🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > D > Dvornikovich
következő 🡲

Dvornikovich Mihály, Dwornikovich, liptófalvi (Rohonc, Vas vm., 1655 k.-Győr, 1706. aug. 29.): megyéspüspök. - Nagyszombatban, majd a zágrábi kápt. segítségével a bolognai egy-en tanult. Jogi dr. Hazatérve Nagyszombatban az akad. jogtanára, 1672: győri knk., 1672-89: felsőőrsi prép., 1679-1706: türjei prép. 1687. III. 1: csanádi cpp. Az egyhm-ben folyó hadműveletek miatt székét nem foglalhatta el; a ferencesekre bízta a világi papok nevelését is. 1689: kir. kancellár, XII. 25: váci mpp. Amíg Győrött lakott, Terenyei Bendő István volt a helynöke, aki 1697. VII: 22 pléb-n tartott canonica visitatiót. Győrből való távozása előtt ~ 1699. VI. 20: Vácott a domonkosoknak ktort alapító levelet állított ki. A nyár folyamán Vácra költözött. Kérésére a kir. 1700: visszaállította a török alatt elpusztult kápt-t. ~ megkezdte az egyhm. anyagi viszonyainak rendezését és új pléb-kat alapított. Székesvárosa újjáépítéséhez is hozzáfogott, de a Rákóczi-szabharc félbeszakította munkáját. 1704: elhagyta Vácot, s visszaköltözött Győrbe. - Utóda a kir. kancellárságban 1690: Jaklin Balázs, a csanádi c-en 1689. XII. 29: Telekessy István, a váci széken 1707. VI. 25: Esterházy Imre. L.A.

Pauer 1874:404. - Mendlik 1864:75. (1689-1703: váci pp.); 94. (1687-89: csanádi pp.) - Gams 1873:371. (1687-1689. XII. 25: csanádi pp.); 1689. XI. 22-†1705: váci pp.) - Schem. Jaur. 1897:36. (480.) (†1705) - Borovszky I:381. - Chobot II:601. (†1705. aug. 31., v. 1706. aug. 29.) - Schem. Csan. 1913:51; 1980:30. - Bedy 1938:442. (†aug. 31.) - Lancz Kálmán: ~ váci pp. Vác, 1942. -: ~ ppsége. Uo., 1943.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.