🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > W > Wolsky
következő 🡲

Wolsky Sándor Albert (*Bp., 1902. aug. 12.): rovarász, biológus. –Szülők: Sándor, Devecis del Vecchio Margit. A bpi Zrínyi Gimn-ban éretts, 1920–25: Pázmány Péter Tud.egy. hallg., 1931/32: áll. ösztöndíjas a londoni King's College-ban, 1934: uo., s részben Cambridge-ben töltött 3,5 hónapot. 1925: Bpen termrajz–földr. szakos középisk. tanári okl. szerzett, 1924–29: az egy. Ált. Növénytani Int-ben gyakornok, majd az Ált. Állattani Int-ben tanárs., 1928: bölcsészdrrá avatták. 1929: Tihanyban a Biológiai Kutató Int. asszisztense, 1934: adjunktusa, 1935: a Pázmány Péter Tud.egy. a „Kísérleti állattan” tárgykör m.tanárává képesítette. 1935. VI–1936. VI: Rockefeller-ösztöndíjas Svéd- és Fro-ban. 1939–45: a tihanyi M. Biológiai Kutatóint. megbízott üv. ig-ja. 1945–48: a Pázmány Péter Tud.egy. ált. állattan és összehasonlító bonctan ny. r. tanára, az Ált. Állattani és Összehasonlító Anatómiai Int. ig-ja. Bpen a Vigília 1947. VI–1948. VII: szerk biz. tagja. – 1948–54: Indiában és Indonéziában UNESCO misszióvez. 1954–63: a New York-i Fordham Univ., 1963–68: a tarrytowni Marymount College ny. r. tanára. 1968–86-ig a New York-i egy. orvosi karán, 1988–91: a montreali Concordia egy. c. egy. tanára. – Az ASZTT választott, 1939: a SZIA IV. o., 1946. VII. 24: a MTA l., XII. 19: r. tagja, 1946. XII. 19–1948. III. 22: a IV. o. titkára. 1949: "nem engedélyezett külf. tartózkodás" miatt kizárták (1989. V: tagságát visszakapta). 1965: a New York-i Tud. Akad. tagja. – Származástannal, a rovarok sejtlélegzésével szemének szerkezetével és működésével foglalkozott. – Írásai: Kat. Szle (1935: Szocializmus és biológia; 1936: A természettud-i Nobel-díjak margójára), Szt István Akad. Ért. 1941. (Bp., 1942: "Matéria" és "forma" a kísérleti alaktanban), M. Biológiai Kutató Intézet Munkái Archivum Balatonicum (Tihany, 1942: 14. sz. Adatok a selyemlepkepeték lélegzőmechanizmusának ismeretéhez. 3. A sósavas kezelés hatása a lélegzésre; Mennyiségi különbségek a Drosophila melanogaster vadtípusának és „ebony" mutációjának dehidrogenáze enzimrendszerében Csík Lajossal), Az élet tudománya. (Bp. [1943]: A fajok keletkezése és az átöröklés), Darwin’s vision and Christian perspectives. (Szerk. W. J. Ong.) (New York, 1960: A hundred years of Darwinism in biology), Neoplasia and cell differentiation. (Szerk. G. W. Sheibet) (Basel, 1974 The effect of chemicals with gene-inhibiting activity on regeneration), Radiation Biology. (Szerk. D. J. Pizzarello) (Boca Raton, Florida, 1982: The effect of radiations on developmental processes), The erisis of modernism–Bergson and the vitalist cont roversy. (Szerk. F. Burwick és P. Douglas). (Cambridge, 1992: Bergson’s vitatism in the light of modern biology. Issekutz M.-mel) – M: Adatok a szárazföldi Isopodák szemének ismertetéséhez. Bp., 1928. – Az ocellusprobléma mai állása... Tihany, 1931. – Az örökléstan hajnala. Írta Thomas Hunt Morgan. Ford. Bp., 1933. – Filogenetikai és neutativ szemdegenerációk a gammaridák családjában. Uo., 1934. (Klny. Mat. és Termtud. Ért.) – Félmérföldnyire a tenger színe alatt. Írta William Beebe. Ford. Sebestyén Olgával. Uo., 1937. (Term.tud. Kvkiadóváll. 106.) – Az ember a bölcs. megvilágításában. Előad. többekkel. Uo., 1940. (Szt Tamás kvt. 6.) – Adatok a selyemlepkepeték lélekzőmechanizmusainak ismeretéhez. Tihany, 1942. – „Matéria” és „forma” a kísérleti alaktanban. Bp., 1942. (Klny. SZIA Értes.) – A Balkán és a m. biológia. Uo., 1943. (Balkán-füz. 14.) – Származástani elgondolások a ker. bölcseletben és a mai élettud-ban. Uo., 1943. (Klny. Bölcs. Közlem.) – Biológiai lex. Szerk. Uo., [1944] (A Búvár kv-ei 22.) – Ált. állattan és összehasonlító bonctan. Előadásai. Uo., 1946. – A biológia szerepe a mai idők szemszögéből. Uo., 1947. – The Mechanism of Evolution. A New Look at Old Ideas. Issekutz M.-mel. Basel, 1976. – A Monographs in Developmental Biology kvsorozat 1967–83: szerk. T.E.–88

SZIA tagajánl 1939:19. – Ker. m. közél. alm. II:1195. – Az ELTE tört. Bp., 1972: 678. (1947: Ny-ra távozott) – Prominent Hungarians. London, 1973:461., 1985:620. – Zala m. hírlapok és folyóir. bibliogr. 1861–1973. Zalaegerszeg, 1978:12. (5.) Vigília. Repertórium 1935–1984. Bp., 1987. – Viczián 1995:191. (1963.) – Az MTA tagjai 1825–2002. 2003. III:1412. Arck. – Gulyás–Viczián XXXII: (kz-ban)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.