🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > Éneklő Egyház
következő 🡲

Éneklő Egyház, Bp., 1986: a →Szent vagy, Uram népénektárt a II. Vatikáni Zsinat szellemében megújító ének- és imakönyv. - Az 1978: megkezdett szerkesztést →Werner Alajos, majd →Rajeczky Benjámin OCist vezette. Munkatársai a lit. ter-éről →Csanád Béla, →Mezey László, →Török József, →Diós István, zenei részről a MTA szakemberei, →Dobszay László, →Szendrei Janka, kicsiszolásában részt vettek az →egyházzene tapasztalt művelői (→Bárdos Lajos, →Kósa Ferenc, →Tardy László). - Fejezetei: I. Alapimádságok és főigazságok; II. Hit, erkölcs, liturgia; III. Verses népénekek ("kanciók"); IV. A szentmise rendje és állandó énekei; V. Az egyh. év miséi (gregorián népénekekkel); VI. Szentségi élet; VII. Litániák, ájtatosságok; VIII. Magánimádságok, elmélkedések; Függelék: Népzsolozsmák, halotti szolgálat, nagyhét énekei. - Újdonsága az összes korábban megjelent ének- és/v. imakönyvhöz képest, hogy 1. rövid ismertetést ad a kat. hit, az erkölcs és a szentségi élet teljes tartalmáról (kézikönyv-jelleg); 2. vezérfonalat ad a lit-ban való teljes részvételhez (szertartásrendek, lit. szövegszemelvények, lit. magyarázatok, a lit. év teljes menete, kalendárium stb.); 3. az ősker. imádságos kincset eddig nem ismert mértékben adja a hívek kezébe; 4. a lelki- és imádságos életet radikálisan a lit-patrisztikus teol. alapjaira kívánja átirányítani, 5. zeneileg egyensúlyt kíván teremteni a m. hagyományok és az egyetemes Egyh. lit. hagyományai között. - Énekeinek forrásai. 1. A Szent vagy, Uram! (SZVU) népénekes kv-ből megtartja az értékes és elterjedt énekeket, szükség szerint, de tapintatosan hozzáigazítva a szövegeket korunk igényeihez és a lit. követelményeihez; 2. Széleskörű forrásvizsgálat és a népzenei dokumentumok bevonása alapján új javaslatot tesz értékes régi énekek meghonosítására akkor, ha a SZVU előterjesztése nem bizonyult sikeresnek; 3. Elsősorban a SZVU által elhanyagolt témákban új népénekeket javasol, a szövegeket v. régi m. forrásokból (elsősorban a legteljesebb gyűjteményből, Kájoni János →Cantionale Catholicumából) véve (modernizálva), v. az egyetemes Egyh. kincsestárából lefordítva, v. az Egyh. (a lit., az egyh. dokumentumok, pápai megnyilatkozások stb.) bevett kifejezései, gondolatai alapján újrafogalmazva; zeneileg elsősorban az ősi m. egyh. dallamanyagnak a nép körében fennmaradt változataiból merít; 4. Élve a zsin. által adott lehetőséggel és a tud. elemzések gyakorlati tapasztalatait hasznosítva →introitusokban, →communiókban, →responzóriumokban, →vesperásokban nagy mennyiségű lit. szöveget ad egyszerű, a nép által is énekelhető greg. dallamokra alkalmazva. Mindebben messzemenően tekintetbe veszi a m. egyh. régi hagyományait is (pl. nagyhét). - Az ~at egyelőre alternatív →énekeskönyvként vette használatba a m. kat. egyh., de a számos tp., isk., mely napról napra él vele, kedvező tapasztalatai igazolták az alapvető célok helyességét. Do.L.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.