🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > W > Wurda
következő 🡲

Wurda Károly (Győr, Győr vm., 1800 k.–Győr, 1845. dec. 6.): kanonok. – A teol. Pesten végezte, 1816: Győrött a papnev. tanulm. felügyelője, 1818: a dogmatika tanára, 1838: knk. 1843. VI. 12: a pozsonyi ogy. alsótábláján, mint a győri kápt. követe a „szabad egyház–szabad állam” jelszavával ajánlotta az Egyh. és az állam viszonyának rendezését. Mivel javaslatát csak a szabadelvűek támogatták, hamarosan visszavonta javaslatát; a győri kápt. a követi megbízatását. – M: Die Gerechtigkeit des Verstorbenen zum Troste der Lebenden, dargestellt in einer Trauerrede auf... Herrn Anton Dreta... zu Zircz am 17. Február, 1824. Raab, 1824. – A hitbeni élet. Istenben boldogult Mélt. és Főtiszt. Kovács Tamás úr gyászünnepén a pannonhegyi főmonostori szentegyházban tavaszelő 4. 1841. (Győr, 1841) 88

Szinnyei XIV:1657. – Bedy 1938:476. – Balogh-Gergely. 1993. I:55. – Gulyás–Viczián XXXII: (kz-ban)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.