🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bertalan
következő 🡲

Bertalan, Szt (†Albanopolisz, Kr. u. 1. sz.): vértanú apostol. - Az ÚSz csak az apostolnévsorokban (Mt 10,2-4; Mk 3,16-19; Lk 6,14-16; Apcsel 1,13) említi. K-en a 9., Ny-on a 11. sz-tól azonosították a Jn 1,41-46: szereplő Natánaellal. Későbbi sorsáról alig tudunk valamit. Vsz. Asia tart-ban, Mezopotámiában és Örményo-ban térített. Albanopoliszban szenvedett vtságot a kir. parancsára, akinek testvérét megtérítette, leányát ördögűzéssel meggyógyította. A K-i hagyomány szerint keresztre feszítették, a Ny-i hagyományban korábban lefejezésről, Sevillai Szt Izidor óta elevenen történt megnyúzásáról beszélnek. Ereklyéit I. Anasztáz cs. 507. k. a mezopotámiai Dara városába vitette, innen 580 k. Lipariba, majd 838 k. Beneventóba vitték. III. Ottó cs. 983: Rómában, a Tiberisi-szg-en a Szt Adalbert tiszt. épített tp-ban helyezte el az ereklyéket. (E szg-en már Kr. e. 219: Aesculapius-tp-ot építettek, a gör. gyógyító istenség tiszt. Ebből a tp-ból 14 oszlop a mai ~-tp-ban is áll.) A beneventóiak azonban nem ~ ereklyéit adták a cs-nak, hanem Nolai Szt Paulinusét, akit ma is tisztelnek a ~-tp-ban. (A gyógyítás hagyománya is él a szg-en: az irgalmas r. kórháza áll a tp. mellett.) - A bőrmunkások, csizmadiák, kesztyűsök, könyvkötők, mészárosok, szűrszabók, vargák védősztje, idegesség ellen kérik oltalmát. Ü: aug. 24. - Ikgr. Az óker. és bizánci műv-ben az ap-ok sorában kv-vel v. kv-tekerccsel ábrázolják. A 12-18. sz: önálló képei is vannak. - Attrib-ai: kv., kés, karján lenyúzott bőre. Michelangelo a Sixtus-kpna utolsó ítéletén ~ bőrére önarcképét festette. Asztüagész kir-ként, a manierizmusban bőr nélkül, mint izomembert, sp. ter-en láncra vert ördöggel is ábrázolták. Itáliában és Spo-ban a Legenda Aurea alapján ~-ciklusok is készültek. - Mo-on 1374: a váradi szegyh-ban, 1478: a szepesi kápt. tp-ában oltármestersége volt. Tp-ai: esztergomi egyhm.: Aszós, Egyházkarcsa, Felsővárad, 1430: Hontnádas, Magaslak, Rózsavölgy, Vigvár, 1332: Privigye, Turócremete; nyitrai egyhm.: 1237: Alsórétfalu, 1507: Csacza, Szelec, Viszolaj; Szepesség: Erdővágás, Gnézda, Jamnik, Kristályfalu, Nedec, Vojkóc; egri egyhm.: 1323: Palkonya, 1332: Gyöngyös; kassai egyhm.: 1737: Frics, 1792: Miszlóka; győri egyhm.: Alsópulya, Felsőőr, Felsőszemenye, Ilmic, Hegyeshalom, Maglóca, Németjárfalu, Börcs; veszprémi egyhm.: 1423: Nagykanizsa, 1453: Nagylak, 1745: Ráksi, Bakonybánk; pécsi egyhm.: 1324: Pécs, 1721: Gerényes, 1753: Koppányszántód, 1758: Aparhant, 1828: Püspöklak, 1891: Szebény; csanádi egyhm.: Gyarmat, 1788: Máslak; erdélyi egyhm.: 1324: Brassói Árvalány-tp., Csíkszentkirály, Kézdiszárazpatak, Korond, Szászsebes, Szelindek. - A pásztorok, földművesek, lenyúzott bőre miatt a „bőrös” szakmák (pl. →csizmadia, →szűcs) védősztje. - A népi hagyományban ünnepe sok helyen az ősz kezdő napjának számított. **

Várkonyi Fidél: Szt B. ap. Aug. 23. Győr, (1923) - LThK II:225. - BS II:852. - Kirschbaum V:320. - Sachs 1980:53. - Bálint II:225.

