🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > alkoholizmus
következő 🡲

alkoholizmus: szeszesital gyakori fogyasztása belső kényszerből. - Két formája van: 1. Az alkohollal való visszaélés: ha az alkoholizáló azért fogyaszt nagymennyiségű szeszesitalt, hogy belső feszültségét föloldja. - 2. Az alkoholtól való függés már szenvedély, amelyet az akarat nem képes befolyásolni és szabályozni. Már az első fokozatra is érvényes, hogy az alkoholizáló vére meghatározott alkoholtartalmát rendszeres szeszfogyasztással igyekszik szinten tartani. Lelki függésről akkor beszélünk, ha az illető számára az alkohol még önmagánál is fontosabb. Ez már a betegség állapota, melyben az ivás minden más szükségletet megelőz, s a szervezet biokémiai átalakulása révén fizikai függéshez vezet. Ez olyan erős lehet, hogy az alkohol megvonása hiánytünetekkel (gyöngeség, nyugtalanság, remegés, izzadás) jár. - Az ~ oka: sok esetben a személyiségfejlődés zavara, melynek folytán a személy az élet realitásait nem képes elviselni és ezért mámorba menekül. Előfordul, hogy az alkoholista gyermekkorától fogva kisebbrendűségi érzéssel küzdött, gyöngének, tehetetlennek érezte magát, ugyanakkor vágyott a nagyság, a hatalom, a harmónia után. Mivel kapcsolatai megromlottak, az italban vélte megtalálni a „megoldást”, hiszen a mámor csökkenti a bűntudatot, a szorongást, növeli az önbecsülést. Az alkoholista tehát nem az élvezet miatt iszik, hanem az segíti megszüntetni a másként le nem küzdhető belső feszültségeit, s elfoglalja a megzavart v. ki nem alakult védő ingerek helyét. Ilyen értelemben az ~ hamis önvédelmi mechanizmusnak is tekinthető, amely - úgy tűnhet - egyetlen eszköz a belső lelki egyensúly helyreállítására. Nyilvánvaló, hogy személyiségtorzulás, amelynek gyökere, hogy gyermekkorban összeütköztek a szeretetre hangoló és az agresszív indítékok, főleg a szülők kétértelmű, változékony magatartása miatt, s így a gyermekben nem alakult ki a bizalom és a ráhagyatkozás érzése. Lelkén eluralkodott az állandó feszültség, a szorongás, és ez oda vezetett, hogy nem fejlődött ki kudarctűrő képessége. - Az ~ betegségnek fogható föl, épp ezért sok orsz-ban betegsegélyező egyes-ek vállalják gyógyítását; köztük jó eredménnyel működnek az →Anonim Alkoholisták. A valóban eredményes kezeléshez azonban az is szükséges, hogy a szenvedélybeteg vállalni tudja az alkoholmegvonást és a vele járó pszichikai harcot. De legalább ennyire lényeges a környezet (család, munkahely, lelkivezető) segítsége. - Az eu. orsz-okban egyre több az alkoholista (a lakosság 20%-a), ezen belül a nők aránya (15%) és a fiataloké (10%) állandóan emelkedik. Ez megelőző intézkedések bevezetését teszi indokolttá. Behatóbban kellene tanulmányozni a szenvedélybetegségek kialakulását. Vsz., hogy a mindent megengedő nevelési mód, amely lényegében abból áll, hogy kiszolgálja a gyermek, a fiatal ösztöneit, és az a szociokulturális klíma, amelyet →fogyasztói társadalomnak v. fogyasztói életvitelnek nevezünk, lényegesen hozzájárul az ~ kialakulásához. Az ellenszert az önnev-ben és az olyan nev-ben kell keresni, amely az →aszkézis eszközeivel is él, s számol az áldozathozatal, a lemondás értékteremtő erejével. →drogfüggőség, →mértéktelenség, →akaratnevelés **

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.