🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > P > Pesti
következő 🡲

Pesti András (†1500. nov. 13. előtt): fölszentelt püspök. - Ismeretlen egyhm. (pécsi?) papja, 1492. V. 2: megarai pp., aki Imrei Antal pécsi spp-öt követte e c-en. - Utóda 1500. XI. 13: Petrus de Aureacella. T.E.

Eubel II:280. (s.v. Andreas de Pest)

Pesti Emánuel Antal, OFM (Kecskemét, Pest vm., 1875. júl. 29.-Dunaföldvár, 1943. aug. 16.): szerzetes. - 1890. VIII. 6: lépett a Kapisztrán Szt Jánosról nev. r-be, 1896. XII. 8: ünn. fog-at tett, 1897. XII. 31: pappá szent. Gyöngyösön teol-t tanított. 1929: Baján vikárius, 1931: házfőn-h. 1943: Dunaföldváron betegszabadságon. - Gyöngyösön 1912. X-XII. 31: a Tartományi Közlöny, 1913. I-1916. IX: a Rend-Tartományi Közlöny szerk-je. 88

MKA 1928:214. (s.v. P. Manó); 1929:245. (s.v. P. Emánuel), 1930/31:236. (s.v. P. Manó) - Schem. Cap. 1940:48; 1948:91. - Pilinyi 1943:253. (s.v. P. Manó) - Viczián 1995:182.

Pesti Ferenc, Temesvári (†1546 után): fölszentelt püspök. - 1536: pécsi knk. és III. 15: már epifániai fszt. pp., 1537: pesti plnos és spp., budafelhévízi vikárius és spirituális. 1541: Pestről a török elől Pozsonyba menekült, pozsonyi knk. és spp. 1543: a bécsi egy. hallg-ja, 1545-46: győri knk., de Győrött nem járt, s jövedelmét a kápt. visszatartotta. T.E.

Schem. Qu. 1857:51. - Némethy 1894:852. - Et. Eml. IV:579. - Eubel III:209. (s.v. Franciscus de Themesvar!) - Bedy 1938:368. (s.v. Pesty)

Pesti Gábor, Mizsér (Pest, 1510 u.-1546 k.): bibliafordító, szótáríró. - Pesti patriciuscsaládból származott, családi neve Mizsér, humanista neve: Gabriel Pannonius Pesthinus. 1527-től kapcsolatban állt Johannes Alexander Brassicanus bécsi erazmista szellemű egy. tanárral. 1536: vsz. teol. hallg. Bécsben. Bod Péter szerint az 1530-as években gyulafehérvári knk. és ugocsai főesp. 1538: Újlaki Ferenc győri pp. pártfogását kérte egy állás elnyeréséhez. Vsz., hogy e javadalmakat erdélyi kancelláriai munkájáért kapta, pappá nem szent. M-ra ford. a 4 evang-ot, főként Erasmus fordításai alapján. - M: Új Testamentum m. nyelven. Bécs, 1536. - Esopus fabulái. Ford. ~. Bécs, 1536. - Nomenclatura sex linguarum. Bécs, 1538. - Kiadások: Régi m. mesék... ~ összes meséi. Kiad. Toldy Ferenc. Pest, 1858. - Novum testamentum seu quattuor evangeliorum volumina lingua Hungarica donata. Kiad. Szilády Áron. Bp., 1895. - Esopus fabulái. Facsimile kiad. Varjas Béla. Bp., 1950. - Esopus fabulái, ~ szerint. Kiad. Ács Pál. Bp., 1980. Bi.I.

Memoria Trans. 1843:LXIII (13.) (1536: ugocsai főesp.) - Szinnyei X:825. (s.v. Pesthy; szerinte 2 személy!) - Kocsner Róbert: P. Mizsér G. Új Testamentumának mondattana. Bp., 1913. - Irodt. 1935. (Waldapfel József: ~ról); 1941. (Kristóf György: ~ származásához); 1968. (Kubinyi András: ~ összeköttetései); 1982:391. (Ács Pál: A m. irod. nyelv két elmélete: az erazmista és a Balassi-követő)

Pesti Gáspár, OSPPE (15. sz.-1542 után): szerzetes. - 1522 k. évekig a rend erdélyi vikáriusa. - Hittud. műveiben a szerz. élet időszerű kérdéseivel foglalkozott. 1526: ~ adta át homonnai Drugethnek megőrzésre a rendi kincseket. Rendtársa, Balázs ~nek ajánlotta 1536: és 1542: Krakkóban kiadott műveit. - M: Sermones exhortatorij, ad viros sacre religionis decore ornatos: breves et vtiles: voluptatibusque huius vitae miserrime abrenuntiantibus. Cracovie, 1531. (névtelenül) - Compendium directorij in visitatione fratrum heremitarum ordinis sancti Pauli primi heremite Regulam beati Augustini, Episcopi prefessorum, partibus visitatoribus: sicut vtile ita et necessarium. Uo., 1532. (névtelenül) 88

