🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Cavallier
következő 🡲

Cavallier József Péter (Bp., 1891. febr. 23.-Bp., 1970. febr. 1.): hírlapíró. - Egy félévet végzett a pesti egy. hittud. karán, majd megtanult ang-ul, fr-ul és ol-ul. A Főv. Kvtár alkalmazta. Csatlakozott →Giesswein Sándor kerszoc. mozg-ához. 1911-15: hírlapíró az Új Lapnál, 1912-15: az Alkotmánynál. 1915. X-1919. IX: a B. Hírl. zenekritikusa. Az I. vh. alatt az Árvizsgáló Biz. ang. referense. 1919. IX: az Új Nemzedék b. munk., 1921. X-1932. VIII. 28. fel. szerk. 1932: a pécsi egy. bölcs. dr-rá avatta, ősztől a Búvár c. termtud. folyóir. társszerk., 1936. VI. 1-1944: fel. szerk-je. Később az Orsz. Szociálpol. Int. főtitkára is. A hitleri eszmék hódításakor az ún. haladó katolikusok táborához csatlakozott. 1939: vállalta a zsidótörv-ek által érintett kat-ok védelmére alakított →Magyar Szent Kereszt Egyesület ügyvez. főtitkári, majd elnöki tisztségét; 1944. III-tól Angelo Rotta p. nuncius bizalmasaként halált megvető bátorsággal küzdött az üldözöttekért. A nyilasok többször bántalmazták, s meg is sebesítették. 1945: az újjáalakult Külügymin. konzuli osztályvez-je, egyben 1947: r. követ és meghatalmazott min., s a M. Vöröskeresztben is vez. tisztséget vállalt. 1948: munkahelyéről elbocsátották, s hamarosan nyugdíját is megvonták. Éveken át óraadásból élt. Az 1960-as években a Kat. Szó c. lap részére ford. a Vatikáni Rádió idegen nyelvű adásait. - M: XV. Benedek p. Írta Waal. Ford. Bp., 1915. - A tudat problémája az amerikai neo-realista bölcs-ben. Uo., 1932. - Az anyag és az élet bölcselete. Előadások többekkel. Uo., 1937. (Szt Tamás kvt 2.) - Szerk. 1938: az Új Universum kv-sorozatot. - Álnevei: és betűjegye: c.j. (Egyh. Közl.); C.J. (uo.); -cj- (Alkotmány); F. L. dr. (Egyh. Közl.); Orientalista dr. (uo.). B.Ma.

Gulyás IV:378. - Gulyás 1956:533. - Saád Béla: Tíz arckép. Bp., 1983:81. - Hölvényi György adatközlése (1990)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.