Magyar Katolikus Lexikon > H > Holenda


Holenda Barnabás Gyula, OSB (Kám, Vas vm., 1896. júl. 4.-Pannonhalma, 1967. febr. 6.): igazgató. - A szombathelyi prem. gimn-ban tanult, 1914. VIII. 6: lépett a r-be. 1919. IX. 21: pappá szent. Mat-fiz. szakos tanár. 1919: Esztergomban, 1922: Győrött, 1923: Bpen gimn., 1924: Pannonhalmán főisk. tanár. 1932: a győri gimn. tanára is. 1938-48: és 1950-63: a győri gimn. ig-ja. 1963: nyugdíjba vonult Pannonhalmára. - Középisk. mat. tankv-eket írt és dolgozott át. A legelsők közé tartozott, akik ismerték a modern elméleti fiz-át, melynek eredményeit írásaiban, pl. Kat. Szle (1927: Sugárnyomás és az élet keletkezése a földön), Termtud. Közl. (1928: Tér és idő a modern fiz-ban; 1929: Az anyag szerkezetének felismerése; 1930: A csillagok első szerkezete; 1932: A fémek elektronelmélete), Pannonhalmi Szle (1929: A fiz. új világnézete), Mat. és Fiz. Lapok (1934: Az elektron ütközés és a színképvonalak elmélete), tankv-eiben és előadásokban ismertette és népszerűsítette. - Kiadatlan kz-ai a pannonhalmi kvtárban. - M: Összefoglaló kérdések a fiz-ból. Öveges Józseffel. Bp., 1935. - Elektromos jelenségek a Föld életében. Győr, 1940. (Klny. Győri Czuczor Gergely Gimn. Évkv-e) - Az atomtól a műanyagig. Uo., 1941. (Klny. uo.)  88

Balogh 1940:50. - Schermann 1940:119. - Vigilia 1967:3. sz. (Borbély Kamill: ~ emlékezete) - Szolg. 1969. 1:88. - MÉL III:311. (†Győr) - Kat. Szle repert. 1980:168. - Gulyás XIII:857.