🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Y > York
következő 🡲

York, Eboracen: 1. É-Anglia mind tört-ileg, mind egyhtört-ileg legfontosabb városa, egykori érsekség.  I. (Nagy)  Konstantint  (ur. 306–337) 306: itt kiáltották a katonák cs-rá. 314: már pp-e volt, Eborius, aki 314: részt vett az arles-i zsin-on. Az →angolszász hódítók alapították Northumbria kirságát, melynek kir-át, Edwint 627: Paulinus pp. térítette meg. Paulinus 633: elmenekült, ezután a pogányság rövid időre újjáéledt. Az új térítést Lindisfarnei Szt Aidan vez-ével ír szerz-ek végezték. A ppséget 664: Wilfrid pp. keltette életre. 735: Egbert pp. (732–66) érs. palliumot kapott. – ~nak suffr-ai csak a normann hódítás után lettek, jóllehet Nagy Szt Gergely p. már 601: London mellett ~ot jelölte ki érsekségnek 12–12 suffr-sal. Egbert pp. alapította ~ híres ktoriskoláját, melynek tanára és kvtárosa volt →Alcuin. – A dánok pusztításai után az egyh. életet Wulstan érs. (931–56) szervezte újjá, de ~ oly szegény volt 972–1016: az érs. Worcester ppe is volt. – Az első normann érs., Thomas Bayeux (1070–1100) újjáépítette a szegyh-at, és vitát kezdeményezett Canterburyvel a prímási c-ért. I. Sándor p. 1071: utóbbi javára döntött. IV. Ince p. (ur. 1243–54) a vitát máig hatóan azzal zárta le, hogy Canterbury érs-ének Egész Anglia prím-a, a ~ érs-nek Anglia prím-a c-et adományozott. – 1542-ig ~nak 2 suffr-a volt: Durham és Carlisle. Ter-én 3 nagy kápt. (Ripon, Bewerley, Southwell) és számos nagy ciszt. apátság volt; a Hódító Vilmos által elpusztított vidéket Thurstan érs. (1119–40) támogatásával ezek élesztették újjá. – ~ utolsó kat. érs-e Thomas →Wolsey bib. volt, utódai anglikánok lettek. – 2. Egykori Szűz Mária bencés apátság. 1088: Whitbyból jött szerz-ek alapították, hamarosan az egyik leggazdagabb apátság lett. 1132: szigorúbb fegyelemre vágyó 13 szerz-e elhagyta a mon-t, és Clairveaux-i Szent Bernát támogatásával megalapították Fountains (Fro.) apátságát. – ~ 12 priorátus főapátsága volt, hatalmas birtokokkal, isk-jának 50 növ-e volt. Föloszlatásakor (1539) 50 szerz. élt benne. Romjai 2008: a város közepén állnak. **

LThK 1993. X:1353.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.