🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Czuczor
következő 🡲

Czuczor Gergely István, OSB (Andód, Nyitra vm., 1800. szept. 17.-Pest, 1866. szept. 9.): tanár, költő, nyelvész. - 1817: lépett a r-be, 1824: sztelték pappá. Tanár Győrött, 1830: Komáromban, 1835: a MTA aljegyzője Pesten, 1837: kvtáros Pannonhalmán, 1839-45: tanár Győrött. 1831: a MTA l., 1836: r. tagja, s a Kisfaludy Társ. tagja lett. Mint gimn. tanár küzdött a középisk. okt. m-nyelvűségéért (1844-ig hivatalosan a lat. volt az okt. nyelve). A Tud. Gyűjt. terjedelmes tanulm-ában (1828: A m. nyelv állapotja gymn-ainkban) sürgette az önálló m. nyelv tantárgy bevezetését, hozzá megfelelő tankv-et, a korabeli m. irod. isk. ismertetését és tanulmányozását. 1844: elkészítette Vörösmarty Mihállyal az első m. nyelvű m. nyelvtankv-et a gimn-ok számára. - Költ-ében a klasszikus-deákos irányzat utolsó képviselőinek, s a népies verselés első hazai művelőinek egyike. 1824: az Augsburgi ütközet c. hexameteres hőskölteményével Vörösmarty elb. költeményeinek előfutára. További, szinte regényszerű megoldású hőskölt-ei tkp. Vörösmarty-utánérzések. Az 1830-as években - a nép nevelésének alig leplezett szándékával - hatásos nemzeti balladákat és népdalokat írt; az utóbbiak közül sok átkerült a nép ajkára; jelentőségük volt az irod. ízlés átalakításában. A reformkor törekvései hatják át életképeit, a polg. erényeket, az ipari munkát magasztaló verseit, antifeudális szatíráit. 1848. XII: írt Riadó c. verséért és a szabharcban való részvételéért 6 év várfogságra ítélték. 1851: szabadult a kufsteini börtönből, s ezután megtört egészséggel dolgozott A m. nyelv szótárán (Fogarasi Jánossal, 1-7. köt. Pest, 1862-72), amelynek szerk-ével még 1845: bízta meg a MTA. Temetése - a kiegyezés árnyékában - a m. nemz. függetlenség melletti tömegtüntetéssé vált. - Fm: Aradi gyűlés. Hőskölt. Pest, 1828. - Poétai munkái. Buda, 1833. - Népies költeményei. Pest, 1854. M.I.

Szinnyei II:547. - MTA tagjai 51. - MItB II:395.

új

Czuczor János, SDB (Udvard, Esztergom vm., 1889. szept. 24.-Soroksár, 1948.): polgári iskolai igazgató. - A gimn-ot Esztergomban és Cavagliában (Olo.) végezte. 1905: Lombriascóban lépett a Szalézi Társaságba. 1906: fog-at tett, a teol-t Ferrarában végezte, 1914: teol. dr. és uo. sztelték pappá. - Péliföldszentereszten, Mogyosbányán nevelő, 1920: Nyergesújfaluban, 1925: Esztergomtáborban int. ig., 1931: iutt polg. isk. ig. 1947-48: Nyergesújfaluban ig. - M: Tm. Bosco János élete. Esztergom, 1923. r.k.

Czuczor Menyhért Ferenc, OSB (Érsekújvár, Nyitra vm., 1913. szept. 18.-Érsekújvár, 1982. nov. 4.): hittanár, lelkipásztor. -1932. VIII. 6: lépett a r-be. A novic. után Prágában az Emmaus kolostorban élt, s a cseh egy-en tanult és drált. 1937. VI. 6: pappá szent. 1938: Zalaapátiban kp, 1939: a bakonybéli apátság plnosa, 1942: a pesti gimn. hittanára. 1945: lpászt. 1946: Nemeskosut plnosa, 1950. XI: 1 év börtönre és 5 év internálásra ítélték. 1956: Egyházasbást, majd Csoltó és Pelsőc, 1967: Komáromfüss plnosa lett. 1969: rehabilitálták. Sz.Fl.

Schermann 1940:140. - Szolg. 1983.59:88.


Czuczor János, SDB (Udvard, Esztergom vm., 1889. szept. 24.–Soroksár, 1948.): pap, polgári iskolai igazgató. – A gimn-ot Esztergomban és Cavagliában (Olo.) végezte. 1905: Lombriascóban lépett a Szalézi Társaságba. 1906: fog-at tett, a teol-t Ferrarában végezte, 1914: teol. dr. és uo. pappá szent. Mat-fiz szakos középisk. tanári okl. szerzett. 1925–48 (?): az esztergom-tábori r. k. polg., el. és iparos tanoncisk. és a Szalézi Fiúnevelő Otthon ig-ja. – Cikkei: A kat. Patronage Egyes. esztergomtábori áll. seg. r. k. polg. fiú isk. ért. (1933: Boldog Don Bosco, 1934: Don Bosco a mai pedagógia sztje, 1937: Don Bosco nevelési rendszere az. eucharisztikus Szentév tükrében, 1938: A muzsika szerepe Bon Bosco nevelési módszerében; 1940: Minden nevelési rendszer felett álljon a szeretet) – M: A kat. Patronage Egyes. esztergomtábori áll. seg. r. k. polg. fiú isk. 1929– 1933/34. é. ért. Közzéteszi. Rákospalota, 1929–1934. – Az esztergomtábori áll. seg. r. k. polg. fiú isk.1934/35–1937/38. é. ért. Uo., 1935–1937. – Az esztergomtábori áll. seg. r. k. polg. fiú isk. 1938/39–1942/43. é. évkve. Uo., 1939–1943. – A szalézi rend esztergomtábori áll. seg. r. k. polg. fiú isk. 1943/44–1944/45. é. évkve. Uo., 1944– 1945. 88

Polg. isk. tanárok 1938/39. évkve. [1938]:183. – Deák Bp., 1942:76. – Pilinyi 1943:263. – Tóth 1947:135.

Czuczor Erzsébet M. Theodotta, ASzFL (Érsekújvár, Nyitra vm., 1909. nov. 17.–Bp., 1970. okt. 20.): szerzetesnő. – A 4. polg. elvégzése után Bp-en 1926. IX. 30: lépett a kongr-ba. 1929. VIII. 15: első, 1934. VIII. 15: örök fog-át uo. tette. 1934/35: ápolónői okl-et szerzett. – A szétszóratás után a pestújhelyi pléb-n dolg. r.k.