🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > doctor
következő 🡲

doctor (a lat. doceo, 'tanítok' szóból), doktor: tanító. - Bolognában a 12. sz: a magisterrel és a dominusszal fölváltva kezdték használni a tanításra képesítettek címeként. Az egyetem megszervezésekor akadémiai fokozat lett (→doktorátus). A jelöltnek magán- és nyilvános vizsgát kellett tennie. A magánvizsga (privata examinatio) az →archidiákonus szobájában történt, ahol a jelöltet bemutató doctor praesentator megvitatta vele kitűzött tézisét, majd más ~ok tettek föl kérdéseket. Aki e vizsgán túljutott, →licenciátus lett. A 2. vizsga a szegyh-ban volt a diákság jelenlétében. A jelölt beszédet mondott és előadott egy jogi tételt. Aki ezen is megfelelt, azt az archidiákonus ~rá nyilvánította, s átadták neki a ~i gyűrűt, →birétumot és kv-et. Aki róm. jogból vizsgázott, ~ legum, aki egyhjogból, az ~ decretorum, aki mindkettőből, az ~ in utroque iure lett. - A 13. sz-tól az egy. fil. fakultása a ~ philosophiae et aliarum artium, ~ logicae; orvosi fakultása a ~ medicinae, ~ physicae; teol. fakultása a ~ theologiae fokozatot adományozta. - A kk-tól a kimagasló tanítókat jelzővel ellátott ~ névvel illették és idézték: ~ acutissimus, 'a legélesebb elméjű ~': IV. Sixtus; ~ acutus, 'az éles elméjű ~': Gabriel →Vasquez; ~ admirabilis, 'csodálatraméltó ~': Roger →Bacon; ~ angelicus, 'angyali ~': Aquinói Szt Tamás; ~ autenticus, 'megbízható ~': Gregorius de Rimini OSA; ~ christianissimus, 'legkeresztényibb ~': Johannes →Gerson; ~ christianus, 'keresztény ~': Nicolaus →Cusanus; ~ communis, 'általános ~': Aquinói Szt Tamás; ~ devotus, 'áhítatos ~': Szt Bonaventura; ~ ~um, 'a ~ok ~a': →Alexander Halensis, →Laoni Anzelm; ~ dulcifluus, 'édesajkú ~': Antonius Andreae OFM; ~ ecstaticus, 'elragadtatott ~': Johannes →Ruysbroek; ~ elegans et facundus, 'választékos és ékesszóló ~'): Petrus Aureoli OFM; ~ eminens, 'kiváló ~': Mathai Szt János; ~ evangelicus, 'evangéliumi ~': John →Wicliff; ~ excellentissimus, 'legkiválóbb ~': Antonio Corsetti; ~ eximius, 'nagyszerű ~': F. →Suárez SJ; ~ expertus, 'tapasztalt ~': Nagy Szt Albert; ~ famosissimus, 'leghíresebb ~': Petrus Alberti OSB; ~ fundatissimus, 'legalaposabb ~': →Aegidius Romanus; ~ illuminatus, 'megvilágosított ~': Raimundus →Lullus OFM; ~ illuminatus et sublimis, 'megvilágosított és fennkölt ~': Johannes →Tauler OP; ~ ingeniosus, 'zseniális ~': Johannes Peckham; ~ invincibilis, 'legyőzhetetlen ~': →Ockham Vilmos; ~ irrefragabilis, 'cáfolhatatlan ~': Alexander Halensis; ~ marianus, 'máriás ~': Canterbury Szt Anzelm, →Duns Scotus; ~ mellifluus, 'mézajkú ~': Clairvaux-i Szt Bernát; ~ mirabilis, 'csodálatos ~': Roger Bacon; ~ planus, 'érthető ~': →Nicolaus de Lyra; ~ primus, 'első ~': Alexander Halensis; ~ refulgidus, 'ragyogó ~': V. Sándor; ~ reverendus, 'tisztelendő ~': Heinrich v. Gent; ~ sanctus, 'szent ~': Aquinói Szt Tamás; ~ scholasticus, 'iskolás ~': →Abaelard, →Gilbertus Porretanus, →Petrus Lombardus; ~ seraficus, 'szeráfi ~': Szt Bonaventura; ~ singularis, 'páratlan ~': Ockham Vilmos; ~ solemnis, 'ünnepélyes ~': Heinrich v. Gent; ~ subtilis, 'fennkölt ~': Duns Scotus; ~ universalis, 'egyetemes ~': Nagy Szt Albert; ~ utilis, 'hasznos ~': Nicolaus de Lyra; ~ venerabilis, 'csodálatos ~': Nagy Szt Albert; ~ verbosus, 'beszédes ~'): Aegidius Romanus. **

LThK 1931. III:356. - EC IV:1899.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.