🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Borkovics
következő 🡲

Borkovics Márton, Borkovic, OSPPE (Domagovics, Zágráb vm., 1597.-Zágráb, 1687. okt. 31.): érsek. - Zágrábban tanult, 1627: Lepoglaván lépett a r-be, 1629. I. 15: fog-at tett. 1631-32: fiz-t és metafiz-t tanult az alamóci jezsuita koll-ban, VIII: fil. magister, X. 2: diákonusként a CGH növ-e. 1636. III. 26: papként tért haza. A lepoglavai ktorban hitszónok, majd vik., 1644-51: a r. kápt. főperjele; 1646: meglátogatta a lengy. ktorokat, 1647: reformrendeleteket írt a szerz-ek fegyelmének megtartására. 1657: a r. generálisa. 1663: a kápt. újból megválasztotta, de ezt a Sztszék nem hagyta jóvá, ekkor remetei helynök. Ivanovics Pállal fölváltva viselték a főperjeli és vik. tisztséget, amíg 1664: szkardonai vál. pp. nem lett. 1663: a r. tört. első köt-éhez ~ írt előszót; 1666. VIII. 5: elrendelte, hogy a ktorok kvtárait aszketikus, kazuisztikus és lelki olvasmányokkal gyarapítsák. E rendeletét a lengy. ktorokban is alkalmazták. 1667: a mo-i pálos missz. feje, I. Lipót 1667. XI. 19: zágrábi mpp-ké nevezte ki; a p. 1668. VI. 11: erősítette meg; a pozsonyi ogy. idején Szelepcsényi prím. pp-ké szent. 1669: Zrínyi Péter hasztalanul küldte Bécsbe, hogy számára kegyelmet szerezzen. 1670: a bán h-e, 1673. VI. 16: és 1687. V. 12: egyhm. zsin-ot tartott; terjesztette Szt József, a jezsuita sztek, Szt Quirinus és Páduai Szt Antal tiszt-ét. A horvát rendekkel törv-be iktatta, hogy a szeplőtelen fogantatás előnapján szigorú böjtöt tartsanak. 1687: bosnyák és szerb családokat telepített a topuszkói apátság birtokára. Elérte, hogy az egyhm-ben élő g.k. uszkokok pp-ét mint helyi vik-t az ő joghatósága alá rendeljék. I. Lipót 1686. XII. 16: kalocsai érs-ké nevezte ki, megengedve, hogy a zágrábi ppség kormányzását is megtarthassa. Sztség hírében halt meg. - Adatokat gyűjtött Eggerer: Fragmentáihoz, kiad. a ppsége idején tartott zágrábi egyhm. zsin-ok aktáit. - Utóda Zágrábban 1688. I. 25: Mikulics Sándor, Kalocsán (széke 1687-91: üres) 1691: Kollonics Lipót. T.E.

Mendlik 1864:117. (s.v. Borkovich; 1668-87: zágrábi pp.), 79. (1687: kalocsai érs.) - Schem. Zagr. 1870:XI. (65.) (†nov.); 1917:XXIX. (56.) (†okt. 31.) - Gams 1873:388. (61.) (s.v. Borkovich; 1668. I. 14-†1687. X. 31: zágrábi pp.), 372. (1687-†1687. okt. 31!) - Matković 1888:XV. (LX.) (s.v. Borkovic) - Margalits 1902:771. - Veress II:37. (s.v. Borokovicz) Arck. - Hóman-Szekfű IV:176. - Kisbán I:221; II:460. - Bedy 1938:427. - Galla 1940:230. (†nov. 4.) - Gulyás III:1271. (s.v. Borkovic) - Schem. Col. 1942:18. (67.) - Kolarić 1995:341. (Arck., címer)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.