🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > S > Sorg
következő 🡲

Sorg Antal (Bp., 1895. dec. 4.-Buenos Aires, Argentína, 1978. márc. 2.): építészmérnök, az argentínai magyar telepesek jótevője. - Neje Gáspár Andrea (†1982. XI. 25.). ~ az I. vh-ban katona. 1921: a bpi József Műegy-en építészmérnöki okl-et szerzett, még abban az évben kivándorolt Argentínába, ahol épületvasgyárat alapított. 1926: hazatért, hamarosan a legnagyobb mo-i építő váll. az S. A. Építőipari Rt. (1923-) résztulajdonosa és vez-je. ~ építette a klotildligeti ref. tp-ot. 1945: No-ba menekült, 1946: Argentínában telepedett le. 1946: két betonvas-fölújító gyárat alapított São Paulóban. Létrehozta az Acero Sima S.A. gyárat. A Buenos Aires-i Centro Húngaro alapítója; segítségével épült fel az Öregmagyarok Otthona, a plátanosi Intézet, a →Mindszentynum stb. 1976-79: az Argentínai Katolikus Magyarok Szövetségének 2. elnöke. A Mindszenty Akad. tagja. - M: Nyersanyaggazdálkodás az építő iparban. Bp., 1940. - Beszámoló a Szabad Mo. Segítő Bizottsága (Comité de Ayuda Hungría Libre) megalakulásáról és működéséről. Buenos Aires, 1957. - 1920. XI. 15-1921: a Bpi Építőmesterek, Kőműves-, Kőfaragó- és Ácsmesterek Ipartestülete kéthetenkénti lapja, a Közlemények szerk-je; 1922-26: a bpi Magyarság argentínai tudósítója. 88-Gáspár Miklós

Műegy. névjegyzék. Bp., 1929: 18. - M. könyvészet 1940. - Kemény 1942:156. - M. Nemz. 1947. III. 4. (Újabb háborús bűnösöket kér ki a belügymin. a SZEB-től) - Kat. M-ok Vasárnapja 1979:17. sz. - Nagy 2000:884.