🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Anonim Alkoholisták
következő 🡲

Anonim Alkoholisták, AA: alkoholisták megmentésére kibontakozott mozgalom. - 1939: Akronban (USA) indult, amikor két →alkoholizmusból kigyógyult ember közzétette 12 lépésből álló programját. Az eljárás teljes egészében a személyiség megerősítésének (az „éretté válásnak”) ésszerűen fölépített programja. Olyan lényegbevágó kérdéseket vesz sorra, amiket sem a →drogfüggőségben lévő, sem a hozzátartozója nem nélkülözhet. Az ~ mozgalma létrejöttét nem gyógyítással foglalkozó, tudós szakembereknek, hanem olyan betegek tapasztalatainak köszönheti, akikről annak idején a szakértők már lemondtak, s akik mégis találtak egy utat, amely elvezette őket az egészséges, érett életre. A 12 lépés olyan eredményesnek bizonyult, hogy ma már az ~ szűkebb körén túl is alkalmazzák klinikákon, önsegítő- és egyéb vegyes csop-okban is, ahol szenvedélybetegek és egészséges emberek együtt dolgoznak. A 12 lépés legfőbb eredménye a reménykeltés. Rámutat: az egyén számára megvan a reménye annak, hogy együtt éljen, sőt boldogan éljen együtt betegségével! Fölszólítja, hogy járja végig azt az utat, amit mások már végigjártak előtte, így eljuthat ugyanahhoz a felszabadultság-érzéshez, amit nagyon sokan átéltek. - Az út azonban nem sima, buktatók is várják azt, aki megindul rajta. Ezért néhány alapvető jótanács: Fontos, hogy ki-ki maga akarjon az útra lépni, elsősorban önmaga, és nemcsak mások kedvéért. Ne várja el másoktól, hogy az utat helyette ők járják végig; tartsa be a lépések egymást követő rendjét, mivel minden lépés az előzőre épül; tekintse az első lépést valóban elsőnek, mert ez az alapja az egész programnak; szánjon minden lépésre kellő időt (minden lépés bizonyos növekedési folyamatot jelent, amely időt igényel, hiszen megköveteli az addigi viselkedésének és beállítottságának megváltoztatását, ez pedig nem megy máról holnapra); ne csak olvasgassa az egyes lépéseket, hanem foglalkozzék részletesen a fejezetek végén található kérdésekkel és gyakorlatokkal; pontosan tudja, pillanatnyilag melyik szakasznál tart, különben belezavarodik. Ha nem tudja, akkor beszélje meg másokkal, és kérjen segítséget; álljon készen arra, hogy bármikor visszatérjen egy korábbi lépéshez, és újra kezdje a munkát. A 12 lépés megvalósításához ugyanis az is hozzátartozik, hogy sohasem fogja teljesen befejezni, hanem az egyes lépésekkel újra meg újra foglalkoznia kell. Így szerezhet új és mélyebb tapasztalatokat; a 12 lépés az egész életen át tartó folyamat, és nem csupán egy klinikai kezelés epizódja; a 12 lépés szó szerinti szövegét vésse mélyen az emlékezetébe, hogy kéznél legyen, bármikor van szükség rá; ne járja egyedül a 12 lépés útját, hanem egy olyan csoporttal, amelyet átjár a 12 lépés szelleme. Itt megértéssel és konfrontációval is találkozni fog, ami alapvető feltétele minden személyiségnövekedési folyamatnak.

- A 12 lépés szövege (a két gyógyult visszatekintve fogalmazta meg az egyes lépéseket): 1. Bevallottuk: tehetetlenek vagyunk az alkohollal szemben; életünket már nem tudtuk kézben tartani. - 2. Hittük azonban, hogy egy nálunk nagyobb Hatalom visszaadhatja lelki egészségünket. - 3. Elhatároztuk, hogy akaratunkat és életünket Isten kezére bízzuk. - 4. Alaposan és bátran felleltároztuk bensőnket. - 5. Kendőzetlen őszinteséggel föltártuk hibáinkat Isten, magunk és egy másik ember előtt. - 6. Készen álltunk arra, hogy Istenre bízzuk jellemgyengeségeink eltörlését. - 7. Alázatosan fohászkodtunk Hozzá: szabadítson meg fogyatékosságainktól. - 8. Számba vettük mindazokat, akiknek ártottunk, és készek voltunk bocsánatot kérni tőlük. - 9. Ezeknél az embereknél, amennyiben lehetőségünk nyílt, mindent jóvátettünk, amivel megbántottuk őket. - 10. Tovább folytattuk a leltárkészítésünket, és ha valahol nem volt igazunk, azt késedelem nélkül beismertük. - 11. Megkíséreltük imával és elmélkedéssel elmélyíteni a kapcsolatunkat Istennel. Kértük: tudassa velünk akaratát, és adjon erőt, hogy azt végrehajtsuk. - 12. Miután e lépések segítségével lelkileg újjászülettünk, azon voltunk, hogy az üzenetet a többi alkoholistának továbbadjuk, és életünket erre az alapra helyezzük. - Az 1-5. lépés közösségben is megtehető, az 5. lépés föltétlenül igényel valakit, aki mint gyóntató, vagy segítő részt vesz benne (szentgyónás!). A 6-12. lépés személyes, és huzamos gyakorlatot igényel. - Nagyon fontos a lelkivezető hozzáállása (türelme, okossága, alázata), akire a gyógyulni akaró támaszkodik. **

Harsch 1990:42. (a 12 lépés részletes elemzésével!)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.