🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Z > Zsihovics
következő 🡲

Zsihovics Ferenc (Bénye, Pest, Pilis és Solt vm. 1814. márc. 19.–Pozsony, 1873. júl. 23.): kanonok. – Nagyszombatban és Pesten tanult, 1837: pappá szent. Gután, Szentendrén és Pesten kp., 1847: Békásmegyeren plnos. 1850: Nagyszombatban főgimn. tanár. 1854: sztszéki ülnök, 1858: a KPI lelki ig-ja. →Róder Alajos tanár és hitszónok lemondása után, 1868: a pesti Tud.egy. h. hitszónoki kinevezésekor kérte a hitszónoki és a bölcs.kari vallástanári állást kapcsolják a Hittud. Karhoz., ezzel a bölcsészkari hittanári állás megszünt, ő maradt h. hitszónok és a KPI alig-ja; az egy-en előadást nem tartott. 1873. pozsonyi knk. – Írásai: Munkálatok (Pest, 1838: Szt Ignác martyr és antiochiai pp. élete; Szt Ignác levele a rómaiakhoz); az Egyetemes m. encyklopaedia munk. – M: „Dicsőség Istennek a magosságban; és a földön békesség a jóakaratu embereknek!" Közájtatosságok a nagyszombati érseki növelde növendékeinek használatára. Pozsony, 1832. – Die Glockenweihe in der christkatholischen Kirche nach ihrer religiös-sittlichen Bedeutung... Ofen, 1843. – Dícsértessék a Jézus Krisztus. Áldozat-füzér. Buda, 1844. – Egyesüljünk Istennel, és az üdvözítő Úr Jézus Krisztussal, Kalasanci Szt József példájakint, hogy az e földön, és sírontúl boldogító jót ismerni, akarni, és cselekedni tanuljuk. Uo., 1844. – Programma bonarum artium in seminario. Tyrnaviae, 1851. – Dicsőség Istennek a magosságban...Közájtatosságok. Pozsony, 1852. – Elemi lat. nyelvtan, a remek szerzőkből szedett ford-i gyakorlatokkal az 1. oszt. használatára. Dünnebier Gyula Albert után szerk. Uo., 1853. (s.v. Zsihovits) – Soterion honoribus Em. Cardinalis... Scitovszky. Tyrnaviae, 1853. – Idyllion amplissimis honoribus Em. Card...Scitovszky. Uo., 1853. – Imány. Ő. cs. s ap. kir. Fölsége.... egybekelése ünnepén. Uo., 1854. – Andachtsbuch während der heiligen Fastenzeit ... Pest, 1854. – Pia memoria solemniorum inaugurationis almae basilicae Strigoniensis ... Tyrnaviae, 1856. [m. lat. és ném. szöveggel]. – Pia vota solemniis jubilaeis sacri sacerdotii Emin., Cels. ac Rev. Dni Joannis B. Scitovszky de Nagy-Kér, (Költemény.) Pest, 1859. – Tessera sacerdotis Christi. Uo., 1859. – Anbetung Gottes und Verehrung seiner Heiligen. Uo., é.n. [1860(?)] – Szt László kir. lelki és testi adakozásai. Uo., 1863. – Szentek élete. 1–5 rész. (k. 8r.) Eger, 1861–1876. [1. rész. Írta Zalka János. (2. kiad.) 1861. – 2. rész. 1863. – 3. rész. 1866. – 4 rész. 1868. – 5. rész. Írta Debreczeni János. 1876. – Officium divinum. Kalauz a ker. kat. magán és nyilv. isteni szolgálatra. Pest, 1865. (2. k. 1893.) – Az irgalmasság hármas iránybani gyakorlásának áldásai. Uo., 1865. – Egyházi beszéd, melyet a Szt.-László társ. védszentjének ünnepén tartott. Uo., 1871. 88

Új M. Sion 1886:857. – Zelliger 1893:575. (732.) – Horváth Ignác: A bpi kir. m. tud. egy-i bölcsészeti karának irod. munkássága 1780–1895. Bp., 1896. – Szinnyei XIV:1937. (s.v. Zsihovits és egy. tanár) – Szentpétery 1936:493. (s.v. Zsihovits ) – Gulyás–Viczián XXXII: (kz-ban)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.