🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Z > Zimbabwe
következő 🡲

Zimbabwe, 1978-ig Rhodesia: köztársaság Dél-Afrikában. – Határai: Botswana, Zambia, Mozambik, D-afrikai Közt. Ter-e 390.757 km², főv-a Harare. Hiv. nyelve az ang. – A Zambézi folyótól É-ra több romváros, köztük ~ tanúskodik a kb. 1000 é. múltról. 1514: port-ok fedezték föl. 1838–40: D-afrikai menekültek alapítottak áll-ot a ter-en. 1899: brit érdekterület a Brit D-afrikai Társ. igazgatásával, melynek elnöke Sir Cecil Rhodes volt. Innen származik a Rhodesia név. 1918: D-Rhodesia ang. koronagyarmat, 1923: a fehérek önkormányzatot kaptak. 1953: D-Rhodesiából, É-Rhodesiából (Zambia) és Nyasza-földből (Malawi) megalakították a Rhodesiai és Nyaszaföldi Nagy Államszöv-et, ez 1963: föloszlott, s D-Rhodesia ismét ang. gyarmat. – 1965. XI. 11: I. Smith miniszterelnök, a fehér kisebbség vezetője egyoldalúan kihirdette Dél-Rhodesia függetlenségét, két nagy felszabadító mozgalom gerillaháborút indított: a J. Nkomo vezette, elsősorban ndebeléket tömörítő Zimbabwei Afrikai Népi Unió (ZAPU) katonai szárnya, a ZIPRA bázisa Zambiában, a R. Mugabe irányítása alatt álló, sona etnikumú Zimbabwei Afrikai Nemzeti Unió (ZANU) katonai szárnya, a ZANLA bázisa Mozambikban volt. A két szervezet 1976. X. 9: Hazafias Front néven egyesült. 1979. XII: Londonban a Lancaster House-ban tartott értekezleten a szembenálló felek megegyeztek a konfliktus befejezését jelentő rendezési tervben, amelynek alapján 1980. IV. 18: kikáltották a független köztársaságot. – Első misszionáriusa, Gonzalo da Silveire SJ 1561: vértanú lett. Utána a domonkosok alapítottak missz-t, s dolgoztak 1759-ig. 1775: a missz. megszűnt. 1879: missz-ját a jezsuitákra bízták. – Érsségei és ppségei: 1955: Bulawayo, 1963: Wankie, 1982: Gweru, Harare, Mutare. – 1980: 7.360.000 lakos (676.000 kat.); 1997: 11.468.000 lakos (40% ősi vall., 18% prot., 14% afrikai ker., 12% r.k.). **

Földünk 1978:268; 2000:287.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.