Magyar Katolikus Lexikon > F > felajánlás


felajánlás: tág értelemben önkéntes ajándék (tárgy, szolgálat stb.), szoros értelemben az →áldozat fölkínálása elfogadásra. - 1. →szentmisében kétszer történő cselekmény: a kenyér és bor ~a az →igeliturgia után (→offertorium), ill. a szentségi áldozat ~a a konszekráció után. - 2. a →koszorú, →korona ~ a (lat. incoronatio) a hódolat, az alávetettség jele. A Szentírásban →huszonnégy vén leborult a trónon ülő előtt Bárány, és letették koronáikat (Jel 4,10-11). Az ap-ok, vt-k, sztek az óker. ábrázolásokon nemcsak kezükben tartják koszorúikat, hanem gyakran fölajánlják Krisztusnak. A vt-k Krisztus előtti hódolatának ábrázolásához a katakombák →Háromkirályok hódolatát ábrázoló freskói szolgálhattak mintául (S. Maria Maggiore mozaikjai, amelyeken a Mária ölében ülő kis Jézusnak ajánlják föl koronáikat a vt-k). **

felajánlás