🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Borka
következő 🡲

Borka Géza (*Gúta, Komárom vm., 1894. júl. 11.): író, tanár. - Komáromban, Pozsonyban és Győrött járt középisk-ba. 1913. VIII. 6: Pannonhalmán a bencés r-be lépett, V. 21: egyszerű fog-at tett., szerz. neve: Felicián. 1917. II. 2: távozott a r-ből. 1922: Bpen lat-m. szakon tanári, 1923: dri okl-et szerzett. 1923: a komáromi főgimn. tanára és a Jókai Egyes. irod. o-ának titkára. Hazafias tartalmú versei a Komáromi Lpk-ban és az Új Aurórában jelentek meg. Jókai kritikai reviziója c. tanulm-át a Nemz. Kultúra közölte 1934-ben. Írt tankv-eket is a felvidéki m. nyelvű isk-k és népszínműveket a Barázda-mozg. számára. A Csehszlovákiai M. Közműv. Szöv. egyik vez-je. Operettlibrettókat is írt, szl. műveket ford. m-ra. - M: Bánatmalom. Versek. Komárom, 1920. - M. bánatok. Versek. Uo., 1920. - Gerde Tamás leánya. Pályadíjnyertes népszínmű 3 fv. Rozsnyó, 1922. - Szavalókv. Komárom, 1925. - Kis m-ok kv-e. (Névtelenül) Uo., 1927. - Kis képeskv. Pozsony, 1930. - Toldi. Írta Arany János. A szlovenszkói m. tannyelvű középisk-k számára kiad. és jegyz. Uo., 1930. - Római régiségek. Ue célra Kocsis Károllyal együtt kiad. Komárom, 1932. - Rozmaring. (Népszínmű) Pozsony,(1932?) - Rádióebéd. Uo., 1933. (A M. Cserkész színdarabjai 1.) - A nadrág. Uo., 1933. (Uaz 4.) - Göre Gábor a tsörkész előadáson. Uo., 1933. (Uaz 6.) - János vitéz. Írta Petőfi Sándor. Jegyz. Praha, 1937. - A furfangos cigány. (Népies játék) Bp., 1937. - A maharadzs. (Népies bohózat) Bp., 1937. (2. kiad. Komárom, 1942) - Karikagyűrű. (Énekes színmű) 2. kiad. Komárom, 1942. - Az Olajfák hegyén. Bibl. színjáték. Komárom, 1942. - Kz-os egyfv-osait (A bajusz; Seregül Gergely ókuláréja; Békacomb; Holdfényes erdőben) 1925-ig sok helyen bem. - Főszerk-je 1929-37: a komáromi Szivárvány gyermeklapnak; szerk. biz. tagja 1932. IX. 1-1936. VI: a Tábortűz komáromi cserkészlapnak; tanügyi szerk-je 1934. III-1938. IX/X: a kassai Új Életnek és szerk. biz. tagja 1935. XI/XII: a komáromi Közművelődés-Könyvtárélet folyóir-nak. D.E.

Ványi 1926:158-159. - KL I:234. - Wallentinyi Sándor: Új m. líra. Bibliogr., Kassa, 1936. - Dallos-Mártonvölgyi III., IV. Nyitra, 1937. - Gulyás 111:927. - Ker. közél. alm. I:130. - Viczián 1978:90. (266.) - PN 1987:167. - Olofson Placid Károly közlése, 1988.


Borka Mária M. Eligia, ASzFL (Szimő, Pozsony vm. 1908. nov. 3.–Bp., 1990. nov. 20.): szerzetesnő. – Érsekújvárt lépett a kongr-ba. Bp-en tette 1928. VIII. 15: első, 1934. VIII. 15: örök fog-át. Az újpesti Árpád Kórházban konyhavezető. – A szétszóratás után 1950 őszétől Pestszenterzsébeten pléb. dolgozó, Csepelen kórházban betegápoló, Budatétényben magán betegápoló. r.k.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.