🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Czuczor Gergely Bencés Gimnázium
következő 🡲

Czuczor Gergely Bencés Gimnázium, Győr, 1627. okt. 24.-1948. jún. 16.; 1950. szept. 15.-: Fenntartója a jezsuita, 1802: a pannonhalmi bencés r. Alapítója, Dallos Miklós győri pp. 14 házat vásárolt, ezekből alakította ki a jezsuita rházat és az isk-t. 1667: készült el az új, ma is álló rház, melynek építését Széchenyi György veszprémi pp. 50.000 rajnai Ft-os alapítványa tette lehetővé. Az isk-t Széchenyi Pál kalocsai érs. építtette, Zichy Ferenc győri pp. 2. emelettel bőv. - 1630: 4 o-ban 246, 1640: 5 o-ban 476, 1668: 5 o-ban 340 növ-e volt. 1747-től természettant, 1762-től mennyiségtant, s mivel fil-t, jogot és teol-t is tanítottak, a koll. főisk. rangot kapott. - 1773: a jezsuita r. föloszlatása után az épületek gazdája a Helytartótanács lett, a tanárok volt jezsuiták, világi papok, majd világiak voltak, a gimn-ot a →Tanulmányi Alap tartotta fönn. - I. Ferenc kir. 1802. III. 12: a bencésekre bízta, akik 6 o-os gimn-ot nyitottak. 1850: a korábbi gimn-ból és az akad. fil. tagozatából létrehozták a 8 o-os főgimn-ot. Az első érettségit 1851: Sopronban, az első „saját” érettségit 1856: tartották. A mai épületet 1886-88: építették. 1921: egykori tanáráról lett ~ . - 1887: 18 tanár, 521 növ., 1899: 16 tanár, 469 növ., 1909: 21 tanár, 486 növ., 1922: 24 tanár, 602 növ., 1940: 27 tanár, 655 növ. volt. - 1945. IX: a ~ mellett ált. isk-t indítottak. 1948. VI. 16: mindkét intézményt államosították. - 1950: 4 o-os humán és reálgimn-ként újra megnyílt. Megkezdték a diákotthon építését. - Neves tanárai: →Czuczor Gergely, →Guzmics Izidor, →Holenda Barnabás, →Jedlik Ányos, →Németh Ambrus, →Rájnis József, →Révai Miklós, →Rómer Flóris, →Szeder Fábián, →Xantus János. Sz.Fl.-M.I.

Wutz 1887:61. - Vajda 1900:96. - Acsay Ferenc: A győri róm. kath. főgimn. tört. Győr, 1901. - Kalmár 1910:82. - Barthos-Csetri 1923:111. - Lovas Elemér: A győri sz. Benedek r. C. G. kath. gimn. tört. 1900-1926. Győr, 1926. - Hets 1938. - KKF 1940:26. - Jubileumi Évkv. 1626-1976. Szerk. Jánosi Gyula. Győr, 1977. - Gimn. Évkv-ek 1976/77.