásban sok zaklatásnak volt kitéve, több ízben tartották őrizetben komoly, szigorú felelősségre vonással, hogy a nővérekkel kapcsolatot tartott. A zaklatások elől vidéki (ismeretlen) helyeken tartózkodott. Súlyos betegségéből (herpesz zoszter) adódóan sokat szenvedett, példás türelemmel ajánlotta fel életét, áldozathozatalait, szenvedését a bűnökért, hazájáért és rendjéért. r.k.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.