🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Borsa
következő 🡲

Borsa Gedeon (Bp., 1923. okt. 11.-): könyv- és nyomdatörténész, könyvtáros, bibliográfus. - 1941-45: jogot végzett Bpen. Szabadfoglalkozású, 1950: a LOK, 1951-83: az OKK, NKK és az OSZK tud. munk. 1957: az MTA Könyvtört. és Bibliogr. Munkabiz-a tagja. 1961: bízták meg Szabó Károly Régi magyar könyvtár c. kötete új kiadásának előkészítésével. - M: Joannes Manlius könyvkötői tevékenysége. OSZK Évkv. 1970-73. - Catalogus librorum veterum usque ad annum 1800 in lingua Bohemica et Slovaca impressorum... Käfer Istvánnal. Bp-Martin, 1970. - Régi Mo-i Nyomtatványok 1473-1635. 1-2., szerk. Hervay Ferenccel, Holl Bélával stb. 1971, 1983. - A magyar csízió kialakulásának tört. OSZK Évkv. 1974-79. - Pázmány Péter nyomtatásban megjelent korai vizsgatételei, Graz, 1598-1600. MKsz, 1978. - Die Illustrationen der ältesten ungarischen Perikopenbücher. Gutenberg Jahrb., 1979-83. - Az 1593. évi kolozsvári perikopáskv. MKsz, 1979:82. - A vimpáci ferences nyomda és annak újabb terméke 1595-ből. MKsz, 1980:178. - Az első, aranyfestékkel készült nyomtatvány és annak m. vonatkozásai. MKsz, 1980:217. - Az 1519: évben nyomtatott Gellért-legenda. MKsz, 1980:377. - Clavis Typographorum Librariorumque Italiae 1465-1600. 1-2. Bp-Baden-Baden, 1980. - Huszár Gál: A keresztyéni gyülekezetben való isteni diaéretek. Hasonmás kiad., kísérő tanulm. Bp., 1983. - Kálmáncsehi Márton: Reggeli éneklések 1560-61. Hasonmás kiad., kísérő tanulm. Bp., 1983. - Bornemisza Pál megemlékezése Várdai Ferencről és a többi, Mohács előtti bolognai m. vonatkozású nyomtatvány. ItK. 1983:48. - 18. sz. m. nyelvű ponyvakiadványok gyűjtőkötete Münchenben. OSZK Évkv. 1981:379. - A bibliogr. egység fogalma a régi nyomtatványoknál. MKsz. 1985:262. - Hazai egyhm-k Mohács előtt nyomtatott zsin. határozatai. MKsz. 1986:67. - A Szentlélekről elnevezett ispotályosrend búcsúlevele Esztergomban. OSZK Évkv. 1982/83:207. - Die Zürcher Ausgaben von Honters Atlas minor und ihre Beschriftungen, in Festschrift Otto Schäfer zum 75. Geburtstag. Stuttgart, 1987:289. - A 18. sz. mo-i törvénykiadások nyomdai vizsgálata. MKsz. 1987:184. - A 18. sz. erdélyi törvénykiadások nyomdai vizsgálata. MKsz. 1987:265. - A búcsúlevelekkel kapcsolatos tanulm-ait ld. OSZK Évkv. 1959-63, Mksz 1977, 1979. F.K.

M. könyvesház (Tanulm-ok... ~ 60. születésnapjára) Klny. MKsz. 1983. - Kvtáros 1983:11. sz. (Németh S. Katalin: „... nem 8, hanem 24 órás kvtáros akartam lenni...”. Beszélgetés B. G-nal)


Borsa (1933?-ig Schutzbach) Antal (Győr, Győr vm., 1902. dec. 27.–Győr, 1974. ápr. 1.): belsőépítész, festő, iparműv. – Szülők: Schutzbach Mihály, Téglás Rozália; neje Szekeres Mária. 1920: Győrött az Áll. Főreálisk. éretts., asztalos tanonc, 1923–25: az Orsz. Iparműv. Isk. tanult, belsőépítészi képesítést szerzett, a győri iparostanonc isk. tanára. →Pandur Józseffel iparművészeti váll-ot alapított. A Képző- és Iparműv. Társulat tagja, a „Nagytervező” munk. Tervezett szőnyeget, kvcímlapot, reklámgrafikát. – Fölépített tp-ai: Bácsa, Győrújfalu, Ménfő, Sághalomalja. Egyházi díszítőmunkái: Árpás, Bácsa, Bánhida, Cirák, Győr (karmelita tp.), Gyárváros (1933: Jézus szobor), szegyh. (Főoltár terve), Szt Imre tp.; Győrújfalu, Rábacsanak, Sághalomalja, Szany, Táp. – Köztéri munkája: Jézus szobor (1934: Győr-Gyárváros), Rákóczi emlékmű (Abda), dombormű (Rába gyár), 1954-es árvíz (olajfestmény). – Restaurátor munkái 1941: karmelita tp.-Lorettoi kpna. 1958: főoltárkép; 1958-1962: fertődi Esterházy kastély; 1959: Xántus János Múzeum freskói, stb. Megörökítette Győr műemlékeit, régi utcáit, gyűjteménye a Xántus János Múz-ban. A győri Városi Kvtár 1994: rendezte meg emlékkiállítását. 88

Orsz. Iparműv. Isk. évkve 1880–1930. 1930:88. (s.v. Schutzbach) – Új Ember 1974. VI. 16. (Bóna László: Borsa Antal emlékezete), 1982. I. 31. (Zsirai Szabó Zoltán: Az elfelejtett művész) – Kisalföld 1990. IV. 21. (Kató Pál: Emlékezzünk a régiekről) – salamon 1998:45. – Győri életr. lex.1999:49. Arck. (1925: Iparműv. Főisk.[!] ... képesítést szerzett); 2003:51. Arck. (1925: u. az!)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.