🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Z > Zelniczey
következő 🡲

Zelniczey Miklós János, Szelniczey, Sztjepánics Ztepanich, naprádi (Zagorje, Modrus vm., 1553 k.–Zágráb?, 1602. dec. 24.): megyéspüspök. – Párizsban és Bolognában tanult, teol. és fil. dr. 1576: zágrábi knk. 1593. VIII. 1–1596: szerémi cpp. Eredményesen pereskedett a kinevezési és megerősítési illeték (→annaták) fizetése ellen. I. Marcell p. brevéjére hívatkozva – mely szerint az ap. kir. által kinev. pp-öt v. érs. és metrop., v. a p. sztelheti föl s erősítheti meg – bizonyította, hogy Szlavónia m. hgség volt, a zágrábi egyhm. nem horvát ppség, s a m. pp-ök nem kötelesek a megerősítő bulláért fizetni. (Az iratot Levakovics Rafael mentette meg.) 1596. VI. 17–1598. V: pécsi pp., ppségét VIII. Kelemen 1596. VI. 17: erősítette meg. 1598: zágrábi nagyprép. és kijelölt, 1600. XII. 15: megerősített zágrábi pp. Az egyhm-ben egyházlátogatást és 1602: egyhm. zsin-ot tartott; a pestis idején a plnosok révén gondoskodott a hívekről. 1602. II. 22–IV. 20: részt vett a pozsonyi ogy-en, elindulása előtt végrendelkezett. A szegyh. főoltára alá temették. – M: Historia obsidionis Petriniae et Cladis Szerdarianal anno 1596. Kz-ban a zágrábi kápt. levtárában; Historia obsidionis Sisciae lappang v. elveszett, Istvánffy Miklós ~ adataiból írta meg a sziszeki ostromot. – Utóda a szerémi széken 1596. VI. 17: Náprádi Demeter, a pécsin 1598: Migazzi Miklós, a zágrábin 1603. XI. 13: Bratulics Simon OSPPE. T.E.

LBE:49/A. – Haas 1845:287. (42.) (s.v. Zelniczey János) – Schem. Qu. 1857:24. (42.); 1940:8. (44.) – Mendlik 1864:63. (1956:63.) (1596: pécsi pp.); 117. (s.v. Zelinczay másképp Ztepanich) – Schem. Zagr. 1870:X. (58.) (s.v. Nicolaus Zelniczay aliter Stepanić, †1602. jan.), XXV. (334.); 1917:XXIV. (49.) (s.v. Nicolaus Zelnicaj aliter Stepanić; †1602. dec. 23.) – Gams 1873:388. (53.) (†dec. 24.), 379. (53.) (s.v. Zelniczey, Napradi) – Brüsztle I:410. – Matković 1888:XIV. (53.) (s.v. Zelnicay aliter Stepanić); LIX. (525.) (†dec. 29.) – Fraknói 1895:288. – Margalits 1900:781. (†nov. 27.); 1902:865. – Eubel III:298. (1596. VI. 17: pécsi pp.); 320. (s.v. Zelniczey [Naprady]; 1593: szerémi pp.); IV:375. (s.v. Zelnychei [Zelniczay]; 1600. XII. 15: zágrábi pp.) – Gašić 1944:64. (s.v. Konjščinai v. Zelničaj Stjepanić Miklós) – Kolarić 1995:281. (címer)

Zelniczey Péter, Konschinai Ztepanich (Zágráb, Zágráb vm., 1585.–Zágráb, 1641. jan.): főesperes. – Bécsben és Laibachban tanult. 1608: diákonusként zágrábi knk. 1608. X. 15: a CGH növ-e. 1610. V. 4: papként tért haza, ahol 1627: urbóci főesp., zágrábi knk. 88

Matković 1888:LXIV. (525.) (s.v. Petrus Zelnicaj) – Veress II:17.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.