🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Z > Zsolnai
következő 🡲

Zsolnai Dávid (Jánosháza, Vas vm., 1743. febr. 12. [ker. n.]–Veszprém, 1810. aug. 26.): fölszentelt püspök. – A teol-t esztergomi egyhm-sként a Pázmáneumban végezte. 1767. XII. 19: szent. pappá. A nagyszombati érs. helynökségen írnok lett, Bajzáth József 1777: magával vitte Veszprémbe, ahol VII. 1: knk., X. 25: somogyi főesp. és hántai prép., 1779. V. 20: ált. ppi helynök, VIII. 6: veszprémvölgyi c. apát. 1790–1802: négyszer volt kápt. követ az ogy-en. 1801. IX. 18: nagyprép., 1802. I. 15: dulmi vál. pp. 1806. VIII. 21: kinev., X. 6: megerősített, XII. 8: fszt. tinnini cpp. 1802–08: Bajzáth József, 1809-10: Rosos Pál pp. után kápt. helynök volt. 302.106 Ft-ot hagyott árvaházra (Davidicum). 1806. X. 4: a kápt. stallumok számát 12-re egészítette ki, azzal a megkötéssel, hogy az egyik knk. Veszprém város plnosa legyen. – Utóda a dulmi c-en 1812: Nejedly József, a tinninin 1814. XI. 14: Csáky László. – M: Processus summarius augustanae et helveticae confessionum. Buda, 1790. – Kinyomatta Hajas István prédikációit 4 köt-ben.

LBE:183. (1802: dulmi cpp.), 575. – Gams 1873:423. (63.) (s.v. Szolnay, †1807) – Szinnyei XIV:1955. – Strausz 1930:27. – Ritzler–Sefrin VII:370. (s.v. Zsolnai, *Bő, Sopron vm., 1743. II. 12. ker. n., †1814. XI. 4. előtt) – Pfeiffer 1987:299.

Horváth Zoltán: Zsolnai Dávid 1742–1810 veszprémi fszt. pp. élete és kora. Bp., é.n. (Dissz.)

Zsolnai Péter OSPPE († 1786 előtt): tanár Pesten. – M: Tentamen publicum ex institutionibus physicis et mathematicis. Pest, 1777.  88

Szinnyei XIV:1955. (életr. nélkül) – Kisbán 1940. II:438. (a rend eltörlésekor, 1786: élt rendtagok jegyzékében nem közölte!)

Z

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.