🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > szerzetes intézmények Magyarországon
következő 🡲

szerzetes intézmények Magyarországon:

szerzetesházak a középkor századfordulóin

szerzet

alapítás

Mo-i letelepedésük

1100

1200

1300

1400

1500

1600

férfiak

OSBM

4. sz.

1000 k.

?

2

0

2

2

0

OSB

529

996

24

40

60

64

46

0

OCist

1098

1142

0

7

17

17

14

0

OPraem

1120

1162

0

5

27

26

22

0

OCarth

1115

1299

0

0

1

4

4

0

OCarm

1209

1288

0

0

1

3

3

0

OP

1216

1221

0

0

30

40

50

0

OFMConv

1223

1229

0

0

45

52

37

2

OFMObs

1223

1229

0

0

0

0

61

4

OSA

1059

1223

0

0

2

5

6

0

OSAE

1256

1256

0

0

4

?

20

0

OSPPE

1250

1250

0

0

17

67

98

3

nők

apácák

11. sz.

2

3

7

11

12

0

beginák

1228

13. sz.

0

0

3

5

14

0


szerzetesházak 1526-1950

rend

alapítás

Mo-i letelepedésük

1700

1780

1800

1877

1910

1930

1950

Férfiak

OSBM

1714

1

3 rh: 39

OFM

1229

52

92

82

60 rh: 855

45 rh: 615

28 rh: 360

35 rh: 546

OSPPE

1250

15

22

3 rh: 36

SJ

1540

1561

221

50 rh: 935

5 rh: 133

6 rh: 167

6 rh: 185

8 rh: 227

OFMConv

1617

8

18

18

17 rh: 128

8 rh: 102

4 rh: 37

4 rh: 48

OP

újra

1630

5

7

4

4 rh: 24

4 rh: 49

4 rh: 50

5 rh: 86

OSB

újra

1640

1

5 rh: 90

1

11 rh: 198

11 rh: 222

11 rh: 212

12 rh: 265

Piar

1621

1642

4

29

33

22 rh: 307

20 rh: 373

10 rh: 278

13 rh: 260

OSM

1304

1644

4

5

3

1 rh: 16

1 rh: 15

3 rh: 45

4 rh: 45

OH

1571

1650

2

7

9

11 rh: 144

7 rh: 98

5 rh: 62

5 rh: 45

OSAE

újra

1655

1

3

OFMCap

1525

1674

4

9

7

7 rh: 110

7 rh: 109

3 rh: 48

4 rh: 70

OCarm

1692

3

3

1

1 rh: 16

3 rh: 36

3 rh: 45

4 rh: 73

OSBCam

1523

1695

1

4

OTrin

1609

1695

3

9

OPraem

újra

1699

5

5

8 rh: 134

8 rh: 139

5 rh: 139

7 rh: 117

OCist

újra

1723

3

2

5 rh: 105

6 rh: 136

8 rh: 181

9 rh: 217

OSHier

1373

1735

1

OCD

6 rh: 76

FSC

1680

1896

3 rh: 41

3 rh: 50

3 rh: 23

CM

1632

1898

2 rh: 23

3 rh: 48

5 rh: 71

SDB

1874

1913

5 rh: 132

10 rh: 189

PFM

1836

1924

1rh: 12

1 rh: 5

SVD

1901

1924

2 rh: 23

2 rh: 92

COp

1889

1939

1rh: 5

1rh: 9

Nők

OSA

1747

1

1

2 rh: 65

2 rh: 90

3 rh: 109

4 rh: 151

IBMV

1770

1

2

4 rh: 38

4 rh: 152

5 rh: 295

7 rh: 351

OAnn

1920

7 rh: 177

Ass. F. Lányai

1892

5 rh: 69

13 rh: 191

13 rh: 239

OP

1868

1 rh: 22

5 rh: 90

4 rh: 176

7 rh: 198

OSE

1744

1

2

2 rh: 61

2 rh: 80

1 rh: 40

3 rh: 57

ASzFL

1900

1

1 rh: 53

1 rh: 75

IML pozs.

1863

2 rh: 21

4 rh: 161

IML sopr.

1863

10 rh: 198

38 rh: 644

50 rh: 1063

ISZL

1872

1 rh: 15

10 rh: 171

11 rh: 200

12 rh: 253

Jó Pásztor nőv.

