🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > L > Leó, I.
következő 🡲

Leó, I., Nagy, Szt (Róma, 4. sz. vége-Róma, 461. nov. 10.): Szt III. Sixtus utódaként 440. IX. 20-461. VI. 10: pápa. - Toszkán eredetű, Quintilianus fia. Rómában tanult, klerikus, még 432 e. archidiákonus lett. Oly nagy tekintélye volt, hogy kérésére →Cassianus Joannes kv-et írt →Nesztoriosz ellen, Alexandriai Szt Cirill a közbenjárását kérte, s a p. III. Valentinianus cs. kérésére 440: Galliába küldte békét közvetíteni. E küldetése közben, távollétében választották meg p-nak. Visszatérése után IX. 20: sztelték föl. - A fölbomlása felé tartó Ny-róm. birod-ban kellett kormányoznia az Egyh-at. Szembe kellett néznie a →pelagianizmus, a →szemipelagianizmus, a kezdődő →manicheizmus, a →nesztorianizmus, a →monofizitizmus és a →priszcillianizmus eretnekségeivel. A →rablózsinat után kérésére 451. X: összeült a →kalkedoni zsinat, mely elfogadta Flavianosz pp-höz írt dogmatikus levelének tanítását a →hüposztatikus egységről. - Állandó képviseletet szervezett a cs. udvarnál, és szembeszállt az Itáliát és Rómát fenyegető barbárokkal. 452: Mantováig ment Attila elé, és visszafordulásra késztette. 455: Geiserich vandál kir-nál csak annyit ért el, hogy a vandálok 2 hétig pusztították a várost, de népét megkímélték. Művei nemcsak teol., de retorikai mesterművek is (→cursus leoninus). Beszédeinek egy-egy klasszikus mondata bekerült a sztmise könyörgéseibe és prefációiba is. Első síremlékét Szt I. Sergius p. (ur. 687-701) építtette. ~ volt az első p., akit közel 300 év után újra Szt Péter közelében temettek el. Sírja a Szt Péter-baz. baloldali apszisában van. II. Paszkál p. (ur. 1099-1118) körülötte helyezte el II., III. és IV. Leó p. ereklyéit. - Ü: nov. 10. - Utóda 461. XI. 19: Szt Hilarius. - M: Liber Sacramentorum Romanae Ecclesiae. PL 55:21. - Sermones in praecipuis anni festivitatibus ad Romanos habiti. PL 56:117. - Epistolae. PL 56:551. T.J.

Barna Leander: Nagy Szt L. p. Bp., 1926. - Babura László: Nagy Szt L. élete. Uo., 1927. - Csizmazia Placid: Nagy Szt L. beszédei. Irodtört. és stilisztikai tanulm. Uo., 1942. - LthK VI:945. - BS VII:1232. - MKA 1984:16. (*Tuscia) - Mondin 2001:63.