🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > konstantinápolyi zsinat
következő 🡲

konstantinápolyi zsinat: I. 381. máj.-júl.: a 2. egyetemes zsinat. Nagy Konstantin cs. (ur. 306-337) nem sokkal a →niceai zsinat után az ariánusokhoz hajló Nikomédiai →Euszébiosz és követői hatása alá került. Szt Atanázt száműzte, s ha →Arius 336: meg nem hal, visszafogadták volna az Egyh-ba. A 342: Szardikában tartott birod. zsin-on a K-i és a Ny-i résztvevők külön tartották üléseiket. A Ny-iak védelmükbe vették Atanázt, és megújították a →niceai hitvallást. A K-iek elítélték Atanázt és az őt befogadó I. Gyula p-t (ur. 337-352) is, és a niceaitól eltérő hitvallást fogalmaztak, majd rávették az ariánusbarát Constantius cs-t (ur. 337-361) egy újabb birod. zsin. összehívására, mely 359: Riminiben a Ny-i, Szeleukiában a K-i pp-ök részvételével össze is ült. Egység nem született: Riminiben kb. 400 pp. megújította a niceai hitvallást, amit Szeleukiában ismét nem fogadtak el. Ekkor a cs. száműzetés terhe mellett megparancsolta, hogy minden pp. írja alá az ariánus hitvallást. - Julianus Apostata cs. (ur. 361-363) föloldotta a száműzetést, mert az így támadt belső ellentéttel akarta fölmorzsolni a kerséget. Az →arianizmus azonban lassan veszített népszerűségéből, ugyanakkor fölmerült a →makedonianizmus Szentlélek elleni eretneksége. Theodosius cs. (ur. 379-395) ezért zsin-ot hívott össze, ez lett a ~. Csak K-i pp-ök vettek rajta részt, a Ny-iak már korábban, tavasszal Riminiben tartottak zsin-ot. Damasus p. (ur. 366-384) nem küldött képviselőket, egyetemes jellegét is csak később, a →kalkedoni zsinat ismerte el. Hitvallása a →nicea-konstantinápolyi hitvallás. Kánonjai: ÓÍ V:338. (ford. Erdő Péter) - II. 553. máj. 5.-jún. 2.: az 5. egyetemes zsinat. Vigilius p-val (ur. 537-555) egyetértve I. Jusztinianosz cs. (ur. 527-565) hívta egybe a három fejezet elítélésére (→háromfejezet vita). A zsin-on Vigilius p. is megjelent, de látva a résztvevők arányát, a K-iek túlsúlyától tartva elmenekült Kalkedonba, és onnan küldte nyilatkozatát, melyben megtagadta a részvételt. V. 5: Eutüchiosz pátr. nyitotta meg a zsin-ot a pátr. tp-ban. 7 ülés után VI. 2: a 3 fejezet elítélését 164 pp. aláírta. Vigilius csak 554. II. 23: ismerte el a ~ döntését, de ezzel egyetemes zsin. rangjára emelte. - III. 680. nov. 7.-681. szept. 16.: a 6. egyetemes zsinat. A konstantinápolyi cs. palota kupolatermében (innen a trullai elnev.) rendezték. Agathon p-val (ur. 678-681) egyetértve IV. Konstantinosz cs. (ur. 668-685) hívta egybe a →monofizitizmus elítélésére. 8 p. legátus hozta magával a róm. zsin. monofizitizmust elítélő határozatát, s ők elnököltek a zsin-on. 174 résztvevője volt, de hiányoztak az alexandriai patriarchátus pp-ei, mivel ez a ter. már arab uralom alá került. Az atyák 681. III. 28: a 13. ülésen először a →monotheletizmust (→Ekthezisz, →Tüposz) ítélték el képviselőivel együtt, majd a 16., a záróülésen ítélték el a monofizitizmust, és a korábbi zsin-okkal összhangban megerősítették a →hüposztatikus egység tanát. Mivel az 5. és 6. egyetemes zsin-on fegyelmi határozatokat nem fogadtak el, 692: Konstantinápolyban birod. zsin-ot tartottak, melyen 102, főleg a K-i egyh-at érintő kánont fogalmaztak meg. Elutasították a p. primátust és különféle Ny-i szokásokat (pl. böjtölési formákat). E zsin-ot I. Sergius p. (ur. 687-701) nem ismerte el, ezért csak a K-i egyh. számára számít a 7. egyetemes zsin-nak. - IV. 869. okt. 5.-870. febr. 28.: a 8. egyetemes zsinat. I. Baszileiosz cs. (ur. 867-886) hívta össze a →Photiosz-féle szakadás megszüntetésére. I. Miklós p. (ur. 858-867) 863: Photiosz pátr-t kiközösítette, mert jogtalanul bitorolta →Ignatiosz pátr. székét. Válaszként 867: Photiosz közösítette ki Miklóst. Kevéssel ezután a Photioszt támogató III. Mihály cs-t (ur. 842-867) megölték, I. Baszileiosz lépett trónra, s hamarosan kérte II. Adorján p-t (ur. 867-872), hogy egyetemes zsin-on oldják meg az ügyet. Adorján 869. VI: Rómában zsin-ot tartott, melyen megerősítette Miklós p. intézkedéseit, ugyanakkor kinevezett 3 legátust a ~ elnökeiül, s megbízta őket, hogy a résztvevőkkel írassák alá a p. primátust elismerő nyilatkozatot. - A ~ a Hagia Szofia szegyh-ban ülésezett és Photiosz ügyét tárgyalta. X. 20: és 29: maga Photiosz is megjelent a zsin. előtt, de vétkességét nem ismerte be, sőt tagadta a p. legátusok bíráskodási illetékességét. Ezért a zsin. (követőivel együtt) kiközösítette. A záróülésen 27 kánont fogadtak el, melyekkel ki akarták zárni a Photiosz-féle eset megismétlődésének lehetőségét, újra megerősítették a →képtiszteletet és meghatározták a pátr. székek rangsorát: 1. Róma, 2. Konstantinápoly, 3. Alexandria, 4. Antiochia, 5. Jeruzsálem. - E ~ot a K-i egyh. nem fogadta el egyetemes zsin-nak, hanem rehabilitálták Photioszt, s amint Ignatiosz meghalt, visszaültették a pátr. székbe. Ő 879-80: zsin-ot tartott, mely elvetette a ~ határozatait. A K-ieknél ez számít a 8. egyetemes zsin-nak. T.J.

Jedin 1962:21, 29, 31, 36.