Szinnyei X:827. - Kisbán 1940:470. (s.v. Pesthi, szerinte a r. vikárius generálisa volt)

Pesti Ilona, SJC (Kiskundorozsma, Csongrád vm., 1905. jún. 16.-Jászberény, 1978. febr. 2.): szerzetesnő. - Apja Mihály r.k. tisztviselő, anyja Szilágyi Viktória r.k. htb. Szegeden felsőkeresk. isk. 2 évét végezte. 1927. V. 6: Szegeden lépett be a →Jézus Szíve Népleányai Társaságba. Első esküjét 1929. V. 9: uo., 1947. VIII. 15: Bpen tette. 1936: Hódmezővásárhelyen, 1939: Kálozon, 1941: Kolozsvárt elöljáró. 1950. IV: Tápiógyörgyén kántor, egyházadószedő, tp-díszítő, énekkart szervezett. 1952: kitelepítették Csővárra. 1953. IX. 24: Balatonfüreden, 1955 tavaszán Nógrádbercelen kántor. r.k.

Pesti József, SJ (Győr, Győr vm., 1919. márc. 3.-Buenos Aires, Argentína, 1997. dec. 30.): misszionárius. - A gimn-ot a pécsi Pius Gimn-ban végezte. 1938. VIII. 14: a Manrézában lépett a r-be. 1952: Bpen az ELTE-n tanári okl-et szerzett, utóbb a Washington and Lee University hallg-ja. 1956: Svájcban, 1957: Argentínában telepedett le, ahol a Buenos Aires-i m. kat. misszió közp. lelkésze. Magyar Kultúrházat, óvodát, ált. isk-t és gimn-ot alapított. Lelkipásztorkodás mellett a Buenos Aires-i Salvador Egy-en fil-t tanított s a Magyar Katolikus Missziós Közp. vez-je, a m-ok eredetének kutatója. 1964: az USA-ban telepedett le, a Charlotte Hall-i Military Academy fil. tanára. 1990: hazaköltözött, Kalocsán, majd Bpen szolgált. 1997. XII: Buenos Airesbe utazott, hogy régi híveit karácsonyi áldásban részesíthesse. Karácsony előtt infarktust kapott és már nem épült föl. - M: Két rádióbeszéd. Buenos Aires, é.n. - A vulkán kürtőjén. Versek. Uo., 1958. (2. kiad. 1959) [A vulkán peremén. Mo. 1952 és 1956 között. Versek. Debrecen, 1996] - On the Edge of the Volcano. Written in Hungary from 1952-1956. Charlottesville, 1966. - Political Lyrics from Hungary 1952-1956. Uo., 1969. - „Mit akartok az ős-történettel...?” Buenos Aires, 1982. - Buenos Aires-ben 1957. IV-1962. XII: a Magyar Katolikus Missziós Központ Értes. és 1963. XII-: folytatása, a Magyar Katolikus Missziós Központ Körlevele szerk-je. Bo.J.-Fe.Má.-88

Cat SJ. 1944:59; 1947:59. - ÚE 1998. I. 11. - Ker. Élet 1998. III. 1. (Moticska F.) - Némethy Kesserű 1999:69. - Nagy 1990:787. (*márc. 1.) - Diós 1999:169. (2547.)

Pesti Margit Anasztázia, ZND (Teskánd, Zala vm., 1911. szept. 30.-Teskánd, 1980. aug. 26.): apáca. - Apja Lajos r.k. földműves, anyja Horváth Terézia r.k. htb. 1938. VI. 10: Zalegerszegen lépett az →ágostonos kanonisszák r-jébe. 1941. VIII. 30: uo. tette első, 1944. IX. 3: örök fog-át. Portásként, konyhásként, kertészként dolg. - A szétszóratás után a családjánál mezőgazd. munkát végzett, majd hosszan betegeskedett. r.k.


Pesti Etelka Tekla SZLT (Szarvas, Békés vm., 1923. dec. 22.–Bp., 2001. máj. 18.): szerzetesnő. – Apja asztalos, anyja htb. ~ ápolónőképzőt végzett. Bpen 1948. IX. 8: lépett a vincés nővérek r-jébe. Fog-t 1966. IX. 25: uitt tette. 1949. X. 1: az egri kórházban kezdett dolg. 1950. VI. 13: hazaköltözött Szarvasra. 1959. IX. 15: a csákvári szoc. otthon mosodájában, 1963. V. 1: Püspökszentlászlón, XI: a bakonybéli szoc. otthonban dolg. 1990. VIII: nyugdíjazták, még 2 é. dolg. s.k.

Pesti Ilona Felicia SZLT (Nagymizdó, Vas vm., 1904. jan. 25.–Bakonybél, 1983. jún. 29.): szerzetesnő. – Ápolónőképzőt végzett. 1923. IX. 8: Bpen lépett a vincés nővérek r-jébe, r.k.