🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > W > Wolkenberg
következő 🡲

Wolkenberg Alajos (Szatmárnémeti, Szatmár vm., 1871. jún. 17.–Bp., 1935. aug. 29.): egyetemi tanár. – A szatmárnémeti Kat. Főgimn-ban éretts., a teol-t Bécsben a Pázmáneumban végezte. 1893. VIII. 22: a szatmárnémeti szem. tanulm. felügy-je, XII. 21: pappá szent. 1894: a ppi líceum ped. tanára, 1896: a tanítóképzőben is tanított, VII. 17: a bécsi egy-en hittud-ból drált. 1900–12: Szatmárnémetiben teol. tanár (1905: rektorh.), közben szegyh. hitszónok, 1901–02: egyhm. kvtáros is. 1906: a bpi tudegy. dr-ává fogadta, 1912. V. 9–1919. VIII. 22: az egy. hittud. kara egyh. szónoklattan r. tanára, 1913: a bölcs., 1914–17: az erkölcstan eloadója, 1919. VIII. 22–1935. VIII. 29: az erkölcstan r. tanára, tanszékvez. 1926–: missziológiát is tanított. 1928/29: a Pázmány Péter Tudegy. rektora, 1919/20–1920/21, 1924/25: a Hittud. Kar dékánja. – 1900: knk., 1909: a szatmári Leszámítoló Bank és a Gazd. és Iparbank felügy. biz-ának tagja. A Szt Imre Kör tb. eln., a SZIT és 1915: a SZIA alapító tagja. 1922: ap. protonot., 1926: a Menza Akademika eln. 1927: a bpi Hittud. Kar felsőházi képviselője. – Maradványait 1976: az Egyetemi tp. kriptájába helyezték át. – Írásai: Szatmár és Vidéke, Szamos, M. Állam, Hittud. Folyóirat, Jó Pásztor, Religió, Bölcseleti Folyóirat, Jubileumi emlékkv. 1831–1931. Bpi Növendékpapság M. Egyházirod. Isk-ja. Bp., 1931:36. (Az isteni jog a hithirdetésben) – M: A szatmári papnevelő int. tört. Szatmárnémeti, 1896. – A szatmári papnevelő int. tanulm. rendjének tört. és stat. adatai. Uo., [1896] – A spiritizmus. Uo., 1899. – Jézus Szive, a kegyelemnek napja. Imakv. Uo., 1900. (3. kiad. 1912) – Emlékbeszéd Lengyel Géza dr. ny. honvéd törzsorvos felett. Uo., 1902. – A pályázati munkákról. Uo., 1902. – Nagyböjti sztbeszédek. Uo., 1903. – Colombiere Kolos SJ élete és lelki naplója. Ford. Uo., 1904. – Jézus szíve a kegyelmek napja. Uo., 1904. – Ünnepi beszéd… Meszlényi aranymiséje alk. Uo., 1904. – Gyászbeszéd… Meszlényi Gyula pp. emlékezetére. Uo., 1905. – Egyh. beszéd Szt János tp. megáldása ünnepén 1906. XI. 1. Uo., 1906. – Bölcseleti szabatosság a szónoklásban. Bp., 1910. (Klny. Hittud. Folyóir.) – Öntudatos élet. Sztbeszédek. Uo., 1913. – Szatmári emlékek… sztbeszédeibol. Uo., 1913. – Sztbeszéd Szt István kir. ünnepén. Uo., 1913. – A béke útjain. 9 sztbeszéd. Uo., 1917. – Konferenciák a Miatyánkról. Uo., 1917. – Gyászbeszéd I. Ferenc József … kir-ért. Uo., 1917. – A teozófia és antropozófia ismertetése és bírálata. Uo., 1923. (Szt István kv-ek 2.) – Az okkultizmus és spiritizmus múltja és jelene. Uo., 1923. (uaz 3–4.) – Kath. imakv. Uo., 1925. – A kath. világmisszió kv-e. Uo., 1929. – Missziós eloadások és szbeszédek Vadecuma. Uo., 1931. – Szatmárnémetiben 1897: a Heti Szemle szerk-je. 1931: közread. a Pázmány Péter Tudegy. Hittud. Kar Erkölcstud. Szem-ának dolgozatai sorozat 1–2. füz-ét. B.L.B.–88

Schem. Szat. 1904:425; 1907:155. – Szatmár vm. 1908:114. – Szinnyei XIV:1645. – Ványi 1926:861. – Révai XIX:587; XX:845; XXI:849. – M. ogy. alm. 1927:508. Arck; 1931:507. Arck. – Ogy. alm. 1927:157; 1931:445. Arck. – M. pol. lex. 1929:484. – Kerkápoly 1930:1139. Arck. – M. társad. lex. 1930:625. Arck; 1932:600. – MKA 1928:74; 1930/31:746. – Gellért–Madarász 1932:600. – Karczag 1932:973. – Strazimir 1933:1097. Arck. – Kincses kalendárium 1936:90. – Pataky Arnold: ~ emlékezete. Bp., 1937. – Hermann–Artner 1938:558. – Nyisztor Zoltán: Emlékbeszéd a ~ tiszt-ére tartott első emlékvacsorán. Szekszárd, 1938. – MÉL II:1054. (†1937!) – Gulyás–Viczián XXXII: (kz-ban)

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.