Magyar Katolikus Lexikon > S > Szeder


Szeder Fábián János, OSB (Csáb, Hont vm., 1784. jún. 23.-Füss, 1859. dec. 13.): gimnáziumi tanár. - Érsekújvárt, majd Komáromban, 1797-99: Esztergomban a poétai és rétori o-okat végezte. 1802: Esztergomban írnok, 1803: Nagyszombatban gazd. hivatalnok. XI. 5: lépett a r-be, Győrött és Pannonhalmán teol. 1805. VII. 26: fog-at tett, 1808. VIII. 23: pappá szent. Esztergomban, 1811: Győrött gimn. tanár, 1812: gimn. ig. 1813: Sopronban gimn. ig., 1816: Dömölkön hitszónok, 1817: Győrött, 1819: Nagyszombatban, 1824: Komáromban, 1826: Esztergomban gimn. ig. és házfőn. 1830: Pannonhalmán kertfelügyelő, 1830-32: rendi lelkész, a 3. é. bölcs. hallg-k nevelés, esztétika, okl-tan és tanmódszer tanára és az ásvány-, régiség- és pénzgyűjt. rendezője is, 1832-43: levtáros is, 1838-43: kvtáros is, 1843: Füssön jószágkormányzó. - 1831. II. 17: a MTA l. tagja, 1838: tagságáról lemondott, a jénai ásványtani társ., 1823: a római árkádiai társ. tagja. A főmonostor tövében lévő kertet átalakította, különösen az eperfák nemesítése foglalkoztatta. - Vígjátékai: Uránia (1829: Tudósok, 1832: Összebékülés 3 fv., 1833: Szemesnek áll a világ 1 fv., Az özvegyek 3 fv.) - M: Öröm dal ... Fejér György úrnak... Győr, 1818. - Ode dicata a gimnasio ... Uo., 1819. - A katholikusok tanítása a protestantizmusra nézve... Ford. ném-ből. Nagyszombat, 1820. - Vál. darabok, melyek néhány jeles honi munkákból a m. olvasást kedvelő ifj. számára szedettek ki. Uo., 1820. - Azael halála, avagy Dima elragadtatása. Dugát D. P. után. Pest, 1826. - Kisded köszöntő zsebkv. az ifj. számára... Esztergom, 1827. (2. kiad. 1829) - Nep. Szt Jánoshoz való ájtatosság. Uo., 1829. - Örömének, melyet ... Rudnay Sándor úrnak átnyújtottak ... Uo., 1829. - Örömvers, melyet ... Kováts Tamás úrnak ... tiszt-ére készített. Uo., 1829. - Esztergomban 1828-33: az Uránia szerk-je. - Kz-ai a pannonhalmi kvtárban: M.-lat.- ném. szótár; Melyek a m. nyelvben a tiszta gyökök?; M. grammatika és 6 rendbeli szakkatalógus a pannonhalmi kvtár példányairól. 88

Szinnyei XIII:536. (*Érsekújvár) - Balogh 1941:66. - MTA tagjai 1975:261. (*jún. 24.; †Komáromfüss!) - PN 1987:25. (65.)