🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Z > Zalaegerszeg
következő 🡲

Zalaegerszeg Zala m.: 1. esperesség a szombathelyi egyhm-ben. Plébániái 2007: Bagod, Gellénháza, Milejszeg, Teskánd, Zalaegerszeg-Jézus Szíve, Zalalövő. – 2. ~ I.  főplébánia. 1247: már létezett. Tp-át 1389 e. Szt Mária Magdolna tit-ra sztelték, a mait 1803: sztelték föl. Harangjait 1835: 55 cm átm. Haeller András Szombathelyen, 1921: 83 cm átm., 1926: 125 cm átm. Szlezák László Bpen öntötte. Org-ját (2/16 m/r) 1903: az →Angster gyár építette (op. 437.) a zalaegerszegi zsinagóga számára, 1961: ide telepítették. Akv. 1703-tól. Kegyura 1880: a szombathelyi pp. Anyanyelve 1880: m.; 1910: m.; 1940: m., ném., szl., horvát. – Filiái 2000: Pózva, Ságod, Zalabesenyő. – Plébánosai: 1778: Etényi Sándor, 1813: →Sághy Mihály, 1838:Kolosváry Imre Elek, 0848: Hőgyey János, 1863: Königmajer Károly, 1887: Balaton József, 1902: Legáth Kálmán, 1919: Mindszenty József, 1944: Galambos Miklós, 1952: Bodorkós Gilbert, 1957: Holpert István, 1958: Bosnyák Károly, 1961: Bertha Sándor, 1971: Molnár Vince, 1989: Szabó Gyula, 1998: Stróber László. – Pol. okokból üldözött papjai: Galambos Miklós plnost (1906–70) 1952. I. 1: elhurcolta az ÁVH, izgatás vádjával 2,5 é. ítélték; 1953: szabadult; 1957. III. 8. u. ismét fogva tartották); Kulcsár István (1910–75) hitoktatót 1957: letartóztatták, fegyverrejtegetés vádjával 12 é. ítélték; 1961: elengedték büntetését. – 3. ~ II. plébánia. 1942: alapították és a mariánus ferencesekre bízták. Tp-a ferencesek Jézus Szíve-tp-a, 2002: belül, 2004: kívül teljesen felújították. Org-ját (2/17 m/r) 1958: a FHVO építette, 2006: felújították. – Filiái 2007: Andráshida, Ebergény (1944/45: →malenkij robotra hurcoltak 11 ffit, 4 nőt), Neszele, Szenterzsébethegy, Vorhota. – Plébánosai: Illy Károly OFM, 1950: Köhler Béla, 1958: Kálmán János, 1972: Vendrő György, 1989: Kovács Bánk OFM, 2000: Rácz Piusz OFM. – Lakói 1983: 6000 r.k. – 2000–2006: hozzá tartozott a 71. sz. Zrínyi Miklós cserkészcsapat. – 4. A kálvária homlokzati tornyos, barokk kpnája 1756: épült, sokáig a szabó céh gondozta. Körülötte temető, amelynek kerítésfalában kiképzett fülkékbe újabban műkő domborműveket helyeztek. A kpna előtt copf stílusú feszület áll 1785-ös évszámmal, mellette kétoldalt külön posztamenseken Szűz Mária és Szt János vsz. korábbi, provinciálisabb szobrai. A ~ környezetét az 1970-es években rendezték, a kpnát 1977: tatarozták. – 5. Ferences kolostor és templom. Mikes János mpp. kérésére Mindszenty József plnos építtette a mariánus rtart-nak. A ktor 1926 XI. 29: nyílt meg, a Jézus Szíve tp-ot 1927. IX. 25: sztelték föl IV.Károly kir. emlékére. A rház 1945: konvent lett. Az atyák vezetik  a Zalaegerszeg II. pléb-t. 2007: 4 szerzetes élt itt. – 6. A Notre Dame r.k. tanítónőképzőt és a polg. leányisk-t 1929: alapították. 1942/43: 12 tanár 7 o-ban 420 leányt, a tanítónőképzőben 14 tanár okt. 1948. VI: áll. isk.; 1993: nyílt meg a Mindszenty József Kat. Ált. Isk. 7. Kertvárosi részén 2004. XI. 28: Konkoly István mpp. új tp-ot szentelt a Bold. Szűz Szeplőtelen Szive tiszt-ére. – Kat. sajtója: 1918–44: →Zalamegyei újság, 1925–?: Zalaegerszegi Egyházi Tudósító, 1936–37: Ifjúság, 1940–44: Harangvirág, 1945–46: Kerületi Tudósító, 1993–: Ünnepi Harangszó. Szerk. az egyhk. Tájékoztatási Munkacsoportja. Megj. évente 6x. – Lakói 1785: 2215 r.k., 103 izr., össz. 2881; 1840: 3298 r.k., 2 ref., 423 izr., össz. 3723; 1910: 9058 r.k., 6 g.k., 10 g.kel., 252 ev., 161 ref., 11 unit., 1346 izr., össz. 10.844; 1940: 12.398 r.k., 52 g.k., 5 g.kel., 344 ev., 290 ref., 873 izr., 5 egyéb vall., össz. 13.967; 1983: 15.000 r.k.; 2007: össz. kb. 25.000.  Szabó Gyula–Bodorkós Imre–P.P.–88

Gerecze II:1044. – Polg. isk. 1942/43:394. – MTC 1943:560. – Schem. SM. 1949:53. – Szilágyi 1980: 91. – Patay 1985. – MKA 2000:543. – Hetényi Varga I:370, 376. – Valter 2004:169.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.