Bertalan (11-12. sz.): megyéspüspök. - Gamsnál, a semat-ban 1870: és Matkovićnál 1098-1102: a 2. zágrábi pp. Utóda Gamsnál 1111/12:, a semat-ban és Matkovićnál 1103: Singidinus. Újabban (pl. Schem. Zagr. 1917) nem említik. T.E.

Schem. Zagr. 1870:V. (2.) - Gams 1873:387. (2.) - Matković 1888:IX. (2.)

Bertalan, Bartholomeus, Balthalotrius (1191 k.-Cluny, monostor, Fro., 1252): megyéspüspök. - Jolánta kirné pártfogoltjaként 1219: tanulatlanul lett pécsi mpp. III. Honorius értesülvén erről, 1220. VIII. 25: fölfüggesztette, s a ~t megerősítő Merániai János esztergomi érs-et egy évre megfosztotta jövedelmétől és eltiltotta a következő pécsi pp. fölsztelésétől. ~nak tanulnia kellett, s amikor korát igazolta, 1221. I. 29: a p. megerősítette. A MA-ban 1219-51:, a semat-ban és Gamsnál 1219-52: pécsi mpp. 1225 k. megalapította a Patacs-hegyi Szt Jakab pálos monostort. 1227: Róbert esztergomi érs-kel Kunországban kb. 15.000 kunt kereszteltek meg. ~ teremtett békességet Laszkarisz Mária és IV. Béla, Béla és András, 1236: Kálmán hg. és a templomos lovagok között, s 4 alkalommal volt követ Aragóniában. 1241: részt vett a muhi csatában; megmenekült, mert futás közben egy elkésett m. egység oltalmába vette. Elkísérte a menekülő IV. Bélát a Tengermellékre. 1243: Rómában a p-tól segélyt kért a mongolok ellen. Állásáról lemondott. Henszlmann Imre (1813-88) szerint folytatója v. befejezője volt a pécsi szegyh. építésének. - Utóda 1252: Achilles. T.E.

Haas 1845:282. (13.) - Schem. Qu. 1857:11. (13.); 1940:7. (13.) - Mendlik 1964:63. - Gams 1873:376. (12.) - Bakics 606. (1219: alig 28 é.) - Pauler II:628. - Eubel I:410. (1219: pp.) - Mo. tört. kron. IV:1155.

Bertalan (†1244. ápr. 21. előtt?): megyéspüspök. - A MA-ban veszprémi prép-ból 1226: vál., 1227-1244: tényl. veszprémi mpp. A legkorábbi ismert kirnéi okl. 1224: Jolánta kirné kancellárjaként említi, elsőként e méltóságban. 1227: Róbert esztergomi érs. magával vitte Erdélybe, ahol a havasalföldi Barc kun fejed-et és 15.000 emberét keresztelték meg. 1240. VI. 27: kiadta a veszprémi Szt Katalin apácaktor alapítólevelét. Pecsétje 1231-ből maradt fenn. - Széke 1244. IV. 21-X.31: üres, utóda 1245: Zeland. T.E.

Mendlik 1864:49. (20). (1227: veszprémi pp.) - Gams 1873:386. (s.v. Bartholomaeus, 1232. XII[székén levő]-1234: pp., utóda 1238: Briccius) - Pauler II:98: - Kollányi 1901:48. - Lukcsics 1907:7. (16.) - Eubel I:523. (1227: székén levő pp.) - MTK I:138. - Bodor 1984:37. (3.)

Bertalan (13. sz.): megyéspüspök. - A MA-ban és a semat-ban 1242: nyitrai mpp. Durdiknál (1866) 1242-43: pp. - Utóda 1243: Ádám. T.E.

Mendlik 1864:55. (8.) (1242: pp.) - Idők Tanúja 1866. IX. 26. (8.) - Gams 1873:375. (1242-43: pp.) - Eubel I:368. (1242: pp.) - Schem. Nitr. 1914:8. (9.) - Fügedi E. létezését vitatja.

Bertalan, OFM (13. sz.): püspök. - A MA-ban meg nem nev. szerz-ből lett 1240: szkardonai pp. 1247: lemondott. - Utóda 1248. XI: János OP. 88

Gams 1873:397. (13.) - Schem. S-K-S. 1902:11. (6.) - Szt Ferenc 1926:453. - Eubel I:438.

