Magyar Katolikus Lexikon > M > Mindszentynum


Mindszentynum, Buenos Aires, 1979. dec.-: az Argentínai Katolikus Magyarok Szövetségének székháza (→Argentína). -1971. X: Plátanos község Magyarok Nagyasszonya-kpnájának (a m. Angolkisassz-ok Int-ében) búcsúja alkalmával →Kövesligethy Radó elnöklete alatt és →Domonkos László m. lelkész indítványára elhatározták, hogy a m. kat-ok részére egy közp. házat kell építeni a főv-ban. A telket 1975 végén vették meg, 1976. VIII: kezdték el az építkezést, az épületet 1979. XII. 14: Aramburu bíb., Buenos Aires-i prím-érs. szentelte föl. Elnökei: Kövesligethy Radó, →Sorg Antal, gr. Széchényi Endre, Solymosi Imre, →Rakolcai Géza. - A Szt István kir.-kpnában működik a m. főlelkészség (Domonkos László). Az épületben 80 személyes ebédlő, kvtár, 2 vendégszoba, irodahelyiségek, nagyterem, ifj. terem, raktárak és halottak kpnája van (650 hellyel hamvak számára); magyartanítás, hittanokt. folyik, filmvetítéseket, előadásokat tartanak, asztaliteniszezni lehet stb. Az elöl 3 emeletes épület Nagy-Buenos Aires központjában van. A következő egyhközs-ek működnek rendszeresen, legalább egyszer havonta sztmisével: Szt Erzsébet (1), Szt Imre (minden vasárnap), Szt István (minden vasárnap), Szt László (1), Szt Margit (1). Azonkívül 1-2 alkalommal Córdoba városában (ahol még működik a Magyar Kör) és Villa Ángelában (Chaco) évente 1 v. 2 alkalommal. A lelkészi teendőket Domonkos László végzi. →Pesti József SJ egy vasárnapi misét végez. **