🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Alszeghy
következő 🡲

Alszeghy Zoltán, SJ (Bp., 1912. jún. 12.-Róma, 1991. jún. 10.): egyetemi tanár. - A. Zsolt irodalomtörténész fia. Középisk-it Bpen végezte. 1933. VIII. 19: lépett a JT-ba, a teol-t Rómában fejezte be. 1939 óta Rómában élt, ahol a p. Gergely egy-en 1946: a dogmatört. utóbb a dogmatika tanára, 1953-60: a hittud. kar dékánja. - 1951: a SZIA I. o. tagja. - M: Szemben az árral. Bp., 1928. (Klny. Zászlónk) - Egy 150 éves vita. G. Bolgeni (1733-1811) az önzetlen szeretetről. Uo., 1942. (Kiadványok JT mo-i tört-éhez. Tanulm-ok 30.) - Grundformen der Liebe. Róma, 1946. - A m. kk. bölcs. és hittud. irod-nak kérdéséhez. Bp., 1948. (Az irodtört. füz-ei 25.) - Nova creatura. La nozione della grazia nei commentari medievali di S. Paolo. Róma, 1956. - De paenitentia christiana. Uo., 1961. - Il creatore. L'inizio della salvezza. M. Flickkel. Firenze, 1959. (Sp-ul: Salamanca, 1965) - Il vangelo della grazia. M. Flickkel. Firenze, 1964. (Sp-ul: Salamanca, 1965) - Lo sviluppo del dogma catolica. M. Flickkel. Brescia, 1967. (Ném-ül: Frankfurt, 1968; sp-ul: Salamanca, 1969) - Antropologia theologica. M. Flickkel. Róma, 1967. - Metodologia per una teologia dello sviluppo. M. Flickkel. Brescia, 1968. - Fondamenti di una antropologia theologica. M. Flickkel. Firenze, 1970. (Sp-ul: Salamanca, 1970) - L'uomo nella teologia. M. Flickkel. Modena, 1971. (Sp-ul: Madrid, 1971; fr-ul: Paris-Sheerbrooke, 1971) - Il mese di eserzici. M. Flickkel. Róma, 1972. - Il potere diperdonare. Többekkel. Uo., 1972. - Il peccato originale. M. Flickkel. Brescia, 1972. (Sp-ul: Salamanca, 1972) - Come si fa la teologia. M. Flickkel. Alba, 1974. (Sp-ul: Madrid, 1975) - Ortodossia e revisionismo. Többekkel. Róma, 1974. - II mistero della croce. Többekkel. Uo., 1975. - Sussidio bibliografico per una teologia della croce. M. Flickkel. Uo., 1975. - Bev. a teol-ba. Uo., 1975. (Teol. kiskvtár 1.) - Il sacramento della riconciliazione. M. Flickkel. Torino, 1976. - L'uomo attuale davanti ai dogmi. Róma, 1977. - I primordi della salvezza. M. Flickkel. Uo., 1979. - A kezdetek teol-ja. Uo., 1980. - Az ember jövője. Uo., 1981. - Kerség és közösség. Tanulm-ok a kisközösségekről. Többekkel. Uo., 1981. - A házasság. Uo., 1982. - Teológiai vázlatok. 1-6. köt. Szerk. többekkel. Bp., 1983. - Szerk. Rómában 1952-55: a Gregorianum c. folyóir-ot, 1975-től uo. Nagy Ferenccel a Teol. kiskönyvtár, 1981-től a Teol. kiskönyvtár kiegészítő füzetek c. sorozatot.  88

Cat. SJ 1949:48. - Prominent Hungarians 1979:12. - KMJ II:243.

Alszeghy Zsolt (Nagyszombat, 1888. febr. 12.-Bp., 1970. jan. 14.): irodalomtörténész, egyetemi tanár. - A nagyszombati érs. főgimn-ban tanult, majd Bpen 1909: bölcs. dri, 1910: lat-m. szakos középisk. tanári okl-t szerzett. Gyöngyösön, majd a bpi III. ker., utóbb a tanárképzőint. gyakorló főgimn-ában tanított. 1928: a Képzőműv. Főisk. irodtört. tanára, 1935: a bpi tudegy. mtanára, majd 1949-ig ny. r. tanára. - 1922; a SZIA VI. o-a, 1933. V. 19: a MTA l., 1947. VI. 6: r. tagjává választotta, tagsága a MTA átszervezésekor 1949: megszűnt. 1921-37: a M. Irodtört. Társ. titkára, 1941-49: az Irodtört. Társ. elnöke volt. Irod-unk drámai emlékeit, a korai m. lírát, a 17-19. sz. lat. és m. nyelvű irod-át kutatta. - M: Illei János élete és írói működése. Nagyszombat, 1908. - Csíksomlyói isk-drámák. Bev. és jegyz. Szemlér Ferenccel. Bp., 1913. - M. drámai emlékek a kk-tól Bessenyeiig. Kiad. Uo., 1914. - M. lírikusok. Uo., 1921.- A műv. alkotás. A műv. irányai. Uo., 1922. (Zászlónk diákkvtára 51.) - A 19. sz. m. irod-a. Uo., 1923. (Szt István kv-ek 7-8.) - Vörösmarty-breviárium. Uo., 1924. - Vázlatok. Írók és költők. Uo., 1925. - A lírai költ. műv-e. Uo., 1927. - Kazinczy Ferenc: Fogságom naplója. S.a.r. Uo., 1931. - Az élet ritmusa. Kat. költőink antológiája. Szerk. Kállay Miklóssal. Uo., 1933. - A 17. sz. A m. irodtört. 3. köt-e. Uo., 1935. - A 17 sz. m. Iírai költ-e. Uo., 1935. - Pázmány Péter az író. Uo., 1941. - Nemzetietlen-e irodalmunk ún. „nemzetietlen kora”? Uo., 1942. - Faludi Ferenc Nemes emberének magyar rokonai. Uo., 1943. - Több tucat polg. isk. és gimn. m. irod. tankv-et írt Sík Sándorral, Brisits Frigyessel és Tompa Józseffel, amelyeket az államosításig használtak. - Szerk. 1924-35: az Élet c. szépirod. hetilapot, 1937-40: az Irodalomtörténet c. folyóir-ot. Betűjegyei: A.; A. Z.; a. zs.; - YT; Z.  T.E.

SZIA tagajánl. Bp., 1922:6. - MTA tagajánl. Uo., 1923, 29, 32, 33. - M. társad. lex. 1930:12. - KL I:54. - Ped. lex. 1936. I:72. - Gulyás I:455. - M. műv. lex. Bp., 1938. - Ker. m. közéleti alm. Uo., 1940:10. - Gulyás 1956:517 - MIL I:26. - M. Nemz. 1970. I. 18. - ItK 1970:2. sz. (V. Kovács Sándor), 3. sz. (Tarnai Andor) - MTA tagjai Bp., 1975:5. - MÉL VII:8. - MITB VI:108.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.