Bertalan (†1285 u.): megyéspüspök. - Apja országbíró és gömöri főispán volt. 1279: a kir. notarius specialisa, 1280-84: alkancellár, 1280: egri, 1283: szepesi prép. A MA-ban 1284-85: váradi pp. Emlékét csak birtokperek bírói szerepe őrzi, személyi és főpásztori adatai nem maradtak ránk. Egyh. állását a kir. okl-eken sem tüntette fel. - Utóda a szepesi prépságban 1284: Farkasfalvi Jakab, Váradon 1290: Benedek. 88

Mendlik 1864:82. (1285-89: váradi pp.) - Schem. Agr. 1868:33. (1279: egri nagyprép.) - Gams 1873:384. (1285-89: pp.) - Bunyitay I:121. (1284: pp.) - Schem. Mv. 1896:80. (15.) - Pirhalla 1899:26. (s.v. Bácsi Bertalan, 1282-84: szepesi prép.)

Bertalan (13-14. sz.): érsek. - 1. Gamsnál ~ OFM 1303. V. 24 előttől vál. raguzai érs., aki 1310/11 k. meghalt. Utóda az 1312. VII. 7: megerősített ~ világi pap, akit 1317. VII. 8. e. áthelyeztek, 1317. IX. 17(már széken levő)-1328. I. 11: Trani pp-ének, ahonnan áthelyezve 1328. I. 11-1330: Siponto pp-e. - 2. A MA-ban ~ OFM nem található; ~ traui knk-ból 1312. VII. 7-1317. VII. 8: raguzai érs., utóbb Trani pp-e lett. - 3. Eubelnél ~ OFM (†1330. okt. 1 előtt). 1303. V. 24: vál., 1312. VII. 7: megerősített raguzai érs. 1317. VII. 8: Trani pp-e, ahonnan áthelyezve 1328. I. 11-1330: Siponto pp-e. 88

Gams 1873:414. (35-36.), 924. (34.), 933. (28.) - Eubel I:411, 453, 491.

Bertalan (†1362 k.): megyéspüspök. - Konstantinápolyi(?) knk., VI. Kelemen 1348. VII. 14: kattarói pp-ké nevezte ki. 1349. I. 30: áthelyezték a traui székbe. A MA-ban 1349. I. 30-1362. VII. 25: traui mpp., közben székét 1361. VIII. 28-1362. I. 17: üresnek jelzik. - Utóda a kattarói széken 1349. VII. 24: Ádám abieni pp., Trauban 1362. VII. 25: Cascoti Miklós. 88

Gams 1873:424. (†1362 k.) - Eubel I:490. (†1361. XII. 17 előtt)

Bertalan Alajos, Nep. Szt Jánosról nev., Piar (Vác, 1843. jún. 20.-Mernye, 1900. aug. 13.): tanár. - 1859. IX. 20: lépett a r-be. 1864. VII. 10: ünn. fogadalmat tett, 1868. VIII. 24: pappá szent. 1871: Temesvárott, 1872: Selmecbányán, 1876: Nagykanizsán, 1879: Szegeden, 1884: Bpen a föld-termrajz tanára. 1888-tól a r-nek adományozott fehérvári custodiatusi javadalmak kormányzója Mernyén. - M: A drágakövek az ó-, közép- és újkorban. Nagykanizsa,1879. - Szeged sz. kir. városföldr. és meteorol. viszonyai. Szeged, 1884. - Betűjegye: B. A. (Termtud. Közl.) M.I.

Schem. Piar. 1874:34. (*jún. 20.); 1894:58. (*jún. 15.) - Szinnyei I:963. (*jún. 20.) - Gulyás III:124. - Koltai 1998:57. (*júl. 10.)


Bertalan Anna Margit SZLT (Vác, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1903. jan. 2.–Vác, 1989. dec. 28.): szerzetesnő. – A polg,. isk. után ápolónőképzőt végzett. 1933. júl. 19: Bp-en lépett a vincés nővérek r-jébe, fog-át 1938. júl. 19: Vácott tette. 1934–50: a bp-i Szt János kórház ápolónője. –1950 u. 1975-ig a Bp. Károly kórházban dolg. 1980–:a váci szoc. otthonban élt. r.k.

Bertalan Gizella, ENT (Bp., ?–Gyón, 1970. febr. 20.): szerzetesnő. – Kalocsán 1946: lépett az Egyházközségi Nővérek Társaságába (→Szent Péter Apostol Leányai). 1948. VI. 1: tette első fog-át. Rózsafüzérkészítő, majd Mátraszentimrén a Stella papi üdülőben dolg. 1950. VI. 16., a szétszóratás után a bpi Szt Imre pléb-n házvezetőnő, majd az →Ecclesia Szövetkezet eladója. Nyugdíjazása után Bpen, majd a gyóni szoc. otthonban élt. r.k.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.