🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > W > Wusching
következő 🡲

Wusching Konrád Pál (Nagymányok, Tolna vm., 1827. jan. 10.–Lugos, 1900. aug. 26.): elemi iskolai főtanító és karnagy. – Szülei jómódú sváb iparosok. Középisk. Pécsett végezte, ahol tanítói okl. szerzett. 1847–48: Budán tanító, a szab.harc idején polgári önkéntes. 1848. VIII. 26–1893. XI. 1: nyugdíjazásáig a VKM kinevezésével Lugoson (Krassó vm.) főtanító és karnagy; utóbbi állását továbbra is megtartotta. 1851: ő alapította a lugosi dalárdát, melynek haláláig karnagya. 1857: egyh-i szerzeményeiért IX. Pius p-i ezüstérmét kapta; 1869: a VKM No-ba küldte, hogy különösen Würzburg és vidéke isk-i viszonyait tanulmányozza. Orgonálni tanított, hegedűsként és énekesként is szerepelt. – Zeneművei: Apolló, Zenelap, Dalárzsebkv. Szerzeményei (kb. 200 mű): dalok, ffi és vegyeskarok, egyh. szerzemények, misék. – Cikkei: Krassoer Zeitung (később Krasso-Szörényer Zeitung, 30 é. rendes munk.), Österreichischer Schulbote (1855–56, 1858, 1860, 1863), Tanodai Lapok (1860–62, 1870: Jelentése külföldről, 1871: 43. sz.), Paedagogisches Jahrbuch (1861: Behandlung der Lesestücke), nagybecskereki Ungar. Schulbote (1869: Salzmam-Institut, Schnepfenthal, 1870: életrajzok), Zenelap (1890: A zene és ének hatása) – A lugosi dal- és zeneegyes. évkvét 46 é. szerk.  88

Krassó-Szörényi Lapok 1883. Arck. – Temesvári Hirlap 1883. 27. sz. – Zenelap 1887: 27. sz. Arck. – Szinnyei XIV:1658. ["önálló zeneszerzeményeinek jegyzékét nyomtatásban is közli" (Hol? mikor?)] – Krücken–Parlagi 1918. II:732. (élőként!) – Révai XIX:597. (+1906!) – Zenei lex. 1931. II:713. (s.v. Wusching Pál); 1966. III:678. (U. az) – Gulyás–Viczián XXXII: (kz-ban)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.