🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > hivatalnok
következő 🡲

hivatalnok, tisztségviselő: →hivatal törvényesen megbízott viselője. - I. Izr-ben csak a királyság korától voltak ~; korábban a törzsi szervezet csak a →véneket ismerte. Dávid és Salamon uralma alatt, vsz. a kánaáni városállamok példájára létrejött egy olyan államszervezet, amelyben a ~ csak a →királynak tartoztak felelősséggel. A ~ok rendszerint az írni-olvasni tudók közül kerültek ki; R. de Vaux feltételezi, hogy több esetben egyiptomi példa szolgált mintául a tisztségek kialakítása és betöltése terén. A legfőbb ~ok (és tisztségviselők) listáját 2Sám 8,15-18; 20,23-26; 1Kir 4,1-6; 1Krón 18,14-17 tartalmazza; a nomenklatúra nem vág mindig egybe; a különféle ~ok szerepe sem különül el mindig elég világosan. A listákban az alábbi ~ok szerepelnek: 1. Mazkir. Ez az elnevezés olyan valakire utal, aki valamire emlékeztet, pl. herold, futár, hírvivő v. bizalmas ember. A tisztség és a cím R. de Vaux szerint egyaránt egyiptomi eredetre vall (a Ter 40,14 feltételez egy egyiptomi mazkirt; ez a részlet így fordítható: a mazkir szóljon rólam a fáraó előtt). Szerepéről az ÓSz-ben csak egy helyen esik szó: Hiszkija mazkirja tárgyal Szancherib tisztjeivel Jeruzsálem feladásáról (2Kir 18,17-37; Iz 36). Név szerint ismert mazkirok: Achilud fia, Jehosafát (2Sám 8,16 és 20,24: udvarnagy; 1Krón 18,15: udvarnok; 1Kir 4,3: kancellár) Dávid és Salamon idejében; Aszaf fia, Joách (2Kir 18,18.37: kancellár; Iz 36,3.22: jegyző) Hiszkija uralma alatt; Joacház fia, Joách (2Krón 34,8: jegyző) Jozija idejében. - 2. Írnok (szófér) a király titkára és az udvari írnok volt. Ő fogalmazta, ill. szerkesztette a hivatalos áll. aktákat, számba vette, megszámolta az adót (2Kir 12,11), sőt talán még katonai szerephez is jutott (E. Junge), így fontos személyiség volt a közéletben. Név szerint ismert írnokok: Susa v. Savsa (2Sám 8,17; 20,25; 1Krón 18,16) Dávid idejében; Sisa fiai, El-ichaf és Achija (1Kir 4,3) Salamon uralma alatt. Sisáról R. de Vaux úgy nyilatkozott, hogy egyiptomi eredetű volt, és a neve szintén. Sebna (pl. 2Kir 18,18) Hiszkija idejében, Safán (pl. 22,3) Jozija uralma alatt, Gemarja és Elisama (Jer 36,10.20) Jojakim, Jehonatan (37,15) Cidkija idejében. A perzsa udvarban Simsai (pl. Ezd 4,8; vö. Eszt 3,12; 8,9) Artaxerxész uralma idején. - 3. Udvarmester, udvarnagy (al habbajit). Jóllehet kezdetben szerény szerepet tölthetett be (a ~ok listája: 1Kir 4,1-6 a sor végén szerepelteti), Iz 22,21 alapján feltehető, hogy idővel nagy hatalomra és tekintélyre tett szert és fontos szerepet töltött be: kocsin járt, hivatalból díszes köntöst viselt, atyja a népnek; hivatalának jele a vállán Dávid házának →kulcsa. Szerepét R. de Vaux egybevetette Józseféval Egyiptomban, és arra a következtetésre jutott, hogy az al habbajit - legalábbis a későbbi időkben - az egyiptomi nagyvezír szerepét tölthette be. Név szerint ismeretes: Achiszar (1Kir 4,6: Vg) Salamon idejében, Arca (16,9) Ela uralma alatt, Sebna és utóda, Eljakim (2Kir 19,2; Iz 22,15; 36,3) Hiszkija korában. Az Ofellel szemben egy feliratos sziklasírt egy udvarnagy (Sebna?) sírjával azonosítottak. - 4. Robotfelügyelő (al hammasz). Név szerint ismert Adorám (2Sám 10,24; 1Kir 4,6) Dávid és Salamon idejében, →robot. - 5. A király barátja v. szolgája, azaz bizalmasa, tanácsadója. Név szerint ismert: Husai (2Sám 15,32; 16,16) Dávid idejében, Nátán fia, Zabud (1Kir 4,5) Salamon uralma idején, Azaja (2Kir 21,12) Jozija uralma alatt és Babilonban Nebukadnezár udvarában Nebuzaradan. - 6. A katonai tisztségek viselői: →sereg. - 7. A ~ok listáján a kormányzók (nissabim) nem szerepelnek, akik Salamon idejében ellátták az udvart: mindegyikük egy hónapig gondoskodott a szükségleteiről; a helyenként romlott szövegű 1Kir 4,7-19 azonban számba veszi őket név szerint, és a kerületeket, amelyeknek élén álltak. - 8. A ~ok listája nem említi, és inkább az udvartartáshoz tartozott a kincstáros (22,9; 2Kir 8,6), a →pohárnok Salamon idejében, az egyiptomi (Ter 40,1-2) és a perzsa udvarnál (Neh 1,11), valamint a () sütőmester az egyiptomi udvarnál (Ter 40,1-2). →eunuch, →rabsaké - II. Az Egyh-ban: →hierarchia, →egyházi hivatal betöltése **

BL:637.