🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bura
következő 🡲

Bura László (Szatmárnémeti, 1932. márc. 31.-): nyelvész, néprajkutató, művelődéstörténész, pedagógiai író. - 1950: Szatmárnémetiben éretts., a kolozsvári Bolyai Tudegy-en 1954: végzett. 1955. III-1956. V: letartóztatásban, pol. perben elítélték, de föllebbezés után fölmentették. IX: Mezőpetriben, 1960: Szatmárnémetiben ált. isk., 1970: líceumi tanár, 1990-94: nyugdíjazásáig ig. 1991-97: a Hám János Teol. Líceum (majd Iskolaközp.) ig-ja, 1999: a Babes-Bolyai Tudegy. szatmárnémeti tanítóképző főisk. karának tanára és ig-helyettese. 1972: filológiából drált. Összegyűjt. és rendszerezte a →Scheffler János és →Bogdánffy Szilárd boldoggá avatási eljárásához szükséges életrajzi és dokumentációs anyagot. 1990: a M. Néprajzi Társ. l., 2000: a MTA r. tagja. 2001: a Romániai Magyar Pax Romana elnöke. - M: Zöld erdőben fenyő zöldje. Szatmár m. magyar népdalok és népballadák. Szatmár, 1972. - Complexul memorial Ady Endre Emlékmúzeum. Uo., 1977. - Szatmári népballadák. Bukarest, 1978. - Szatmár vidéki néphagyományok. Szatmár, 1979. - Élő nyelvünk. Bukarest, 1982. - A szatmári fafeldolgozó mesterség szakszókincse. Bp., 1982. - Az a-zás a moldvai csángó nyelvjárásban. Uo., 1986. - Szatmárnémeti (Satu Mare) utcanevei. Uo., 1987. - Szatmári szólások és közmondások. Szatmár, 1987. - Mezőpetri ragadványnevei. Bp., 1988. - A tasnádi fazekasság. Uo., 1991. - Hűségesen, fáradhatatlanul. Scheffler János szatmári pp. életútja. Újvidék, 1991. - Hajszálgyökerek. Szatmárnémeti, 1992. - Krisztussal élve, a világ felé fordulva. A Páli Szt Vincéről nev. Szatmári Irgalmas Nővérek 1842-1992. Kolozsvár, 1992. - A szatmári r.k. Szegyh. Nagyszeben, 1994. - Szatmári diákok 1610-1852. Szeged, 1994. - A szatmári ref. koll. és diákjai (1610-1852). Kolozsvár, 1994. - Szatmár m. történeti-etimológiai helységnévtára. Uo., 1997. - Arcképek a Szatmári R.K. Egyhm-ből. Összeáll. Szatmárnémeti, 1998. - Hám János öröksége. Uo., 1999. - Iskolavárosunk, Szatmárnémeti. Csíkszereda, 1999. - Csanálos. Uo., 2001. - Éltetőnk, mindennapi anyanyelvünk. Uo., 2001. - Complexul Muzeal Ady Endre - Ady Endre Emlékmúzeum. Társszerzővel. Szatmárnémeti, 2002. - Szatmárnémeti kialakulása és fejlődése épületei és műemlékei tükrében. Uo., 2002. - Írásai nyelvészeti, néprajzi szak- és irod., társad. folyóiratokban. Részt vett A moldvai csángó nyelvjárás atlasza (1-2. köt. Bp., 1991) nyelvjárási anyagának gyűjtésében. A Romániai Magyar Irod. Lex. helyi szerk-je. **

Bura 2003:166.