🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > F > főangyal
következő 🡲

főangyal, arkangyal (lat. archangelus): az →angyalrangsorban az →angyalok fölött álló, üdvözült szellemi lény. A ~ok az  angyalrangsorban →Areopagita Dénes rendszerében a 3. rendbe, a 8. karba tartoznak. Felettük állnak a →szeráfok, a →kerubok, a →trónusok; az →uralmak, →erősségek, →hatalmasságok; a →fejedelemségek, alattuk az angyalok.

- A Szentírásban a ~ név csak a 1Tesz 4,16: és a Júd 9: fordul elő, de az angyalok, akikre utal, az ÓSz-ben is szerepelnek: →Mihály (Dán 10,13: „az egyik legfőbb fejedelem”; 12,1: „a nagy fejedelem”), →Ráfael (Tób 12,15: „egy a hét angyal közül, aki mindig készen áll arra, hogy az Úr fölséges színe elé lépjen”; vö. Jel 8,2). - A zsidó apokaliptikában 3, 4, ill. 7, a rabbik 6 v. 7 ~t ismertek. Az Egyh. →Gábort, a Máriát köszöntő angyalt (Lk 1,26) is ~nak tekinti. Az apokrif iratokból ezeken kívül még →Uriel, →Ráguel és Szariel neve ismert. - Ikgr. A 7 főangyal az óker. és kk. műv-ben igen ritkán fordul elő. Először a 16. sz. elején Palermóban ábrázolták őket (a 7 angyal tp-a). Tiszt-ük és ábrázolásuk a sz. folyamán hamarosan elterjedt Itáliában, de a p-k soha nem ismerték el őket, ezért néhol a képekről lekaparták a nevüket (Róma, Santa Maria degli Angeli). A bizánci műv-ben a ~ok fő →attributuma a →gömb. Gyakran uralkodóként, nevüket föliratozva ábrázolják őket, mindig →nimbusszal. A Ny-i műv-ben főleg attrib-mal különböztetik meg őket egymástól. Urielnek a képzőműv-ben nincs jelentősége, attrib-a sincs. - A 3 ~ mint főtéma ritkán fordul elő képeken. A bizánci műv-ben van egy képtípus, melyen Mihály és Gábor Krisztus-medaillont tartanak. Az →angyalok bukásának képein gyakran föltűnnek a ~ok, de mindig Mihály áll az előtérben, aki a mélybe taszítja a bukott angyalokat. A 15. sz: jelent meg egy új képtípus, melynek főalakja Ráfael, aki az ifjú →Tóbiást útján kísérte. A legkülönbözőbb ábrázolásokon szerepelnek a ~ok asszisztenciaként. A kora ker. és kora kk. képeken gyakran állnak Krisztus és Mária mellett a kupola- v. apszismozaikokon. Az óker. baz-k diadalívének oldalán harcosnak öltözött őrök a ~ (Ravenna, S. Apollinare in Classe, 6. sz. közepe). Ördögűző erejük miatt főleg az É-i országok kk. műv-ében pontos helyük volt a tp-ok Ny-i ill. bejárati oldalán. **

Kirschbaum I:674. - Sachs 1980:121. - BL:447.

főangyal