🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > J > Jedlik
következő 🡲

Jedlik Ányos, OSB (Szimő, Komárom vm., 1800. jan. 11.-Győr, 1895. dec. 13.): egyetemi tanár. - 1817. X. 25: lépett a r-be, 1821. IV. 14: ünn. fog-at tett, 1825. IX. 3: pappá szent. Tanár a győri líceumban, 1831-33: a pozsonyi akad-n, 1839. XI. 2-1878. VII. 19: nyugdíjazásáig a pesti egy. természettan (fiz. és mechanika) tanszékének vez-je. 1841. III. 24: részt vett a Termtud. Társ. megalakításában, melynek 1873. VI. 24: örökös tagja lett. 1846-48: a bölcs. kar dékánja, 1863/64: az egy. rektora. Hazafias magatartása miatt a szabharc leveretése után nehezen igazolták. 1858. XII. 15: a MTA r., 1873. V. 21: tb. tagja. 1827-28: győri tanár korában készítette el az áram elektromágneses hatásának szemléltetésére az első elektromotort a világon. Ezt nagy jelentőségű találmányok (elektromos elemek és akkumulátorok tökéletesítése, optikai rácsosztó gép, nagy befogadóképességű elektromos sűrítő, szódavízgyártó készülék stb.) hosszú sora követte. Fölfedezte a dinamó-elektromos elvet, fényinterferencia-kísérletei is új eredményeket hoztak. A szabharc után ~ írta az első m. nyelvű egy. tankv-et: Súlyos testek természettana (Pest, 1850) c., ezzel elnyerte a MTA nagydíját. Fiz., kém. és mat. m. műszavaink jelentős része előadásai nyomán terjedt el. - M: Tentamen publicum e physica... Pest, 1845. - A súlyos testek term-tana. Uo., 1850. - Hőtan. Uo., 1851. - Fénytan. Uo., 1851. - Székfoglaló beszéd ... 1863/64. é. rektori... beiktatásakor. Uo., 1863. - A termtud-ok fontosságáról... Uo., 1864. - Beszéd... egy. rektorságának megszűnésekor... Uo., 1865. M.I.

Szinnyei V:451. (15.) - Zelovich Kornél : ~ az elektrotechnika m. úttörője. Bp., 1929. - Verebély László: ~ 2 úttörő találmánya. Bp., 1930. (ang-ul is: Ányos J. a Hungarian pioneer of electricity) - Szentpétery 1935:677. - Ferency Viktor: ~ élete és alkotásai. 1-4. köt. Győr, 1936-39. - MTA tagjai 1975:128. (†dec. 13.) - PN 1987:55. (327.) (†dec. 13.) - Németh József: ~. Bp., 1997.