1892

1 rh: 40

2 rh: 104

3 rh: 131

SJC

1918

8 rh: 155

MKIT

1860

6 rh: 92

31 rh: 566

27 rh: 678

42 rh: 773

SCSC

1865

2 rh: 7

10 rh: 312

25 rh: 260

38 rh: 451

OSCl

1240

2

4

OCD

1892

2 rh: 22

2 rh: 39

3 rh: 69

OCDCJ

1907

1 rh: 10

5 rh: 105

8 rh: 110

OSO

1724

5

5

7 rh: 218

6 rh: 353

6 rh: 202

8 rh: 319

CND

1927

1 rh: 6

5 rh: 50

SMR

1 rh: 40

1 rh: 40

1 rh: 40

RSCI

1883

1 rh: 60

2 rh: 98

2 rh: 11

SorDS

1899

1 rh: 22

6 rh: 114

9 rh: 214

SZINT

1842

15 rh: 188

40 rh: 584

20 rh: 405

23 rh: 516

CPSP

1930

30 rh: 177

SSND

1858

19 rh: 473

11 rh: 350

16 rh: 367

OSM

1922

2 rh: 23

2 rh: 100

SM

1908

2 rh: 12

33 rh: 130

12 rh: 148

SZTT

1923

1 rh: 43

9 rh: 118

SC

1852

36 rh: 286

121 rh: 2218

74 rh: 1379

71 rh: 1451

A II. Vat. Zsinat utáni elnevezések szerint 2006: Férfi szerzetesrendek: Betegápoló Irgalmas Rend (→irgalmasok), Ciszterci Rend Zirci Kongregációja (→ciszterciek), →csornai premontrei prépostság, Gödöllői Premontrei Perjelség (→jászóvári premontrei prépostság), Isteni Ige Társasága (Verbita Missziósrend) (→verbiták), Jézus Társasága (→jezsuiták), Kamilliánus Rend (→kamilliánusok, →Keresztény Iskolatestvérek Szerzetesrend, Magyar Bencés Kongregáció (→pannonhalmi főapátság, →bencések), Magyar Kapucinus Delegáció (→kapucinusok), Magyar Pálos Rend (→pálosok), Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány (→Mariánus Ferences Rendtartomány, →Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány), Mária Iskolatestvérek (→Marista Iskolatestvérek), Minorita Rend Magyarországi Tartománya (→Konventuális Ferences Minorita Rend), Misszióstársaság (→lazaristák), Nagy Szent Bazil Rend (→baziliták), Piarista Rend (→piaristák), Salvatoriánus Atyák (→szalvatoriániusok), Sarutlan Kármelita Rendtartomány (→kármeliták), Szalézi Szent Ferenc Társaság (→szaléziek), Szent Domonkos Rend (→domonkosok), Szervita Rend, Szűz Mária Szolgái (→szerviták). - Krisztushívők hivatalos társulásai: →Szent Ferenc Kistestvérei, →Szent János Apostolról és Remete Szent Pálról Nevezett Közösség. - Női szerzetesrendek: Congregatio Jesu Szerzetesrend (→angolkisasszonyok), Annunciata Nővérek Kongregációja (→annunciáták), Árpádházi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja (→Domonkos Nővérek), →Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregációja, Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostor (→Kismaros), Ciszterci Nővérek Regina Mundi Apátsága (→Regina Mundi Monostor), →Ferences Mária Misszionárius Nővérek Társasága, Ferences Szegénygondozó Nővérek (→Szegénygondozó Nővérek), →Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek, Isteni Szeretet Leányai Kongregációja (→Isteni Szeretet Leányai Társulata), Isteni Üdvözítő Nővérek (→Szalvátor Nővérek), →Jézus Isteni Szívéről Nevezett Kármelita Nővérek Kongregációja, →Jézus Kistestvérei, →Jézus Szíve Nővérek Társasága, →Jó Pásztor Nővérek Rendje, Klarissza Remeteség, „Szécsény Ágacskája” (→klarisszák), Krisztus Király Misszionárius Nővérek (→Krisztus Király Nővérek Társulata), →Miasszonyunkról nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulata, →Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek, Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend (→Miasszonyunkról nevezett Női Kanonokrend), Örökimádó Nővérek „Maria Reparatrix” (→Maria Reparatrix Nővérek), Páli Szent Vincéről Nevezett Szatmári Nővérek Társulata (→Szatmári Irgalmas Nővérek), Premontrei Női Kanonokrend (→premontrei apácák), Római Unióhoz Tartozó Szent Orsolya Rend ( href="http://www.orsolyita.hu/">orsolyiták), Sarutlan Kármelita Nővérek (→kármelita apácák), →Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek, Szent Ágoston Szabályai Szerint Élő Miasszonyunkról Nevezett Kanonokrend (→ágostonos kanonisszák), →Szent Benedek Leányai Társasága, Szent Domonkos Rendi Kontemplatív Nővérek Rózsafüzér Királynéja Monostor (→domonkos apácák), Szent Erzsébetről Nevezett Betegápoló Nővérek (→Erzsébet apácák), Nagy Szent Bazil Rendi Nővérek (→bazilisszák), Szent Kamill Leányai Szerzetes Intézmény (→Kamilliánus Nővérek), →Szent Keresztről nevezett Irgalmas Nővérek, →Szent Szív Társaság (Sacre Coeur) Budapesti Közössége, →Szeretet Misszionáriusai, →Szervita Nővérek, →Szociális Missziótársulat, →Szűz Mária Látogatásáról Nevezett Rend, Szűz Mária Szolgálóleányai (→Szervita Nővérek), →Szűz Mária Társasága. - Apostoli élet társaságai: →Jézus Szíve Népleányai Társasága, →Magyarok Nagyasszonya Társasága, →Szeplőtelen Szűz Mária Szolgálóleányai, Szeretet Leányai Társulata (→Irgalmas Nővérek), →Szociális Testvérek Társasága, →Unum Sanctissimae Trinitatis Társaság. - Világi intézmények: Egyházközségi Nővérek Társasága (→Szent Péter Apostol Leányai), →Vinculum Caritatis Közösség. **