🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Lullus
következő 🡲

Lullus, Raimundus, B., OFM (Palma di Mallorca, 1233.-Bougie-ból Mallorcába vivő útján, 1316): filozófus, misszionárius vértanú. - Apród a kir. udvarban, majd Mallorcai II. Jakab nevelője. 1256: megházasodott. Több látomás, majd 1263. X. 4: egy prédikáció hatására komolyan megtért. Hosszabb zarándokutat tett Fr- és Spo-ba. 1264: Pennaforti (Szt) Rajmund tanácsára visszatért családjához. Arab nyelvet, szabad műv-eket, fil-t, hittant tanult, fölkészült Földközi-tenger melléki missziós útjaira. Himnuszokat írt a szeplőtelen Szűzanya tiszteletére. Sürgette a tatárok megtérítését, megjósolta muszlimmá válásukat. Keresztes hadjáratok részletes katonai és gazd. terveit dolgozta ki és terjesztette 1292: IV. Miklós p. (ur. 1288-92) elé. Szorgalmazta az első „nyelvi kolostor” megalapítását Miramarban, ahol maga is tanított arab nyelvet. A →vienne-i zsinaton 5 eu. nyelvisk. létesítését sikerült elérnie. Útjain gyakran kísérte sikertelenség. Utolsó útján Bougie-ban megkövezték, sérüléseibe hazafelé a hajón belehalt. - Ars magna c. művében a minden létet és értéket magukban foglaló 9 abszolút és 9 relatív fogalomból és egyéb kilences csoportból álló, egymás fölött forgatható, koncentrikus elrendezésű fogalomtáblázatok módszeres kombinációjával az összes tud-ok tételeinek bizonyítását, sőt a természet rejtett titkainak a fölfedezését is lehetőnek gondolja. A „doctor illuminatus” kombinatív módszerének eszméje sokáig foglalkoztatta a gondolkodókat, többek közt Giordano Brunót, Leibnizet is. - Palma di Mallorca Szt Ferenc-tp-ában temették el, 1448: készült síremléke. X. Leó p. (1513-21) engedélyezte zsolozsmáját a tp. számára. XIII. Kelemen p. 1763: kiterjesztette a mallorcai egyhm-re, IX. Pius p. 1847: az egész ferences rendre. Mallorca védősztje. Ü: júl. 3. - M-ul: Imádónak és imádottnak kv-e. Szemlélődések az év minden napjára. Ford. Szedő Dénes. Bp., 1943. (A lelki élet ferences mesterei 11.) - A szeretet filozófiájának fája. Ford. Déri Balázs. Bp., é.n. **

Kecskés 1943:283. - Sall Szilveszter: ~ mint misszionárius. Bp., 1931. (licenciátusi dolg.) - BS VIII:372. - SzÉ 1988:333. - M. Fil. Szle 1997:187. (Láng Benedek: ~ és az Ars Magna)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.