🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > R > Rajeczky
következő 🡲

Rajeczky Benjámin Ferenc, OCist (Eger, Heves vm., 1901. nov. 11.-Pásztó, 1989. júl. 1.): zenetudós, folklorista, tanár, prior. - 1917. VIII. 14: lépett a r-be, 1924. VII. 20: pappá szent. 1924: Innsbruckban teol-t és zenetört-et tanult és a Collegium Canisianum kórusvez-je. 1926: teol. dr. Hazatérve 1926-45: a bpi →Szent Imre Gimnázium tanára, közben 1932-35: →Kodály Zoltántól zeneszerzést tanult. 1933: a M. Énekoktatók Orsz. Egyes-ének főtitkára. - 1927: ~ vezette azt a cserkészrajt, amely Kanderstegben a nemzetk. cserkész síversenyen megszerezte az 1. helyet. Cserkészeivel, diákjaival járta az erdőt, a hegyeket, síelni tanított, evezős túrákat szervezett a Balatonon, Komáromtól Bajáig a Dunán. Részt vett a hazai és külf. cserkésztáborokban. A tábortüzeknél fiaival együtt énekelt, m. népdalokat tanított nekik. - 1945: pásztói prior, egyidejűleg a bpi egy-en népzenei lektor, s a székesfőv. f. zeneisk. zenetört. tanára. - 1950: a bpi Néprajzi Múz. népzenei oszt-án muzeológus, 1960: a MTA Népzenekutató csop-jának igazgatóh-e, 1967-71: nyugdíjazásáig ig-ja, egyidejűleg előadó a Zeneműv. Akad. zenetud. tanszakán. 1973: az →Éneklő Egyház kat. népénektár szerk. biz-ának tagja, 1979-85: elnöke. - 1940-: ~ kutatásai, melyek egy része módszerek és témák szempontjából is előzmény nélküli volt, 3 fő ter-re irányultak: 1. középkori magyar zenetört., 2. gregorián, 3. a magyar népdal gyűjtése, átírása és elemzése. Publikációs témái: a mo-i kk. kéziratok greg. variánsai, a greg. és a népzene viszonya, a greg. előadás problémái, kk. dallamtört., a mo-i polifónia fennmaradt emlékei, a m. népzenei dialektusok, a siratók és más műfajok. Gimn. tanár éveiben a Kodály által vezetett zeneokt. reformhoz csatlakozott (→Kodály-módszer), melyben kiemelkedő szerepe volt tankv-eivel, cikkeivel, tanári, szervezési és tanárképzési tevékenységével. - M: Harmonia sacra. A Magyar Kórus énekeskv-e. A m-lat. imarészt szerk. Bp., 1934. - A kath. liturgia. Középisk-k. IV. o-a számára. Radó Polikárppal. Uo., 1936. - Énekes ábécé. Szerk. Kerényi Györggyel. Uo., 1940. (3. kiad.) - Az ósz-i kinyilatkoztatás tört. Középisk-k II. o-a sz. Radó Polikárppal. Uo., 1940. (2. kiad.) - Az úsz-i kinyilatkoztatás tört. Középisk-k III. o-a sz. Uazzal. Uo., 1940. (2. kiad.) - Éneklő isk. Vezérkv. az énekes ábécéhez. Kerényi Györggyel. Uo., 1940. - A szüzességről. Olymposi Szt Methodios, Szt Ambrus, Szt Jeromos, Szt Ágoston műveiből. Ford. és bev. Uo., 1944. (Ker. remekírók 8.) - Az anyaszentegyház istentiszt-e. Radó Polikárppal. Uo., 1947. - Kis zenetört. Uo., 1948. - Csángó népzene. 1-2. köt. Domokos Pál Péterrel. Uo., 1956-61. - Furulyaisk. Uo., 1952. - 111 népi táncdal. Összeáll. Gönyei Sándorral. Uo., 1954. (9. kiad. Bp., 2004) - Melodiarium Hungariae Medii Aevi I. Hymni et Sequentiae. Uo., 1956. (2. kiad és Supplementum Uo., 1982.) - Studia Memoriae Belae Bartók Sacra. Szerk. Vargyas Lajossal. Uo., 1956-58. - Spätmittelalterliche Orgelkunst in Ungarn. Uo., 1961. - Bartók Béla kézírása. Szerk. Szabolcsi Bencével. Uo., 1961. - M. népzene tára. 5. köt. Siratók. Szerk. Kiss Lajossal. Bev. Uo., 1966. - Többszólamú zenénk emlékei a XV. sz. első felében. H.n., 1972. - ~ írásai. Vál., szerk. Ferenczi Ilona. Bp., 1976. - XVI-XVII. sz. dallamaink a népi emlékezetben. Dobszay Lászlóval és Szendrey Jankával. Uo., 1979. - Mi a gregorián? Uo., 1982. - A népzenekutatás tört. Uo., 1987. (Népzenei füzetek) - M. zenetört. 1. köt. Középkor. Szerk. Uo., 1988. - A pásztói apátság az újkorban 1526-1950. S.a.r. Badál Ede. Pásztó, 1991. (Tanulm-ok Pásztó tört-éből) - Hungarian Folk Music. Hanglemezsorozat. Szerk. - A Zenei lex. 1-3. köt. (Bp., 1965) munk., a M. népr. lex. 1-5. köt. (Bp., 1977-82) szakszerk-je. Do.L.

Schem. Cist. 1942:253. - MIL II:555. (*nov. 1!) - ZL 1965. III:179. - Ki kicsoda a m. zeneéletben? 1979:263. - MNL IV:299. - M. Kórus 2002. VI. (3. sz.):7. - Socia exsultatione. A ~ születésének 100. évford-ján tartott tud-os ülésszak előadásai. Szerk. Dobszay László, Papp Ágnes. Bp., 2003. - Gulyás/Viczián XXI. (kz-ban)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.